Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

నోహైడ్ అంటే ఏమిటి?

నోవహీయులు పాత నిబంధన బోధనల ప్రకారం నోహ్ యొక్క నీతివంతమైన చట్టాలను అనుసరించే యూదులు కాని సమాజం.

ఒక భాగస్వామ్య మిషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ సంస్కృతులకు చెందిన నోవహీయులను ఏకం చేస్తుంది; నైతికంగా జీవించండి, శాంతిని సృష్టించండి మరియు ప్రపంచాన్ని చక్కదిద్దండి.

రబ్బీల ఆమోద లేఖలు

జతచేయబడిన లేఖలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇశ్రాయేల్ యొక్క తోరాను వ్యాప్తి చేయడంలో వారి కృషికి నోవహీయుల మరియు బ్రీత్ ఓలమ్‌కు శుభాకాంక్షల ప్రకటనలు. (ఇంగ్లీష్ అనువాదాలు త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తాయి.) ఈ క్రింది ప్రముఖులచే లేఖలు వ్రాయబడ్డాయి:

అనువాదాన్ని వీక్షించండి

రబ్బీ యిట్స్‌హాక్ యోసెఫ్, “రిషాన్ లెట్జియోన్”, ఇశ్రాయేల్ యొక్క సెఫార్థీ చీఫ్ రబ్బీ

అనువాదాన్ని వీక్షించండి

రబ్బీ దావీద్ లావ్, ఇశ్రాయేల్ చీఫ్ అష్కెనాజీ రబ్బీ

అనువాదాన్ని వీక్షించండి

రబ్బీ దావీద్ లావ్, ఇశ్రాయేల్ చీఫ్ అష్కెనాజీ రబ్బీ

అనువాదాన్ని వీక్షించండి

రబ్బీ దావీద్ లావ్, ఇశ్రాయేల్ చీఫ్ అష్కెనాజీ రబ్బీ

View translation

Dov Lior

View translation

Rabbi Yaccov Peretz

View translation

Rabbi Shmuel Eliyahu

View translation

Rabbi Arya Steren

View translation

Rabbi Avigdor Nabtzel
Path
icons8-right_arrow

దేవునితో మీ సంబంధాన్ని మరింతగా పెంచుకోండి!

"ఇశ్రాయేలు దేవుడైన హాషేముకు నా విధేయతను నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను"

వ్యాసాలు

వేదాంతశాస్త్రం, నీతిశాస్త్రం మరియు యూదియ తత్వశాస్త్రం: జీవితంలోని పెద్ద ప్రశ్నలను పరిశీలించడం.

From Fragmentation to Oneness: The Transformative Power of Emuna

As we navigate the complexities of life, how can Emuna serve as a beacon of hope, resilience, and unwavering trust in the divine orchestration of our lives?

Emuna, the Jewish concept of faith and divine providence, offers a profound perspective on the world and our place within it. It guides us to perceive Creation as a unified whole, where seemingly disparate events and entities are interwoven expressions of a singular divine plan. Through Emuna, we recognize the overarching unity that transcends time and space, revealing the divine light that illuminates all aspects of existence.

Weekly Portion of Torah

by Rabbi Ouri Cherki

ప్రశంస మరియు అసూయ : బాలాము ప్రవచనము లోని ద్వంద్వ స్వభావం

పరషత్ బాలక్‌లో, దేశాలలో ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రవక్త అయిన బిలామ్ ఇశ్రాయేల్ పట్ల అభిమానం మరియు అసూయ యొక్క సంక్లిష్ట మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేల్ ను  శపించాలనే ఉద్దేశ్యంతో, అతను చివరికి వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు, దైవిక ప్రేరణ మరియు ప్రవచనం యొక్క ప్రభావాన్ని వివరిస్తాడు. ఈ విరుద్ధమైన వైఖరి యూదు వ్యతిరేకత యొక్క విస్తృత థీమ్‌లను మరియు ఇష్టపడే పిల్లల మనోవిశ్లేషణ ప్రతిస్పందనను ప్రతిబింబిస్తుంది. తోరా విశ్వాసాన్ని నొక్కిచెబుతుంది, ఎందుకంటే ప్రార్థనా మందిరంలో మననం చేసే ప్రవచనం,యావత్ మానవాళిపై బలమైన దైవిక ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది, పవిత్రాత్మ పొందుకోవడానికి సర్వమానవాలికీ వున్న అవకాశాన్ని మిడ్రాష్ తన్నా దెబే ఎలియాహు యొక్క దృక్పథం ద్వారా నొక్కిచెబుతుంది.

మరణం నుండి నిత్యత్వం వరకు: శుద్ధికరణకు ఎర్రని పెయ్య మార్గము

పర్షత్ హుకత్ లో, ఎర్ర ఆవు (పారా అదుమా) ఆచారం మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చే వృక్షం యొక్క పాపంలో పాతుకుపోయిన మరణం యొక్క మలినాల నుండి శుద్ధిని సూచిస్తుంది. ఈ ఆచారంలో బూడిదను సజీవ నీటితో కలపడం, శరీరానికి మరియు ఆత్మకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం, పునరుత్థానం ద్వారా జీవిత పునరుద్ధరణను వివరించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ, దాని ప్రతీకాత్మక స్పష్టత ఉన్నప్పటికీ, ఒక దైవిక రహస్యాన్ని నొక్కిచెబుతుంది - జీవితం మరియు మరణం మధ్య పరివర్తన మానవ అవగాహనకు అతీతంగా ఉంటుంది. మిద్రాష్ ఎర్ర ఆవు యొక్క రహస్యాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, పునరుత్థానం మరియు దైవ సంకల్పం యొక్క లోతైన మరియు అస్పష్టమైన స్వభావాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.

నాయకత్వ పునర్నిర్వచనం: కోరాహు తిరుగుబాటు నేడు మనకు ఏమి నేర్పుతుంది?

మోషే, అహరోనులకు వ్యతిరేకంగా కోరాహు చేసిన తిరుగుబాటు, దాతను, అబీరాము మరియు 250 మంది ధూపం సమర్పించేవారితో కలిసి, బైబిల్ వివాదాలు మరియు చట్టబద్ధమైన నాయకత్వం యొక్క సంక్లిష్ట పరిస్థితులను హైలైట్ చేస్తుంది. కోరాహు యొక్క ఉన్నత హోదా దాతను మరియు అబీరాము యొక్క ప్రాధాన్యతలేని వ్యూహాలకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది నాయకత్వం ఎలా ఏర్పాటు చేయబడుతుందో వివరిస్తుంది. మోషే మరియు అహరోను తమను తాము అనర్హులుగా ప్రకటించుకున్నారని వాదిస్తూ రాతి పలకలను  విచ్ఛిన్నం చేసిన తరువాత వారి సవాలు తలెత్తింది.

ప్రాథమిక నోవహీయ స్వీయ-ప్రకటన

మానవజాతి అంతా కట్టుబడి ఉండేలా దేవుడు నోహ్‌కు అందించిన మరియు మోషే ద్వారా వెల్లడించబడిన ఏడు సార్వత్రిక నోవహీయ చట్టాలను సమర్థించడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను. ఈ చట్టాల వివరాలు & పాటించడం ఇశ్రాయేల్ పెద్దల ద్వారా తరం నుండి తరానికి భద్రపరచబడింది, స్పష్టం చేయబడింది మరియు వివరించబడింది.

Search