Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Jouw Beslissing, een Eerste Stap

God zei tegen Noach en zijn zonen die bij hem waren: " Ik breng Mijn verbond met jullie en met jullie nakomelingen tot stand." [Genesis 9: 8-9]

וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל נֹ֔חַ וְאֶל בָּנָי֥ו אִתּ֖וֹ לֵאמֹֽר וַאֲנִ֕י הִֽנְנִ֥י מֵקִ֛ים את בְּרִיתִ֖י אִתְּכֶ֑ם וְאֶת זַרְעֲכֶ֖ם אַֽחֲרֵיכֶֽם [בראשית ט: ח-ט]

Uit het boek : BRIT SHALOM/Covenant of Peace - A Practical Application of Noahide Living : Door Rabbijn Oury Cherki - directeur, het Noahide World Center, Israel

We moedigen je aan om nader tot God te komen en om een persoonlijke belofte te doen. De Schepper van het universum heeft de mens uniek gemaakt ten opzichte van alle andere geschapen wezens, omdat de Tora zegt dat Adam werd geschapen "naar het beeld van God". De Joodse Traditie leert dat de Schepper een verbond heeft gesloten met alle mensen, dat verbond bevat voornamelijk zeven geboden die bekend staan als de "Noachitische Wetten". Ieder mens is verplicht om de dwingende rechtsgeldigheid van deze zeven wetten, die aan alle nakomelingen van Noach werden geboden, te accepteren. Naast het accepteren van de rechtskracht van deze wetten, heeft iedereen de opdracht om ze in de praktijk na te leven. Wie de Noachitische Wetten niet accepteert en ze niet naleeft, wordt in de rabbijnse literatuur een "goj" of "iemand uit de volkeren" genoemd.

Stap 1 Iemand die deze wetten accepteert en ze naleeft, wordt een 'Noachiet' genoemd.

Stap 2 Iemand die voor een Rabbinale Rechtbank een verklaring aflegt dat hij deze wetten aanvaardt, wordt deel van de Geestelijke Kring van Israel.

De Profeet Jesaja zei : "Laat dan de vreemdeling die zich bij God aansloot, niet zeggen: God zal mij zeker afzonderen van Zijn volk." Integendeel belooft God : "De vreemdelingen die zich bij God aansluiten om Hem te dienen en om de naam van God lief te hebben - hen zal Ik brengen naar Mijn heilige berg, en zij zullen zich verheugen in mijn huis van gebed. Hun offers en hun offergaven zullen welgevallig zijn op Mijn altaar, want Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren." (Jes. 56)

Wie deze wetten op zich neemt uit erkenning van de waarheid van de Tora van Mozes, zoals overgeleverd door het Volk Israel, wordt "een rechtvaardige onder de volkeren" genoemd en samen met het Joodse volk heeft hij deel aan de Wereld Die Komt. Wie daarentegen deze wetten niet aanvaardt vanuit een geloof in de Tora, maar vanuit een intellectueel of ethisch imperatief, wordt enkel aanzien als een "wijze uit de volkeren".

Als je er nog niet klaar voor bent om voor een rabbinale rechtbank een verklaring af te leggen dat je het Noachitisch geloof aanvaardt, wil je misschien wel een belofte doen bij jezelf. Daarmee wordt je beschouwd als een rechtvaardige onder de volkeren in de ogen van God, de Schepper. Als je je voornemen wil kenbaar maken en je je wil laten registreren bij het Noahide World Center in Israel om een persoonlijke belofte af te leggen om de 7 Noachitische Wetten na te leven KLIK DAN HIER .

NAAR

Een pad naar geestelijke intimiteit kan zowel opwindend zijn als diepgaand. Mensen verlangen naar een diepere band met iets groter dan onszelf, een kracht die ons aardse bestaan overstijgt. In deze jachtige wereld vol afleiding is het gemakkelijk om ons geestelijk welzijn uit het oog te verliezen. Het opbouwen van onze relatie met God is echter essentieel als we troost willen vinden, een doel en een levensvervulling. Of je nu al je hele leven gelooft of nog maar pas begonnen bent je spiritualiteit te ontdekken, het pad naar geestelijke intimiteit staat open voor iedere zoeker. Hierbij gaat het niet over het naleven van strikte regels of dogma's, maar over het aangaan van een persoonlijke relatie, een authentieke dialoog met God volgens de profetische traditie die in het Hebreeuwse volk van generatie op generatie werd doorgegeven. Gods woord reikt naar iedereen op aarde, naar elke Noachiet. Deze leidraad zal enkele praktische mogelijkheden aangeven die je kunt gebruiken om je relatie met God te verdiepen, van gebed en meditatie tot het bestuderen van heilige teksten en het omarmen van daden van liefdevolle vriendelijkheid. Laten we samen beginnen aan deze reis die ons leven zal raken, de geheimen van geestelijke intimiteit ontsluiten en de onbeperkte liefde en wijsheid ontdekken die ons wacht.

