Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Re'e
పరషత్ రెయే – ఇశ్రాయేలియుల కాపుదల

రెయే పరష భాగములో చర్చింపబడిన అనేక అంశాల నడుమ తోరా మనకు అబద్ద ప్రవక్తను గూర్చి కూడా బోధిస్తుంది. 

అబద్ద ప్రవక్త అనేవాడు ప్రవచించడానికి అర్హమైనవానిగా కనిపిస్తాడు. అతడు పిచ్చివానిలా అనిపించడు, బలహీనమైన మనసుగలవానిగా అనిపించడు, లేదా చెడ్డవానిగా కూడా అనిపించడు.  మనకువున్న ప్రాధమికమైన సమాచారాన్ని బట్టి ప్రవచించడానికి అర్హమైన వ్యక్తి చెప్పే విషయంగానే అనిపిస్తుంది. అయితే అతడు మాటలాడినప్పుడు, అతని ప్రవచనము, మోషే అందించిన ధర్మశాస్త్రమైన తోరాతో విభేదిస్తుంది. ఉదాహరణకు, అతడు ఇతర దేవతలను ఆరాదించమని బోధిస్తే, తోరాను వక్రీకరించమని గాని, తోరాను నిర్మూలించమని గాని బోధిస్తే, ఇంతకుముందు అన్నీ సూచనలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ వ్యక్తి నిజంగా తప్పుడు ప్రవక్త అని తోరా మనకు బోధిస్తుంది.

ఈ వారపు భాగంలో, అటువంటి వ్యక్తికి ఏమాత్రము భయపడాల్సిన అవసరము లేదని మనము నేర్చుకుంటాము. అతని ప్రణాళికకు ఆధారంగా ఏదైనా సూచక క్రియనైనా ఆశ్చర్యకార్యాన్నైనా చేసినప్పటికీ అతని ప్రవచనం ఒక అబద్దమని తోసి పుచాల్సినదిగా సూచింపబడింది. ఆశ్చర్యమేమిటంటే,  తిరస్కరిస్తున్నది అతనికి శక్తులు లేనందుకు కాదు. వాస్తవానికి ఒక వ్యక్తికి అసాధారణమైన శక్తులు ఉండడం సాధ్యమైన విషయమే. ఈ ప్రపంచానికి శుభవార్తను అందించడానికి  దేవుడే స్వయంగా అతని చేతికి  సహాయం అందిస్తాడు. ఆ కారణము చేత అతనికి కొన్ని అసాధారణమైన సామర్ధ్యాలను అనుగ్రహిస్తాడు.

ఈ అబద్ద ప్రవక్త సూచక క్రియలు అనబడే విషయాలు చేసినప్పటికీ ఇశ్రాయేలియులను ఒప్పించలేకపోతాడు. దీనికి కారణం దేవుడు సినాయి పర్వతం వద్ద తోరా బయల్పరిచినప్పుడు  ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ నిలిచి వున్నారు.  సినాయి పర్వతము వద్ద జరిగిన సంఘటన వంటిది విలువలోగానీ ప్రభావంలోగానీ పోల్చదగిన మరొక సంఘటన సంభవింపజేయగల సామర్ధ్యం గల వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఎన్నడూ లేడు. అసలు సృష్టికర్తయైన ఆదోనాయ్ ను  మనము పూర్ణాత్మతోను పూర్ణ హృదయముతోనూ ప్రేమిస్తున్నామా అన్న విషయం పరీక్షించడానికి, తోరాతో విభేదిస్తూ, సూచక క్రియలు అద్భుతాలు చేయు అటువంటి ప్రవక్త వస్తాడని పరషత్ రెయేలో తోరా చెబుతుంది. మోషే ధర్మశాస్త్రము యొక బోధనలతో విభేదించు లేదా తృణీకరించు మతపరమైన విశ్వాసమునుండి  ఇతర ప్రభావమునుండి  ఇశ్రాయేలియులు సంరక్షింపబడతున్నారు. ప్రపంచమంతటికొరకు దేవుని వాక్కు యొక్క ప్రామాణికతను బద్రపరచే బాధ్యతను కలిగివున్నారు. ఈ కారణము చేత ఇశ్రాయేలియులను సంరక్షకులు అని అభివర్ణించవచ్చు.

