Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

నిశ్శబ్దానికి అతీతంగా: నిర్గమా కాండము లో పేర్లు, గుర్తింపు మరియు సంఘీభావపు ఆవిష్కరణ

నిర్గమ కాండము 2: 1-5

“లేవి వంశస్థుడొకడు వెళ్లి లేవి కుమార్తెను వివాహము చేసికొనెను. ఆ స్త్రీ గర్భవతియై కుమారుని కని,వాడు సుందరుడైయుండుట చూచి మూడునెలలు వానిని దాచెను.”

“వానికేమి సంభవించునో తెలిసికొనుటకు వాని అక్క దూరముగా నిలిచియుండెను. ఫరో కుమార్తె స్నానము చేయుటకు ఏటికి వచ్చెను.” 

ఈవచనాలన్నింటిలో లేదా మనం తీసుకున్న ఈ వచన భాగాలన్నిటిలో ఒక దాని ఆవశ్యకత ఉంది, అదే - పేర్లు. ఆ పురుషుడు ఎవరు, స్త్రీ ఎవరు, బిడ్డ ఎవరు, ఫరో కుమార్తె ఎవరు, సోదరి ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఇతర మూలాల నుండి మనకు తెలుసు, కాని ఈ వాఖ్య భాగాలలో  ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇక్కడ పాత్రల పేర్ల తొలగించబడ్డాయి. ఇగుప్తు నేపధ్యంలో పేర్ల తొలగింపును తెలియజేయడానికి ఇది ఉద్దేశించబడింది. (ఐగుప్తులోనికి యాకోబుతో వచ్చిన) ఇశ్రాయేలీయుల పేరులు ఏవనగా,' అనే పదాలతో మన భాగం మొదలవుతుండగా, కథనంలో పురోగమిస్తున్న కొద్దీ పేర్లు క్రమంగా మాయమవుతాయి. 

ఇగుప్తు  అనేది వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత విలువను గుర్తించక, వ్యక్తులను అమానవీయంగా గుర్తిస్తుంది.   "ఆమె అతనికి మోషే అని పేరు పెట్టెను" అని అది మోషేను గూర్చి మాత్రమే వ్రాయబడి ఉంది.  మోషే అంటే అర్ధం ఏంటి? మోషే అనేది “అబ్బాయి” అని అర్ధమిచ్చే  ఈజిప్టు పదం. "నేను అతన్ని నీటి నుండి తీసుకున్నాను, అని ఆమె చెప్పెను". ఇది  ఒక ఐగుప్తు  నామానికి హీబ్రూ భాష్యం, అంటే మోషే మిద్యను కు పారిపోయి సిప్పోరాను వివాహం చేసుకున్న తరువాత మాత్రమే - ఆహ్, అకస్మాత్తుగా పేర్లు వచ్చాయి, మోషే, యిత్రో, రగూయేలు, సిపోరా మరియు వారి కుమారుడు గెర్షోము పేర్లు కూడా ఉన్నాయి, మరియు ఆయన మోషేతో చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధుని పేరు కూడా బహిర్గతమవుతుంది.  'నా పేరు తెలుసుకోవాలని ఉందా? ఇదిగో నా పేరు'. 

'కనుమరుగైన పరిభాషలో - తుడిచిపెట్టుకుపోయిన ఒక సంస్కృతి లోతుల్లో మన పితరులు ఈజిప్టులో 'మిళితమయ్యారని’ మనం అర్థం చేసుకున్నాం -. కాబట్టి, మోషే తాను ఏ సంస్కృతికి చెందినవాడినో నిర్ణయించుకోవలసి వచ్చింది. 'మోషే తన సహోదరుల దగ్గరకు వెళ్ళాడు' అని వ్రాయబడినప్పుడు, వారు ఎవరు అని మనం అడగాలి. రబ్బీ అబ్రహాం ఇబ్న్ ఎజ్రా ఇది ఈజిప్షియన్లను సూచిస్తుందని నమ్ముతుండగా, రంబాన్ ఇది హెబ్రీయులను సూచిస్తుందని చెబుతున్నారు. మోషే తనకు తాను స్పష్టత తెచ్చుకోవలసి వచ్చి౦ది, కాబట్టి ఆయన పరిశీలన చేయడానికి వెళ్ళాడు. ఒక ఇగుప్తీయుడుహెబ్రీయుని కొట్టడం చూసినప్పుడు, హీబ్రూ ప్రజలు తన సహోదరులని అతను అర్థం చేసుకున్నాడు మరియు భావించాడు. మోషే సంఘీభావం ఆయనను ఈ సాక్షాత్కారానికి తీసుకువచ్చింది, హీబ్రూ ప్రజల భవితవ్యంతో అతన్ని ముడిపెట్టింది, ఎందుకంటే అతను వారి బాధలతో సహానుభూతి చెందాడు."

