Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

నాయకత్వ పునర్నిర్వచనం: కోరాహు తిరుగుబాటు నేడు మనకు ఏమి నేర్పుతుంది?

మోషే నాయకత్వాన్ని కోరహు సవాలు చేసి, అతని తిరుగుబాటులో తనతో చేరమని ఇతరులను ప్రేరేపిస్తాడు. కోరహు ఒక పరిశుద్దుడు, మరియు ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దల ప్రకారం, అతను దైవిక ప్రేరణను కూడా కలిగి ఉన్నాడు. అంటే మోషే, అహరోనులకు సవాలు విసరాలని నిర్ణయించుకున్న ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తి. అతనితో పాటు దాతాను మరియు అబీరాము అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు, వారి ఆధ్యాత్మిక స్థాయి చాలా తక్కువ. ప్రధానంగా వారు వట్టి వివాదాస్పద వ్యక్తులు కావడం వల్ల జతకలిశారు. మూడవ సమూహం కూడా కోరహు, దాతానూ మరియు అబీరాము లతో చేరుతుంది: "ధూపం సమర్పించేవారు" అని పిలువబడే రూబేను గోత్రానికి చెందిన 250 మంది పురుషులు.

 వీళ్ళందరికీ ఏం కావాలి? ఇక్కడ, మనం వివాదం యొక్క వివిధ కోణాలను నేర్చుకుంటాము. "మోషే స్థానాన్ని భర్తీ చేయాలనుకుంటున్నాను" అని కోరాహు లాంటి ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తి నేరుగా చెప్పలేడు, ఎందుకంటే అలా మాట్లాడటం అతని గౌరవానికి భంగం కలిగిస్తుంది. మరోవైపు, దాతాను, అబీరాము వంటి ప్రాముఖ్యత లేని తంత్రగొండి వ్యక్తులు ప్రజలను ప్రభావితం చేయలేరు.  250 మంది పురుషుల మూడవ సమూహం ఆధ్యాత్మిక ఆకాంక్షలు కలిగిన మంచి వ్యక్తులు, ఎందుకంటే వారు అతిపరిశుద్ధ స్థలములో ధూపం సమర్పించాలనుకుంటున్నారు. అయినప్పటికీ, వారు తమ స్థాయికి తగినదాన్ని కోరడానికి చేయడానికి మాత్రమే ధైర్యం చేసారు. 

మరి వారు ఏం చేస్తారు? వారు  ఈ తిరుగుబాటు శక్తులను ఏకం చేస్తారు! "కోరాహు, దాతాను, అబీరాము, రెండువందల యాభై మంది మనుషులు" – తిరుగుబాటు రేపడానికి సమకూర్చాడు.  సాధారణ ప్రజలను ప్రభావితం చేయడానికి ప్రాముఖ్యత లేని తంత్రగొండి  వ్యక్తులను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఒక పవిత్ర వ్యక్తి ఎందుకు వచ్చింది. అయిన తిరుగుబాటు రేపడానికి ఒక చట్టబద్ధమైన కారణం అవసరం. పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మోషేను ఎన్నుకున్నాడని సినాయ్ పర్వతం వద్ద స్పష్టంగా బహిర్గతం అయిన తరువాత, ఇశ్రాయేలీయులు ఇప్పటికీ ఆయనను ఎలా వ్యతిరేకిస్తున్నారు? 

కొరాహుకు, ఆయనతో జతకట్టిన వారి మధ్య వివాదం మొత్తం, దేవుడు ఇచ్చిన రెండు రాతి పలకలను  పగులగొట్టిన తరువాత మరియు రెండవమారు రాతి పలకలు  ఇవ్వడానికి మధ్యలో జరిగింది. కాబట్టి వారు ఇలా వాదించారు: "పరిశుద్ధుడు స్తుతిపాత్రుడైన దేవుడు మిమ్మల్ని అనగా మోషేను మరియు అహరోను ను పంపాడు. కానీ మీరిద్దరూ - రాతి పలకలను  పగులగొట్టిన మోషే మరియు బంగారు దూడను సృష్టించిన అహరోను – ఈ చర్యల ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు 'అనర్హులుగా' చేసుకున్నారు, అందువల్ల ఒక కొత్త నాయకత్వాన్ని స్థాపించాల్సిన అవసరం ఉంది." 