VERDIEP JE ZIELSBAND
DOE NU JE BELOFTE


EEN BETER BEGRIP VAN GEESTELIJKE INTIMITEIT

Geestelijke intimiteit is een diepe verbondenheid met God, een relatie die verder gaat dan religieuze rituelen. het is het aangaan van een diepe en persoonlijke relatie met God, waarbij we Zijn tegenwoordigheid en leiding elke dag kunnen ervaren, volgens Zijn aanwijzingen. Geestelijke intimiteit is er voor ieder mens. Het is een universeel concept dat de grenzen overstijgt en de diversiteit van de menselijke spiritualiteit in zich draagt.  

Om geestelijke intimiteit te begrijpen moeten we beseffen dat het om een tweerichtingsverkeer gaat. Net zoals wij op zoek zijn naar een diepere relatie met God, verlangt ook Hij naar een intieme relatie met ons. Door dit wederzijdse verlangen naar verbondenheid kan geestelijke intimiteit opbloeien. Als we ons hart en onze geest voor God openen, laten we Zijn liefde en wijsheid ons leven binnen stromen.

Zoek naar verbondenheid met God. Open je hart, ervaar de liefde van God


HET BELANG VAN EEN GOEDE RELATIE MET GOD

Het aangaan van onze relatie met God is niet enkel maar een religieuze opdracht, het is een wezenlijk aspect van ons welzijn. Wanneer we groeien in geestelijke intimiteit, boren we een levensbron aan die ons vrede geeft, vreugde, en een doel die de tijdelijke aard van onze materiële wereld overstijgt. We krijgen een stevige basis om ons leven op te bouwen en het leidt ons door onze vreugde en onze uitdagingen.

Bovendien maakt het cultiveren van onze relatie met God het ons mogelijk dat we Zijn onbegrensde liefde ervaren en zijn onvoorwaardelijke acceptatie. God biedt ons een schuiloord van liefde en medeleven in een wereld die zo vaak oordeelt en kritiek heeft. We kunnen troost vinden in Zijn tegenwoordigheid door geestelijke intimiteit, en weten dat we geliefd en gewaardeerd worden zoals wij zijn.

 Omarm geestelijke groei. Vind vrede, een doel en liefde

 

 'Hebreeuws Bijbelse' verwijzingen naar geestelijke intimiteit

De Hebreeuwse Bijbel spreekt over geestelijke intimiteit en het belang van het koesteren van onze relatie met God. De Psalmen staan vol met verzen die het verlangen van de mens naar Gods aanwezigheid uitdrukken en de diepe voldoening die we ervaren wanneer we Hem nabij zijn. Psalm 42:1, zegt bijvoorbeeld : "Als een hert dat smacht naar waterstromen, zo smacht mijn ziel naar U, mijn God".

Dergelijke verwijzingen en meer die we in de periode van de Profeten vinden  (ten tijde van de Hebreeuwse Bijbel), herinneren ons aan de tijdloze waarheid dat geestelijke intimiteit niet zomaar een concept is maar een doorleefde ervaring die vervulling en doel aan ons leven geeft.

Het ontwikkelen van een dagelijkse geestelijke praktijk

Het is cruciaal om een dagelijkse geestelijke praktijk te ontwikkelen als we onze relatie met God willen onderhouden. Deze praktijk kan diverse vormen aannemen. Maar continuïteit en een oprecht verlangen om in contact te komen met God vormen de sleutel. Een van de krachtigste manieren om je geestelijke intimiteit te verdiepen, is het gebed. Gebed is een directe communicatielijn met God waarmee we uitdrukking geven aan onze gedachten, verwachtingen, angsten en dankbaarheid.  Gebed geeft ons de mogelijkheid om onze lasten aan Zijn voeten te leggen, Zijn leiding te zoeken en Zijn aanwezigheid te ervaren. Het bidden zelf opent de deur naar geestelijke intimiteit, of dit nu is via onze vaste gebeden of door simpele gesprekken met God,

Meditatie is een andere krachtige praktijk die een goede voorbereiding kan zijn op ons gebed en die onze band met God verdiept. Door onze geest tot rust te brengen en onze aandacht te richten op ons innerlijk, scheppen we ruimte voor Goddelijke leiding en inspiratie. Meditatie stelt ons in staat om een gevoel van stilte en aanwezigheid te cultiveren, daardoor zijn we in staat om te luisteren naar het gefluister van onze ziel en de wijsheid van God.