More Weekly Portions

ప్రశంస మరియు అసూయ : బాలాము ప్రవచనము లోని ద్వంద్వ స్వభావం

పరషత్ బాలక్‌లో, దేశాలలో ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రవక్త అయిన బిలామ్ ఇశ్రాయేల్ పట్ల అభిమానం మరియు అసూయ యొక్క సంక్లిష్ట మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేల్ ను  శపించాలనే ఉద్దేశ్యంతో, అతను చివరికి వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు, దైవిక ప్రేరణ మరియు ప్రవచనం యొక్క ప్రభావాన్ని వివరిస్తాడు. ఈ విరుద్ధమైన వైఖరి యూదు వ్యతిరేకత యొక్క విస్తృత థీమ్‌లను మరియు ఇష్టపడే పిల్లల మనోవిశ్లేషణ ప్రతిస్పందనను ప్రతిబింబిస్తుంది. తోరా విశ్వాసాన్ని నొక్కిచెబుతుంది, ఎందుకంటే ప్రార్థనా మందిరంలో మననం చేసే ప్రవచనం,యావత్ మానవాళిపై బలమైన దైవిక ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది, పవిత్రాత్మ పొందుకోవడానికి సర్వమానవాలికీ వున్న అవకాశాన్ని మిడ్రాష్ తన్నా దెబే ఎలియాహు యొక్క దృక్పథం ద్వారా నొక్కిచెబుతుంది.

మరణం నుండి నిత్యత్వం వరకు: శుద్ధికరణకు ఎర్రని పెయ్య మార్గము

పర్షత్ హుకత్ లో, ఎర్ర ఆవు (పారా అదుమా) ఆచారం మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చే వృక్షం యొక్క పాపంలో పాతుకుపోయిన మరణం యొక్క మలినాల నుండి శుద్ధిని సూచిస్తుంది. ఈ ఆచారంలో బూడిదను సజీవ నీటితో కలపడం, శరీరానికి మరియు ఆత్మకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం, పునరుత్థానం ద్వారా జీవిత పునరుద్ధరణను వివరించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ, దాని ప్రతీకాత్మక స్పష్టత ఉన్నప్పటికీ, ఒక దైవిక రహస్యాన్ని నొక్కిచెబుతుంది - జీవితం మరియు మరణం మధ్య పరివర్తన మానవ అవగాహనకు అతీతంగా ఉంటుంది. మిద్రాష్ ఎర్ర ఆవు యొక్క రహస్యాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, పునరుత్థానం మరియు దైవ సంకల్పం యొక్క లోతైన మరియు అస్పష్టమైన స్వభావాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.

నాయకత్వ పునర్నిర్వచనం: కోరాహు తిరుగుబాటు నేడు మనకు ఏమి నేర్పుతుంది?

మోషే, అహరోనులకు వ్యతిరేకంగా కోరాహు చేసిన తిరుగుబాటు, దాతను, అబీరాము మరియు 250 మంది ధూపం సమర్పించేవారితో కలిసి, బైబిల్ వివాదాలు మరియు చట్టబద్ధమైన నాయకత్వం యొక్క సంక్లిష్ట పరిస్థితులను హైలైట్ చేస్తుంది. కోరాహు యొక్క ఉన్నత హోదా దాతను మరియు అబీరాము యొక్క ప్రాధాన్యతలేని వ్యూహాలకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది నాయకత్వం ఎలా ఏర్పాటు చేయబడుతుందో వివరిస్తుంది. మోషే మరియు అహరోను తమను తాము అనర్హులుగా ప్రకటించుకున్నారని వాదిస్తూ రాతి పలకలను  విచ్ఛిన్నం చేసిన తరువాత వారి సవాలు తలెత్తింది.

Search