పొరపాటుగా అనిపించినదాని ఆధారంగా మన నాయకులపై అనర్హత వేటు వేయడానికి తొందరపడకూడదని కోరాహు తిరుగుబాటు కథ మొత్తం మనకు బోధిస్తుంది. కొన్నిసార్లు, తప్పులుగా కనిపించే విషయాలు కూడా దైవ సంకల్పాన్ని నెరవేరుస్తాయి.

More Weekly Portions

మరణం నుండి నిత్యత్వం వరకు: శుద్ధికరణకు ఎర్రని పెయ్య మార్గము

పర్షత్ హుకత్ లో, ఎర్ర ఆవు (పారా అదుమా) ఆచారం మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చే వృక్షం యొక్క పాపంలో పాతుకుపోయిన మరణం యొక్క మలినాల నుండి శుద్ధిని సూచిస్తుంది. ఈ ఆచారంలో బూడిదను సజీవ నీటితో కలపడం, శరీరానికి మరియు ఆత్మకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం, పునరుత్థానం ద్వారా జీవిత పునరుద్ధరణను వివరించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ, దాని ప్రతీకాత్మక స్పష్టత ఉన్నప్పటికీ, ఒక దైవిక రహస్యాన్ని నొక్కిచెబుతుంది - జీవితం మరియు మరణం మధ్య పరివర్తన మానవ అవగాహనకు అతీతంగా ఉంటుంది. మిద్రాష్ ఎర్ర ఆవు యొక్క రహస్యాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, పునరుత్థానం మరియు దైవ సంకల్పం యొక్క లోతైన మరియు అస్పష్టమైన స్వభావాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.

నాయకత్వ పునర్నిర్వచనం: కోరాహు తిరుగుబాటు నేడు మనకు ఏమి నేర్పుతుంది?

మోషే, అహరోనులకు వ్యతిరేకంగా కోరాహు చేసిన తిరుగుబాటు, దాతను, అబీరాము మరియు 250 మంది ధూపం సమర్పించేవారితో కలిసి, బైబిల్ వివాదాలు మరియు చట్టబద్ధమైన నాయకత్వం యొక్క సంక్లిష్ట పరిస్థితులను హైలైట్ చేస్తుంది. కోరాహు యొక్క ఉన్నత హోదా దాతను మరియు అబీరాము యొక్క ప్రాధాన్యతలేని వ్యూహాలకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది నాయకత్వం ఎలా ఏర్పాటు చేయబడుతుందో వివరిస్తుంది. మోషే మరియు అహరోను తమను తాము అనర్హులుగా ప్రకటించుకున్నారని వాదిస్తూ రాతి పలకలను  విచ్ఛిన్నం చేసిన తరువాత వారి సవాలు తలెత్తింది.

వేగులను గూర్చిన తోరా భాగము: ఒక లోతైన విశ్లేషణ మరియు ఆకర్షణీయమైన అంతర్దృష్టులు

పర్షత్ షెలాహ్ఖ్ మరియు పర్షత్ దేవరిమ్ లలో ప్రదర్శించబడిన ది పరాషా ఆఫ్ ది స్పైస్/వేగులను గూర్చిన తోరా భాగము యెఫున్నే కుమారుడైన కాలేబు యొక్క సహజ జాతీయవాదానికి విరుద్ధంగా, తన విశ్వాసాన్ని రక్షించడానికి నూను కుమారుడైన యెహోషువ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాన్ని అన్వేషిస్తుంది. ఈ వ్యత్యాసం ఇశ్రాయేలీయులలో విశ్వాసం మరియు జాతీయవాదం యొక్క ఇతివృత్తాలను నొక్కి చెబుతుంది.

Search