Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Brit Olam - Noahide World Center

Veel mensen over de hele wereld, die op zoek zijn naar een relatie met God, voelen zich aangetrokken tot het Noachitische geloof dat op de Bijbel is gebaseerd. Onze organisatie, Brit Olam (Noahide World Center), is ontstaan vanuit het verlangen om deel te hebben aan dit historische proces. Onze toewijding ligt in het verspreiden over de hele wereld van de universele waarden van het Jodendom, bekend als de Noachitische Beginselen, en het versterken van een authentiek Joodse mindset en denken binnen de staat Israël.

Door de geschiedenis heen is de Joodse natie een spirituele generator geweest, en heeft ze universele waarden bevorderd door haar nationale en religieuze levensstijl. Deze bestemming begon met de mededeling aan Avraham dat "alle families op aarde door jou gezegend zullen worden" en dit komt vandaag tot leven, zichtbaar in de terugkeer naar Zion en de staat Israël

Brit Olam - Noahide World Center

De Bnei Noach, of Noachieten, vormen een gemeenschap van niet-joden die zich trouw houden aan de naleving van de Zeven Wetten van Noach die G-d hen heeft opgedragen volgens de Bijbel en de Joodse Traditie. Bovendien kunnen zij die met een openlijke verklaring aangeven dat ze volgens het Noachitische geloof willen leven, vrijwillig bijkomende Joodse geboden op zich nemen.

DE ZEVEN NOACHITISCHE WETTEN
1 Niet bidden tot afgoden
Dat men geen afgoden mag aanbidden wordt afgeleid van het vers "Ieder die aan een andere god dan aan Adonai offert, moet vernietigd worden" (Exodus 22:20).

2 G-d Niet vervloeken
Het gebod om G-d niet te vervloeken wordt afgeleid van het vers "'Een ieder die zijn God vervloekt, zal verantwoordelijk worden gehouden; een ieder die de naam van Adonai lastert, moet ter dood worden gebracht" (Leviticus 24:15-16).


3 Geen moord plegen
Als iemand het bloed van een mens vergiet, zal ook het bloed van die persoon vergoten worden..." (Genesis 9:6).


4 Geen seksuele immoraliteit bedrijven
Het gebod om geen seksuele immoraliteit te bedrijven wordt afgeleid van het vers "Want al deze gruweldaden werden begaan door de mensen die voor jullie in het land hebben geleefd" (Leviticus 18:27).

5 Niet stelen
Het gebod om niet te stelen wordt afgeleid van het verhaal van Jozef: "Als u de beker vindt bij iemand van uw dienaren, laat hem dan sterven" (Genesis 44:9).

6 Geen vlees eten dat van een levend dier is afgescheurd
Het gebod om geen vlees te eten dat van een levend dier is afgescheurd, wordt afgeleid van het vers "Alleen mag je nooit vlees eten met zijn levensbloed erin" (Genesis 9:4)

7 het oprichten van Rechtbanken
Het gebod om rechtbanken op te richten wordt afgeleid van het verhaal van Sjechem en Dina (Genesis 34:26).

Brit Olam - Noahide World Center

Verdiep je relatie met God!

"En God sprak tot Noach en tot zijn zonen met hem, Hij zei : "Zie! Ik richt Mijn verbond op met jullie en met jullie nakomelingen na jullie." [Genesis 9 vers 8 , 9]

Voorlopige Persoonlijke Verklaring van Noachiet

Het is tijd om te leren van de bron!

Lees de woorden van Jean Jaques Rousseau uit de 17e eeuw.

Enkele persoonlijke verhalen

Search