Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

హ్హయే సారా - రెండుసార్లు జీవించుట

తోరా భాగానికి హ్హయే సారా (సారా జీవితము) అనేది రకమైన పేరు? నేను ఒక పుస్తకానికి  హ్హయే సారా అనే పేరును చూస్తే,  పుస్తకము శారా గారి జీవితం గురించి ఉంటుందని నేను అనుకుంటాను. ఆశ్చర్యకరంగా,  “హ్హయే సారా అనే భాగం పేరు నాకు ఏమి బోధిసుంది? సారా చనిపోయింది భాగం తన మరణాన్ని, ఆమె ఎలా పాతిపెట్టబడింది, ఎలా విలపించింది అనే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తుందియూదియా పెద్దలు భాగానికి   పేరు పెట్టడం ద్వారా, సారా నిజ జీవితం ఖచ్చితంగా ఆమె మరణంతో ప్రారంభమవుతుందని మనకు అర్థం కాకపోతే ఇది వింతగానే ఉంటుంది.

హీబ్రూ భాష యొక్క ప్రత్యేకత ద్వారా విషయం సూచింపబడుతుంది.  "మరియు శారా జీవితం 7 మరియు 20 మరియు 100 సంవత్సరాలు, సారా జీవించిన సంవత్సరాలు (హీబ్రూలో షెనెయ్).”  షెనెయ్అనే హీబ్రూ పదానికి 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం పైన అనువదించబడినట్లుగా- శారా జీవితంలోని సంవత్సరాలు అని అర్థం కావచ్చుమరొక సంభావ్య అర్థం ఉంది. హీబ్రూలో షెనెయ్ అనే పదానికి రెండు అని కూడా అర్థం వుంది. కాబట్టి, వచనం ఇవి శారా యొక్క 2 జీవితాలు అని అర్థం చేసుకోవచ్చుఆమెకు రెండు జీవితాలు ఉన్నాయి - ఆమె మరణానికి ముందు మరియు ఆమె మరణం తరువాత అని అర్ధం చేసుకోవచ్చు

ఆమె మరణించిన తర్వాత కూడా ఆమెకు ఒక జీవితం ఉందని చెప్పడంలో ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? భూమిలో పాతిపెట్టబడిన తర్వాత ఆమె జీవితాన్ని ఎలా పొందుతుంది? సాధారణ అవగాహన ఏమిటంటే, 'రెండవ జీవితం' అని పిలవబడేది రాబోయే ప్రపంచంలోని జీవితాన్ని సూచిస్తుంది.

అయితే, మరింత లోతైన ఆలోచన ఏమిటంటే, సారా మరణానికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి.  ఆమెను పాతిపెట్టడానికి అబ్రహాముకు ఇప్పుడు ఒక స్థలం కావాలిదీనికొరకు మన పితరుడైన అబ్రహాము ఇశ్రాయేల్ దేశంలో భూమిని కొనుగోలు చేయాలి.

అతను ఇశ్రాయేల్ దేశంలో భూమిని కొనుగోలు చేసిన క్షణమే, అతను తన మూలాలను భూమిలో లంగా నాటడం జరిగింది. మూలాలను స్థాపించడం ద్వారా, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు తనతోను, అతని సంతానముతోను తనకు కనాను దేశాన్ని స్వాస్థ్యంగా ఇస్తానని చేసిన నిబంధన నెరవేర్చడం ప్రారంభించాడు. విధంగా, ఇక్కడ నుండి, ఇశ్రాయేల్ జాతీయ జీవనం ప్రారంభమైంది.

తరువాత ఉపయోగపడుతుందని, నేను సమాధిని కొనడం ద్వారా నా జీవితాన్ని ప్రారంభించాలా, లేదా ఒక పండ్ల తోటనో పొలాన్నో  కొనుగోలు చేయడం ద్వారా నా జీవితం  ప్రారంభించాలా? అని ఎవరైనా అడగవొచ్చు. పండ్ల తోటలోగాని  పొలంలోగాని జీవం అనేది ఉంటుంది!  కానీ ఇక్కడ ఒక కీలకమైన వ్యత్యాసం ఉందిపొలం విషయంలోగానీ తోట విషయంలోగానీ, స్థలాన్ని ఉపయోగించుకునే హక్కు షరతులతో కూడుకుని వుంటుంది. నేను భూమిలో పని చేసే షరతులను బట్టి  దాని ప్రయోజనం మరియు విలువ అనేది అర్ధమౌతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, మన పూర్వీకులు సమాధి చేయబడిన స్థలంను, సమాధిని ఆక్రమించిన వ్యక్తి నుండి మనము  ఏమీ కోరుకోవడం లేదుఅంతరాయం కలిగించినవారు ఏమీ చేయనవసరం లేదు. ఎందుకంటే భూమి శాశ్వతమైన వారసత్వంగా ఇవ్వబడింది.

