Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Wat is een Noachiet

Noachieten vormen een gemeenschap van niet-joden die zich houden aan de rechtvaardige wetten van Noach zoals het oude testament dat leert.

Een gezamenlijke missie brengt de Noachieten uit verschillende culturen wereldwijd samen; handel ethisch, breng vrede en maak de wereld beter.

Erkend door Rabbijnen

De bijgevoegde brieven geven blijk van hun waardering voor de Noachieten en Briet Olam om hun werk bij het verspreiden van de Tora van Israël over de hele wereld. (De brieven zijn geschreven door de volgende prominenten:

ZIE de vertaling

Rabbijn David Lau, Asjkenazisch opperrabbijn van Israel

ZIE de vertaling

Rabbi Yitzchak Yosef, “Rishon Letzion”, Sefardisch Opperrabijn van Israel

ZIE de vertaling

Rabbi David Lau, Asjkenazisch Opperrabijn van Israel Israel

ZIE de vertaling

Rabbi David Lau, Asjkenazisch Opperrabbijn van Israel

View translation

Dov Lior

View translation

Rabbi Yaccov Peretz

View translation

Rabbi Shmuel Eliyahu

View translation

Rabbi Arya Steren

View translation

Rabbi Avigdor Nabtzel
Path
icons8-right_arrow

Verdiep je relatie met God!

"Ik beloof plechtig mijn trouw aan HaSjeem, de God van Israel"

Artikelen

Theologie, Ethiek, en Joodse filosofie; onderzoek de grote vragen van het leven.

Chamas viel Israël aan; wat was er mis met Israëls moreel onderscheidingsvermogen?

In het verhaal van Kaïn en Abel legt de interpretatie van Rabbi Yochanan de nadruk op de risico's van het tonen van vriendelijkheid aan wie slecht is, en hij onderstreept de noodzaak aan onderscheidingsvermogen waar het gaat om daden van medeleven. Dit verhaal zet ons aan om na te denken over moreel gedrag en benadrukt het belang om stil te staan bij het karakter en de de bedoelingen van de personen aan wie we vriendelijkheid betonen. Welke bredere ethische lessen kunnen we uit dit waarschuwende verhaal trekken en hoe kunnen we die toepassen in onze omgang met anderen?

Civilians Under Siege
Hebrew People in the Face of Terror

"Israel recently experienced an unfounded terrorist attack, deliberately targeting civilians, encompassing women, children, and the elderly. In the face of adversity, the Jewish people demonstrated their unity and strength, guided by their faith in one God. They aspire to create a world characterized by peace, harmony, and dignity. To contribute, you can help disseminate this message in your language, among your friends, and provide financial support. May blessings be sent to Israel and all those who stand in solidarity. Let us pray for peace, invoking the hope that 'He who makes peace in His heavens, may He make peace upon the people of Israel and the entire world.'"

Weekly Portion of Torah

by Rabbi Ouri Cherki

Op zoek naar rust: Het Messiaanse verlangen van Jakob

In Jakobs zoektocht naar persoonlijke rust, afgezet tegen Jozefs visionaire dromen, onthult het verhaal een eeuwigdurende strijd. De spanning tussen individuele sereniteit en het katalyseren van wereldwijde verandering komt naar voren als een centraal thema. Terwijl Jozef boven familiale tegenstand uitstijgt, verlichten zijn dromen een pad naar wereldwijde voeding en verlichting. Deze oude sage zet aan tot nadenken over de eeuwige vraag: Moet men persoonlijke vrede opofferen voor transformatieve impact?

VAYISHLACH
Uakob stuurt boodschappers om terug te keren naar het land.

Vayishlach duikt in de evolutie van de Joodse identiteit, en traceert Jakob's transformerende reis om Israël te worden. Vertrekkende van het vorige gedeelte waar Jacob in ballingschap gaat, concentreert dit verhaal zich op zijn terugkeer en het ingewikkelde proces van identiteitsverandering. De tekst benadrukt het belang van het aangaan van politieke uitdagingen als een voorwaarde voor het belichamen van de identiteit van 'Israël', die zowel met God als met mensen strijdt.

Er ontvouwt zich een cruciaal moment in Jakobs ontmoeting met Esau, waar angst een centrale rol speelt. Rashi's commentaar werpt licht op de tweeledige aard van Jakobs angst - bang voor mogelijke schade aan zichzelf en het vooruitzicht om anderen schade te berokkenen. Deze genuanceerde angst weerspiegelt de aanhoudende invloed van de morele code van een balling, die het vermogen om de vijand te confronteren en te verslaan belemmert.

Terwijl Jakob nog steeds worstelt met een echte vijand in het incident van Sichem, begrijpen zijn zonen de noodzakelijke handelwijze voor het bestaan in het Land Israël. Het verhaal eindigt met Jakob die terugkeert naar Bethel, nadat hij de overtuiging heeft verworven die de Joden van het Land Israël nodig hebben - een niveau dat wordt geïllustreerd door iemand die weet hoe hij moet vechten om zichzelf en hun Land te verdedigen.

Het eerstgeboorterecht verdienen

De Torah portie "Vayetze" vertelt de symbolische reis van Jakob die de collectieve ballingschap van het volk Israël in de toekomst voorstelt. Te midden van morele uitdagingen en beschuldigingen van zijn broer Esau, probeert Jakob zijn morele superioriteit te bewijzen. Het verhaal verschuift met de geboorte van vier eerstgeborenen, in het bijzonder Ruben, die in contrast staat met Esau door zijn jongere broer te beschermen. Dit zet een correctieproces in gang, dat Jakob's absolute superioriteit over Esau benadrukt. De geboorte van Jozef wordt de aanleiding voor het vertrek van Jakob, geleid door het inzicht dat een jongere broer die meer verdient de biologische eerstgeborene kan vervangen, waarmee het bredere thema van de rechten van Isaak op Ismaël en Jakob op Esau wordt herhaald.

Jouw Beslissing, Een Eerste Stap

Ik stem ermee in om me te houden aan de Zeven Universele Noachitische Wetten, die door God aan Noach werden gegeven als bindend voor de hele mensheid en die kenbaar werden gemaakt door Mosjee.
Details en naleving van deze wetten zijn bewaard gebleven, verduidelijkt, en uitgelegd door de wijzen van Israël van generatie op generatie.

Search