Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

హ్హయే సారా - రెండుసార్లు జీవించుట

తోరా భాగానికి హ్హయే సారా (సారా జీవితము) అనేది రకమైన పేరు? నేను ఒక పుస్తకానికి  హ్హయే సారా అనే పేరును చూస్తే,  పుస్తకము శారా గారి జీవితం గురించి ఉంటుందని నేను అనుకుంటాను. ఆశ్చర్యకరంగా,  “హ్హయే సారా అనే భాగం పేరు నాకు ఏమి బోధిసుంది? సారా చనిపోయింది భాగం తన మరణాన్ని, ఆమె ఎలా పాతిపెట్టబడింది, ఎలా విలపించింది అనే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తుందియూదియా పెద్దలు భాగానికి   పేరు పెట్టడం ద్వారా, సారా నిజ జీవితం ఖచ్చితంగా ఆమె మరణంతో ప్రారంభమవుతుందని మనకు అర్థం కాకపోతే ఇది వింతగానే ఉంటుంది.

హీబ్రూ భాష యొక్క ప్రత్యేకత ద్వారా విషయం సూచింపబడుతుంది.  "మరియు శారా జీవితం 7 మరియు 20 మరియు 100 సంవత్సరాలు, సారా జీవించిన సంవత్సరాలు (హీబ్రూలో షెనెయ్).”  షెనెయ్అనే హీబ్రూ పదానికి 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం పైన అనువదించబడినట్లుగా- శారా జీవితంలోని సంవత్సరాలు అని అర్థం కావచ్చుమరొక సంభావ్య అర్థం ఉంది. హీబ్రూలో షెనెయ్ అనే పదానికి రెండు అని కూడా అర్థం వుంది. కాబట్టి, వచనం ఇవి శారా యొక్క 2 జీవితాలు అని అర్థం చేసుకోవచ్చుఆమెకు రెండు జీవితాలు ఉన్నాయి - ఆమె మరణానికి ముందు మరియు ఆమె మరణం తరువాత అని అర్ధం చేసుకోవచ్చు

ఆమె మరణించిన తర్వాత కూడా ఆమెకు ఒక జీవితం ఉందని చెప్పడంలో ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? భూమిలో పాతిపెట్టబడిన తర్వాత ఆమె జీవితాన్ని ఎలా పొందుతుంది? సాధారణ అవగాహన ఏమిటంటే, 'రెండవ జీవితం' అని పిలవబడేది రాబోయే ప్రపంచంలోని జీవితాన్ని సూచిస్తుంది.

అయితే, మరింత లోతైన ఆలోచన ఏమిటంటే, సారా మరణానికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి.  ఆమెను పాతిపెట్టడానికి అబ్రహాముకు ఇప్పుడు ఒక స్థలం కావాలిదీనికొరకు మన పితరుడైన అబ్రహాము ఇశ్రాయేల్ దేశంలో భూమిని కొనుగోలు చేయాలి.

అతను ఇశ్రాయేల్ దేశంలో భూమిని కొనుగోలు చేసిన క్షణమే, అతను తన మూలాలను భూమిలో లంగా నాటడం జరిగింది. మూలాలను స్థాపించడం ద్వారా, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు తనతోను, అతని సంతానముతోను తనకు కనాను దేశాన్ని స్వాస్థ్యంగా ఇస్తానని చేసిన నిబంధన నెరవేర్చడం ప్రారంభించాడు. విధంగా, ఇక్కడ నుండి, ఇశ్రాయేల్ జాతీయ జీవనం ప్రారంభమైంది.

తరువాత ఉపయోగపడుతుందని, నేను సమాధిని కొనడం ద్వారా నా జీవితాన్ని ప్రారంభించాలా, లేదా ఒక పండ్ల తోటనో పొలాన్నో  కొనుగోలు చేయడం ద్వారా నా జీవితం  ప్రారంభించాలా? అని ఎవరైనా అడగవొచ్చు. పండ్ల తోటలోగాని  పొలంలోగాని జీవం అనేది ఉంటుంది!  కానీ ఇక్కడ ఒక కీలకమైన వ్యత్యాసం ఉందిపొలం విషయంలోగానీ తోట విషయంలోగానీ, స్థలాన్ని ఉపయోగించుకునే హక్కు షరతులతో కూడుకుని వుంటుంది. నేను భూమిలో పని చేసే షరతులను బట్టి  దాని ప్రయోజనం మరియు విలువ అనేది అర్ధమౌతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, మన పూర్వీకులు సమాధి చేయబడిన స్థలంను, సమాధిని ఆక్రమించిన వ్యక్తి నుండి మనము  ఏమీ కోరుకోవడం లేదుఅంతరాయం కలిగించినవారు ఏమీ చేయనవసరం లేదు. ఎందుకంటే భూమి శాశ్వతమైన వారసత్వంగా ఇవ్వబడింది.

మన పితరులు మరియు పితరులు సమాధి చేయబడిన హెబ్రోన్‌లోని మక్పేలా గుహతో మనకున్న అనుబంధం, మన భూమి విస్తీర్ణమంతటిలో పూర్తి జీవితాన్ని గడపడానికి మనకు షరతులు లేని బంధాన్ని ఇస్తుంది.

షబ్బాత్ షాలోమ్.

More Weekly Portions

మాతృత్వ బంధాలు మరియు అసూయ: యూదియ సంప్రదాయంలో మానసిక ప్రభావాలు

పర్షత్ తజ్రియాను పరిశోధిస్తూ, ఈ అధ్యయనం క్రైస్తవ దృక్కోణాలకు విరుద్ధంగా, జుడాయిజంలో ప్రసవం తర్వాత అపవిత్రత మరియు పాప పరిహారబలి  చుట్టూ ఉన్న తోరా చట్టాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది తల్లి-బిడ్డలమధ్య ఉన్న అసూయతో సహా ప్రసవ ఆచారాల యొక్క మానసిక ప్రభావాలను మరియు తల్లుల కోసం ప్రాయశ్చిత్త ప్రమాణాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిశీలిస్తుంది. యూదు సంప్రదాయంలో ప్రసవం యొక్క సంక్లిష్టతలను అర్థం చేసుకోవడం మతపరమైన పద్ధతులు మరియు వ్యక్తులపై మానసిక ప్రభావాలు రెండింటిపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.

సృష్టిని దాటి: ఎనిమిదవ రోజు మరియు జరగాల్సివున్న సమావేశం

ఈ వ్యాసం తోరాహ్ వ్యాఖ్యానాన్ని పరిశీలిస్తుంది, గుడారం, నాదాబు మరియు అబీహు సంఘటన మరియు హౌస్ ఆఫ్ స్టడీలో అధ్యయనం చేసిన మౌఖిక తోరా యొక్క నేపధ్యంలో దాని సూక్ష్మవిషయాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది మోషే మరియు అహరోనుల మధ్య ఉన్న ఆసక్తికరమైన వివాదాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, పరిపూర్ణతను నొక్కిచెప్పే మోషే తోరా మరియు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అందించే అహరోను తోరా మధ్య తేడాలపై వెలుగునిస్తుంది.

Harmony in Devotion
Balancing Voluntary and Obligatory Acts in Judaism [Tzav]

Investigate the nuanced differences between Vayikra and Tzav Torah portions, analyzing the dynamic of voluntary Nedavah offerings versus commanded sacrifices in Judaism. Examine the intricate balance between maintaining pure intentions in performing Mitzvot, reflecting on the unique aspects of Olah and Shelamim sacrifices. Discover the deeper significance of the offering order in the Torah, elucidating the interplay between voluntary and obligatory actions in Jewish tradition.

Search