మన పితరులు మరియు పితరులు సమాధి చేయబడిన హెబ్రోన్‌లోని మక్పేలా గుహతో మనకున్న అనుబంధం, మన భూమి విస్తీర్ణమంతటిలో పూర్తి జీవితాన్ని గడపడానికి మనకు షరతులు లేని బంధాన్ని ఇస్తుంది.

షబ్బాత్ షాలోమ్.

More Weekly Portions

ప్రశంస మరియు అసూయ : బాలాము ప్రవచనము లోని ద్వంద్వ స్వభావం

పరషత్ బాలక్‌లో, దేశాలలో ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రవక్త అయిన బిలామ్ ఇశ్రాయేల్ పట్ల అభిమానం మరియు అసూయ యొక్క సంక్లిష్ట మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేల్ ను  శపించాలనే ఉద్దేశ్యంతో, అతను చివరికి వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు, దైవిక ప్రేరణ మరియు ప్రవచనం యొక్క ప్రభావాన్ని వివరిస్తాడు. ఈ విరుద్ధమైన వైఖరి యూదు వ్యతిరేకత యొక్క విస్తృత థీమ్‌లను మరియు ఇష్టపడే పిల్లల మనోవిశ్లేషణ ప్రతిస్పందనను ప్రతిబింబిస్తుంది. తోరా విశ్వాసాన్ని నొక్కిచెబుతుంది, ఎందుకంటే ప్రార్థనా మందిరంలో మననం చేసే ప్రవచనం,యావత్ మానవాళిపై బలమైన దైవిక ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది, పవిత్రాత్మ పొందుకోవడానికి సర్వమానవాలికీ వున్న అవకాశాన్ని మిడ్రాష్ తన్నా దెబే ఎలియాహు యొక్క దృక్పథం ద్వారా నొక్కిచెబుతుంది.

మరణం నుండి నిత్యత్వం వరకు: శుద్ధికరణకు ఎర్రని పెయ్య మార్గము

పర్షత్ హుకత్ లో, ఎర్ర ఆవు (పారా అదుమా) ఆచారం మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చే వృక్షం యొక్క పాపంలో పాతుకుపోయిన మరణం యొక్క మలినాల నుండి శుద్ధిని సూచిస్తుంది. ఈ ఆచారంలో బూడిదను సజీవ నీటితో కలపడం, శరీరానికి మరియు ఆత్మకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం, పునరుత్థానం ద్వారా జీవిత పునరుద్ధరణను వివరించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ, దాని ప్రతీకాత్మక స్పష్టత ఉన్నప్పటికీ, ఒక దైవిక రహస్యాన్ని నొక్కిచెబుతుంది - జీవితం మరియు మరణం మధ్య పరివర్తన మానవ అవగాహనకు అతీతంగా ఉంటుంది. మిద్రాష్ ఎర్ర ఆవు యొక్క రహస్యాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, పునరుత్థానం మరియు దైవ సంకల్పం యొక్క లోతైన మరియు అస్పష్టమైన స్వభావాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.

నాయకత్వ పునర్నిర్వచనం: కోరాహు తిరుగుబాటు నేడు మనకు ఏమి నేర్పుతుంది?

మోషే, అహరోనులకు వ్యతిరేకంగా కోరాహు చేసిన తిరుగుబాటు, దాతను, అబీరాము మరియు 250 మంది ధూపం సమర్పించేవారితో కలిసి, బైబిల్ వివాదాలు మరియు చట్టబద్ధమైన నాయకత్వం యొక్క సంక్లిష్ట పరిస్థితులను హైలైట్ చేస్తుంది. కోరాహు యొక్క ఉన్నత హోదా దాతను మరియు అబీరాము యొక్క ప్రాధాన్యతలేని వ్యూహాలకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది నాయకత్వం ఎలా ఏర్పాటు చేయబడుతుందో వివరిస్తుంది. మోషే మరియు అహరోను తమను తాము అనర్హులుగా ప్రకటించుకున్నారని వాదిస్తూ రాతి పలకలను  విచ్ఛిన్నం చేసిన తరువాత వారి సవాలు తలెత్తింది.

Search