Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Ki Tetze:
Parshat Ki Tetze:
మీ నోరు, ఏది బయటకు వెళ్తుందో మరియు ఏది లోపలికి వస్తుంది

పర్షత్ కి టీట్జీ కమాండ్మెంట్స్, చాలా కమాండ్మెంట్స్‌తో నిండిపోయింది. అయితే, ఈసారి, మేము వాటిలో ఒక చిన్న భాగాన్ని మాత్రమే పరిష్కరిస్తాము, ముఖ్యమైన నైతిక చిక్కులు కలిగిన వాటిని.

మొదటి మరియు అన్నిటికంటే, ప్రసంగం యొక్క ప్రాముఖ్యత. తోరా బోధిస్తుంది:

 "నీ దేవుడైన అదోనీకి నీవు ప్రతిజ్ఞ చేసినప్పుడు దానిని నెరవేర్చుటకు ఆలస్యము చేయకుము. అడోనై కొరకు, నీ దేవుడు దానిని నీ నుండి తప్పకుండా కోరును, మరియు నీవు పాపము చేయుదువు."

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఒక వ్యక్తి వారి ప్రసంగాన్ని సమర్థించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రసంగం నిజంగా తీవ్రమైన విషయం. ఒక వైపు, ఒక వ్యక్తికి ప్రసంగం చాలా సులభమైన పని అని చెప్పవచ్చు! మన నోటి నుండి పదాలను ఉచ్చరించడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నం అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ, మానవ స్వభావం యొక్క ముఖ్యమైన అంశంగా ప్రసంగం చాలా తీవ్రంగా మారుతుంది, ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చడంలో విఫలమవడం పాపమని తోరా హెచ్చరిస్తుంది.

కాబట్టి, ప్రత్యామ్నాయంగా, బహుశా ప్రతిజ్ఞ చేయకపోవడమే మంచిది? దీనికి, తోరా ప్రతిస్పందిస్తుంది - అవును, అదిఉంది  ప్రాధాన్యత. "కానీ మీరు ప్రతిజ్ఞ చేయడం మానుకుంటే, మీరు చేస్తారుకాదు దోషిగా ఉండండి. మీ పెదవులు ఏది చెప్పినా మీరు తప్పకుండా చేయాలి, ఎందుకంటే మీరు మీ నోటితో మీ దేవుడైన అడోనాయ్‌కు స్వేచ్ఛగా ప్రతిజ్ఞ చేసారు. ”దీని అర్థం మీరు దేవునికి ప్రతిజ్ఞ చేయాలని ఎంచుకుంటే, మీరు చెప్పేదానికి కట్టుబడి ఉండాలి. దేవుడు కూడా మీ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీకాదు ప్రతిజ్ఞ చేయడానికి.

వెనువెంటనే, వచనం నోటికి సంబంధించిన వేరొకదానికి వెళుతుంది. మన నోరు రెండు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది - మాట్లాడటం మరియు తినడం. మీరు మీ ప్రసంగాన్ని సమర్థించాలి, కానీ మీ కోసం పనిచేసే వారి ఆహార సంబంధిత అంశాలను కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.

“నీ పొరుగువారి ద్రాక్షతోటలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, నీ ద్రాక్షపండ్లను నిండుగా తినవచ్చు, కానీ నీ బుట్టలో ఏదీ పెట్టుకోకు” అని వ్రాయబడి ఉంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ద్రాక్షతోట యజమాని ఒకరిని పనిలో పెట్టుకుని పనివాడు ద్రాక్షపండ్లు తినకుండా నిరోధించలేడు. ఇది క్రూరత్వం యొక్క మూలకాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఒక వ్యక్తి తమ ద్రాక్షతోటను పండించడంలో ఇతరుల జీవనోపాధి కోసం శ్రద్ధ వహిస్తే, తన పనివారిని వారి స్వంత జీవనోపాధిలో నిమగ్నం చేయకుండా నిరోధించడం తప్పు,

అయితే, దీనికి విరుద్ధంగా, కార్మికుడు దీనిని విరక్తిగా ఉపయోగించుకోవడం కూడా నిషేధించబడింది. పనివాడికి సంబంధించి, ఇలా చెప్పబడింది: "అయితే మీరు మీ పాత్రలో ఏదీ పెట్టకూడదు." మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మీరు ఈ ద్రాక్షను ఇంటికి తీసుకెళ్లకూడదు. ఇదే సూత్రం దీనికి వర్తిస్తుంది- "నీ పొరుగువారి నిలువ ఉన్న ధాన్యంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, నీ చేతితో చెవులను తీయవచ్చు, కానీ నీ పొరుగువారి నిలువ ఉన్న గింజకు కొడవలి పెట్టవద్దు." దీని అర్థం మీ పని సమయంలో, మీరు యజమాని వనరులను ఉపయోగించుకోవచ్చు, కానీ అలా చేయండికాదుమిమ్మల్ని మీరు దొంగగా మార్చుకోండి.