Gebed en meditatietechnieken die een verdieping brengen in onze geestelijke intimiteit.

Er bestaan verschillende methoden die voor een geestelijke verdieping met God kunnen zorgen in ons gebed. Hier volgen een paar mogelijkheden die je in je dagelijkse praktijk kunt inbouwen.

1. "het gebed van dankbaarheid". Begin je dag met God te danken voor de zegeningen in je leven. Deze praktijk verlegt je aandacht van je nood naar je overvloed en opent je hart om meer zegen te ontvangen.

2. "de meditatie met focus op je adem". Ga zitten op een rustige plek, sluit je ogen en concentreer je op je ademhaling. Stel je bij het ademen voor dat je Gods liefde inademt en dat je al je zorgen en afleidingen uitademt. Deze techniek helpt je jezelf te centreren en contact te maken met Gods aanwezigheid in je.

3. "Lectio Divina". Met deze oude praktijk lees je en mediteer je heilige teksten, zoals de Bijbel. Kies een passage die je aanspreekt, lees die langzaam en beschouwend  en laat de wijsheid ervan doordringen tot in je hart. Denk na hoe de woorden spreken tot je actuele omstandigheden en zoek Gods leiding met deze praktijk.

4. "het Gebed van overgave". Geef je zorgen en beslommeringen In tijden van onzekerheid en moeilijkheden over aan God. Vertrouw erop dat Hij een plan heeft voor je en dat Zijn wijsheid groter is dan die van jou. Door je over te geven kun je de controle loslaten en Gods leiding uitnodigen in je leven.

Deze technieken vormen maar een start. De hoofdzaak is om gebed en meditatie te benaderen met een open hart en een bereidheid om je op een dieper niveau met God te verbinden.

Wij hebben een prima starter om te bidden met de juiste instelling.

Start vandaag nog je geestelijke reis. Ga in gebed en verbindt je met de Eeuwige in je.

Het lezen en bestuderen van de Schriften voor geestelijke groei

Lectuur en studie van de Schrift voor geestelijke groei

Het bestuderen van heilige teksten vormt een wezenlijk deel in het aangaan van onze relatie met God. De teksten in de Hebreeuwse Bijbel bieden diepe wijsheid en leiding op ons geestelijk pad. Het lezen en bestuderen van de Schriften laat ons toe om ons begrip van Gods onderwijs te verdiepen en toe te passen op ons leven. 

Het is essentieel om de Hebreeuwse bijbel te benaderen met een open geest en een bereidheid om te leren en geen fouten te maken. Kijk liever naar de onderliggende principes en universele waarheden die je kunt toepassen op je geestelijke groei, dan veeleer te zoeken naar letterlijke interpretaties. Denk na over de verhalen, de gelijkenissen en de leringen, en overweeg hoe ze betrekking hebben op je levenservaringen.

Naast het persoonlijk lezen van de Schriften, kan het deelnemen aan een groepsstudie of het aansluiten bij een geloofsgemeenschap je begrip verrijken en je de gelegenheid geven tot gesprekken en het delen van inzichten. Het aangaan van zinvolle gesprekken over geestelijke onderwerpen kan zorgen voor een verdieping van je relatie met God en een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid versterken.

Het vinden van een gemeenschap en steun op je geestelijke pad

 Je pad naar geestelijke intimiteit kan soms eenzaam aanvoelen. Het is echter cruciaal om in gedachte te houden dat we niet alleen zijn op dit pad. Het vinden van een gemeenschap van andere Noachieten die je geestelijke waarden en aspiraties delen kan zorgen voor een onschatbare steun en vriendschap.

Het opbouwen van relaties met anderen die ook op zoek zijn naar geestelijke intimiteit kan zorgen voor inspiratie en je verheffen, en je eraan herinneren dat je deel uitmaakt van een meer prominente geestelijke familie.

Als je geen fysieke gemeenschap kunt vinden die aansluit bij de Noachitische beginselen, verken dan online groepen, doe mee aan onze live sessies en sluit je bij ons aan op ons YouTube-kanaal en sociale media. Deze virtuele ruimtes kunnen zorgen voor verbinding en ondersteuning, waardoor je je ervaringen kunt delen, vragen kunt stellen en van anderen kunt leren.

