Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

ప్రత్యక్ష గుడారంలోని పవిత్రత మరియు ఆచారాలకు ప్రయాణం

" దాతృత్వం చేయడానికి ప్రేరేపించబడిన ప్రతి వ్యక్తినుండి, మీరు నా అర్పణను తీసుకోవాలి" అని చెప్పబడిన విధంగా  ప్రతి వ్యక్తి యొక్క స్వచ్ఛంద విరాళాల నుండి గుడారాన్ని నిర్మించాలని చెప్పే పరషత్ తృమా లోని వాక్యంతో పోల్చినప్పుడు, పరాషత్ తెట్జావేలో, మనకు ఒక ఆజ్ఞఇవ్వబడింది! "మరియు మీరు ఇశ్రాయేలు సంతతికి ఇలా ఆజ్ఞాపించండి" - ఇకపై ప్రజల స్వచ్ఛంద విరాళాలపై ఆధారపడకుండా వారికి ఆజ్ఞాపించాల్సిన అవసరం ఉంది. బంగారం, వెండి, నీలం మరియు ఊదారంగు నూలు వంటి విరాళంగా తెచ్చిన వాటికి మరియు ఇతర  వస్తువులకు మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది, ఇవన్నీ చాలా సంవత్సరాలు గుడారంలోనే  ఉంటాయి. ఇది పాడైపోయే వస్తువుల గురించి మాట్లాడే పర్షత్ తెట్జావేకి భిన్నమైన విషయం. ఉదాహరణకు, మెనోరాలో పోసే నూనె. దీనిలో ప్రతి రోజు, తాజా నూనెను తప్పనిసరిగా పోయాలి. దానం చేసేటప్పుడు ప్రజలు సహజంగా మొగ్గుచూపే విషయం యేమిటంటే, ఉదాహరణకు, ఒక భవనం నిర్మించి దానిపై దాత పేరు వ్రాయబడటం. అయితే  భోజన ఖర్చు చెల్లించాలి అంటే మాత్రం అది నేటికీ ఉంటుంది మరునాటికి ఉండదు కాబట్టి అది కొంచం కష్టమైన విషయమే. ఇక్కడ, ప్రజలు పవిత్రతలో పాల్గొనడానికి తక్కువ స్థాయి సంసిద్ధత కలిగివుండడం  గురించి పరషత్  తెట్జావే మాట్లాడుతున్నందున ఒక ఆజ్ఞ ఇవ్వడం అవసరమైంది. లేదు, ఎందుకంటే వచనం ఏమి చెబుతుంది? "మరియు వారు నీకు  స్వచ్ఛమైన ఒలీవ  నూనెను తీసుకువస్తారు." అంటే, నీవు మొదట ఆజ్ఞాపిస్తావు. అయినప్పటికీ, నీవు ఇశ్రాయేలు సహజమైన ఔదార్యాన్ని తిరిగి మేల్కొల్పావు, "మరియు వారు నిరంతరం దీపములను వెలిగించుటకు దంచి తీసిన  స్వచ్ఛమైన ఒలీవ నూనెను మీ వద్దకు తెచ్చేదరు," కాబట్టి విద్యా వ్యూహం కూడా ఉంది. మనము ఆజ్ఞతోనూ మరియు నెమ్మదిగాను  ప్రారంభించాము. 

అతను మళ్ళీ దాతృత్వం చేస్తున్నాడు. పరషత్ తెరుమాలో కలపబడిన ఒక భాగాన్ని మనం ఇంకా కనుగొనవలసిన అవసరం ఉంది: అదే ధూపవేదిక. ప్రత్యక్ష గుడారంలో ధూపము వేయబడి ఉంది; ఈ పరిమళ ధూపము ఏమి అందిస్తుంది? ఇది మంచి వాసనను ఇస్తుంది. అంటే, మనిషిని పవిత్రతకు అనుసంధానించడానికి వ్యక్తిగతమైన ప్రేరణలు అవసరం. అతనికి గౌరవం మరియు కీర్తి కోసం యాజక వస్త్రాలు అవసరం. ఊహ కార్యరూపం దాల్చడం ద్వారా  మరియు బట్టలు యొక్క వాసన ద్వారా వచ్చే పవిత్రతతో సంబంధం ఉంది; మేధో పరమైన పని సంతృప్తికరంగా లేని వ్యక్తికి పరషత్ తెట్జావేలో ఇవన్నీ కొత్తగా ఉంటాయి, అటువంటి వ్యక్తికి ఊహ చర్యారూపం దాల్చడం కూడా అవసరం.

More Weekly Portions

మాతృత్వ బంధాలు మరియు అసూయ: యూదియ సంప్రదాయంలో మానసిక ప్రభావాలు

పర్షత్ తజ్రియాను పరిశోధిస్తూ, ఈ అధ్యయనం క్రైస్తవ దృక్కోణాలకు విరుద్ధంగా, జుడాయిజంలో ప్రసవం తర్వాత అపవిత్రత మరియు పాప పరిహారబలి  చుట్టూ ఉన్న తోరా చట్టాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది తల్లి-బిడ్డలమధ్య ఉన్న అసూయతో సహా ప్రసవ ఆచారాల యొక్క మానసిక ప్రభావాలను మరియు తల్లుల కోసం ప్రాయశ్చిత్త ప్రమాణాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిశీలిస్తుంది. యూదు సంప్రదాయంలో ప్రసవం యొక్క సంక్లిష్టతలను అర్థం చేసుకోవడం మతపరమైన పద్ధతులు మరియు వ్యక్తులపై మానసిక ప్రభావాలు రెండింటిపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.

సృష్టిని దాటి: ఎనిమిదవ రోజు మరియు జరగాల్సివున్న సమావేశం

ఈ వ్యాసం తోరాహ్ వ్యాఖ్యానాన్ని పరిశీలిస్తుంది, గుడారం, నాదాబు మరియు అబీహు సంఘటన మరియు హౌస్ ఆఫ్ స్టడీలో అధ్యయనం చేసిన మౌఖిక తోరా యొక్క నేపధ్యంలో దాని సూక్ష్మవిషయాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది మోషే మరియు అహరోనుల మధ్య ఉన్న ఆసక్తికరమైన వివాదాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, పరిపూర్ణతను నొక్కిచెప్పే మోషే తోరా మరియు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అందించే అహరోను తోరా మధ్య తేడాలపై వెలుగునిస్తుంది.

Harmony in Devotion
Balancing Voluntary and Obligatory Acts in Judaism [Tzav]

Investigate the nuanced differences between Vayikra and Tzav Torah portions, analyzing the dynamic of voluntary Nedavah offerings versus commanded sacrifices in Judaism. Examine the intricate balance between maintaining pure intentions in performing Mitzvot, reflecting on the unique aspects of Olah and Shelamim sacrifices. Discover the deeper significance of the offering order in the Torah, elucidating the interplay between voluntary and obligatory actions in Jewish tradition.

Search