కాబట్టి, మనకు ఇక్కడ పూర్తి ఏకీకరణ ఉంది, ఇక్కడ తోరా ఏమి వస్తుంది అనే పవిత్రత గురించి మాట్లాడుతుందిబయటకుమీ నోటికి సంబంధించినది కానీ అది జరిగేదానికి యజమాని యొక్క బాధ్యతను కూడా సూచిస్తుందిలోకిఅతని పనివాళ్ళ నోరు.

 అందించిన కథనం నుండి కీలకపదాలు:

  1. ప్రసంగం: వ్యాసం ప్రసంగం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది, ప్రతిజ్ఞ చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరియు ఒకరి మాటలను సమర్థించాల్సిన అవసరాన్ని చర్చిస్తుంది.
  2. ప్రతిజ్ఞ: ప్రతిజ్ఞ చేయడం మరియు వాటిని నెరవేర్చడం అనే అంశం వ్యాసంలో ప్రధాన అంశంగా ఉంది, ప్రతిజ్ఞకు సంబంధించిన నైతిక చిక్కులు మరియు బాధ్యతలను హైలైట్ చేస్తుంది.
  3. జీవనోపాధి: ఆహారం మరియు జీవనోపాధికి సంబంధించిన నైతిక పరిగణనలను ప్రస్తావిస్తూ, వారి కార్మికుల జీవనోపాధిని అందించడానికి యజమానుల బాధ్యతను వ్యాసం చర్చిస్తుంది.

ఈ పేజీ Google అనువాదం ద్వారా అనువదించబడింది
మీరు మాకు సహాయం చేయాలనుకుంటేఅనువాదాలు దయచేసి మమ్మల్ని ఇక్కడ సంప్రదించండి: Site@Britolam.community

More Weekly Portions

అంతరంగిక మందిరం : యూదత్వంలో దైవంతో లోతైన సంబంధం

గుడారంలో జంతుబలి అనే ప్రాచీన ఆచార౦తోపాటు మోషే ఆత్మ నిర్మాణ౦ గురి౦చిన లోతైన ప్రతీకాత్మకతను, నేడు దాని ఔచిత్యాన్ని కనుగొన౦డి. యూదమతం యొక్క గొప్ప సంప్రదాయాల నుండి గ్రహించి, మీ జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక పవిత్రాలయాన్ని ఎలా నిర్మించుకోవాలో తెలుసుకోండి. హీబ్రూ బైబిల్ లో వర్ణించబడిన విధంగా దేవుని నివాస స్థానం గురించి అంతర్దృష్టులను పొందండి, సమకాలీన మత ఆచరణలో దైవంతో అనుసంధానం గురించి లోతైన అవగాహనను పెంపొందిస్తుంది.

Liberation Beneath the Surface
Souls, Abundance, and Hierarchy in the Torah
Mishpatim

 In an analysis of Torah laws in Mishpatim, this article navigates the intricate hierarchy of harm, shedding light on the profound concept of spiritual freedom. It elucidates the distinctions between Hebrew and Canaanite servants, revealing the Torah's nuanced approach to liberation from physical and spiritual bondage. The exploration emphasizes the interconnected themes of freedom, harm, and retribution, providing a comprehensive understanding of the Torah's timeless wisdom.

Yitro's Rhapsody Torah's Global Symphony

The Yitro portion delves into the essence of Torah and divine revelation, challenging convention by being named after Yitro, a non-Israelite. Despite Moses' central role, the narrative highlights Yitro's universal connection and the importance of broader global participation in the reception of the Torah. The gematria analysis adds depth, revealing the Ten Commandments' numerical significance and including non-Israelite figures like Ruth in the tapestry of biblical narratives, emphasizing the Torah's universal relevance.

Search