Het overwinnen van moeilijkheden en hindernissen in het ontwikkelen van je relatie met God

Het ontwikkelen van onze Noachitische relatie met God is niet altijd even gemakkelijk. Onderweg kunnen er zich moeilijkheden en hindernissen voordoen die ons geloof en onze toewijding op de proef stellen. Maar deze uitdagingen kunnen ook dienen als groeimogelijkheden en zorgen voor een verdieping van onze geestelijke intimiteit.

Een veel voorkomende uitdaging ligt in de drukte en afleiding van het dagelijks leven. Tijd vinden voor geestelijke praktijk kan een uitdaging zijn in een wereld vol verantwoordelijkheden, deadlines en verplichtingen. Het is evenwel essentieel om prioriteiten te stellen en tijd vrij te maken om je relatie met God te ontwikkelen. Regelmaat is van vitaal belang, al gaat het maar om een paar minuten per dag.

Andere uitdagingen vinden we in twijfel en scepticisme. Het is normaal om je vragen te stellen en bewijs te zoeken voor wat we geloven. In plaats van deze twijfels te onderdrukken of ze te negeren, kun je ze beter aanvaarden als een uitnodiging tot onderzoek en groei, net als aartsvader Abraham, die meer dan veertig jaar lang gezocht heeft voordat hij de waarheid vond! Zoek antwoord door gebed, meditatie en het bestuderen van de Schrift. Ga gesprekken aan met Joodse rabbijnen of geestelijke leiders die begeleiding en inzicht kunnen bieden.

Wees je ook bewust van de impact van de negatieve invloeden en afleidingen die je geestelijke groei kunnen belemmeren. Omring jezelf met positieve invloeden, of het nu gaat om opbouwende boeken, inspirerende muziek of ondersteunende vrienden. Creëer een omgeving die je ziel kan voeden en je stimuleert op je geestelijk pad.

 Geef prioriteit aan geestelijke groei. Zie twijfel als een kans. Zoek leiding en positieve invloed

 Herken de tekenen van geestelijke groei en voortgang

 Wanneer je je relatie met God ontwikkelt en je geestelijke intimiteit verdiept, is het essentieel  om de signalen te onderkennen van je groei en geestelijke voortgang. Geestelijke groei is niet altijd tastbaar of meetbaar, maar subtiele verschillen en veranderingen geven aan dat je op de goede weg bent.

Eén teken van geestelijke groei is een toenemend gevoel van vrede en innerlijke kalmte. Als je geestelijke intimiteit cultiveert, kun je merken dat de zorgen en angsten die je gedachten ooit bezig hielden, aan kracht beginnen te verliezen. In plaats daarvan ga je een diep gevoel van vertrouwen ontwikkelen en een overgave aan Gods plan.

Een ander teken is een groter vermogen tot liefde en mededogen. Geestelijke intimiteit opent je hart voor de grenzeloze liefde van God en deze liefde begint door te stromen in je relaties en interacties met anderen. Je bent misschien meer vergevingsgezind, je voelt misschien meer begrip en empathie naar anderen toe, zelfs in omstandigheden waar dat moeilijk is.

Bovendien leidt geestelijke groei vaak tot een grotere levensbestemming en een betere afstemming op je authentieke zelf. Als je je relatie met God verdiept, krijg je meer duidelijkheid over je waarden, je passies en je levensdoel. Deze duidelijkheid leidt je beslissingen en acties, waardoor er een gevoel van levensvervulling en voldoening ontstaat.

 Besluit : omarm je pad naar geestelijke intimiteit

Het pad naar geestelijke intimiteit is een reis van een leven lang, vol ups en downs, met uitdagingen en overwinningen. Het is een reis die  je nodigt om de diepten van je ziel te verkennen, je via de God van Israël te verbinden met Hem in onze wereld en een diep gevoel te ervaren van doelgerichtheid en levensvervulling.

Als je aan deze levensveranderende reis begint, onthoud dan dat het niet gaat om het naleven van starre regels of dogma's. Het gaat om het voeden van een persoonlijke band, een innige dialoog met God. Gebruik gebed en meditatie als krachtige middelen om tot een diepere geestelijke intimiteit te komen en zoek wijsheid en leiding uit heilige teksten.

Zoek steun en gemeenschap op je spirituele reis en overwin je uitdagingen en belemmeringen met veerkracht en geloof. Onderken de signalen van je geestelijke groei en voortgang en verwelkom je verandering.

En bovenal, ga je reis naar geestelijke intimiteit aan met een open hart en met de bereidheid om je over te geven aan God. In het koesteren van je relatie met Hem, zul je een liefde en wijsheid ontdekken die alle begrip te boven gaan en troost, een doel en een levensvervulling vinden als je God omarmt op het Noachitisch pad.

Begin nu aan je levensveranderende reis 

 

 

Search