More Weekly Portions

తోరా ద్వారా వ్యక్తిగత మరియు సమాజ శ్రేయస్సును ఐక్యపరచుట

పరషత్ నాస్సో వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ, యాజక ఆశీర్వాదం ద్వారా సమాజ ఐక్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ ఆశీర్వాదం, మూడు స్థాయిలలో నిర్మించబడింది, భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అవసరాల మధ్య సమతుల్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది: "హషేమ్ నిన్ను దీవించి నిన్ను కాపాడును గాక" అనేది సంపద కొరకు, తోరా ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశం కొరకు "హాషెమ్ తన ముఖకాంతి నీమీద ప్రకాశింపజేయును గాక" అను దీవెన  మరియు నెఫెష్, రువా మరియు నేషామా యొక్క లోతైన బంధం కొరకు "హషేమ్ తన సన్నిధి కాంతి నీకు ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక" అను దీవెన ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత మరియు మతపరమైన శ్రేయస్సును సామరస్యపూర్వకంగా ఏకీకృతం చేయడానికి తోరా మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది.

లెక్కకు మించి: వ్యక్తిగత సామర్ధ్యం మరియు సామూహిక ఐక్యత

పరషత్ బమిద్బార్ సైన్యానికి అర్హులైన వారిపై దృష్టి సారిస్తూ ఇశ్రాయేలియులను లెక్కించాలనే ఆజ్ఞను చర్చిస్తుంది. ఈ గణన సామూహిక మరియు వ్యక్తిగత గుర్తింపుల మధ్య ఉద్రిక్తతను నొక్కి చెబుతుంది. తోరా "పేర్ల సంఖ్య" అనే వ్యక్తీకరణను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది సామూహిక మరియు వ్యక్తి రెండింటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేకత ద్వారా సామూహిక అర్థాన్ని పొందడంతో పాటు, నిజమైన ఐక్యత ఈ అంశాలను మిళితం చేస్తుందని తోరా బోధిస్తుంది. ఈ భావన లేఖనాల వివరణలో "సాధారణీకరణ మరియు వివరణ" సూత్రంలో ప్రతిబింబిస్తుంది, సంఖ్యలలో దాగిన  అర్థాలతో, గమాట్రియా ద్వారా అన్వేషించబడింది.

చెరలోని కన్నీళ్లు, నమ్మకానికి మూలం : దేవుడు మరియు ఇశ్రాయేల్ మధ్య విడదీయరాని బంధం

పరషత్ బెహుకోతై  హాషెమ్ మరియు ఇశ్రాయేల్ మధ్య ఒడంబడికను చర్చిస్తూ, త్సువా మరియు విముక్తి మధ్య సంబంధాన్ని నొక్కిచెప్పారు. రబ్బీ ఎలియేజర్ మరియు రబ్బీ యెహోషువా మధ్య జరిగిన తాల్ముడిక్ చర్చ, విమోచనం త్షువాపై ఆధారపడి ఉందో లేదో పరిశీలిస్తుంది. రాషి గారి  వ్యాఖ్యానం రెండు అభిప్రాయాలకు మద్దతుగా ఒక అస్పష్టమైన పదాన్ని వివరిస్తుంది. ఈ ద్వంద్వ దృక్పథం తోరా యొక్క బహిరంగ వివరణను హైలైట్ చేస్తుంది, ఇది విడుదల అనేది  మానవ త్షువా లేదా దైవ వాగ్దానంపై ఆధారపడి ఉంటుందని నిరూపిస్తుంది, ఇది చారిత్రక పురోగతిపై ఇజ్రాయెల్ యొక్క అవగాహనలో పరిస్థితుల యొక్క సంక్లిష్ట పరస్పర చర్యను ప్రతిబింబిస్తుంది

Search