Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

యూదియ నాయకత్వపు మూలాలపై యాకోబు ప్రభావం: ఒక పరిశీలన

యాకోబు మరణానికి ముందు అతని కుమారులలో ప్రతివొక్కనికి  నిర్దిష్టమైన ఆశీర్వాదాలను  ప్రవచనాలను అందించడమే  ఈ అధ్యాయంలో తన పిల్లలను ఒకచోటికి రప్పించడంలో యాకోబు ఉద్దేశ్యం. ఈ ఆశీర్వాదాలు, యాకోబు  తన ప్రేమను వ్యక్తీకరించడానికి మరియు అతని పిల్లలు వారి జీవితంలో వారి మార్గాల్లో కొనసాగుతున్నప్పుడు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు అనుమతించాయి. 'ప్రతిఒక్కరిని తన ఆశీర్వాదం ప్రకారం వారిని ఆశీర్వదించెను' అని వ్రాయబడింది. రూబెన్, షిమోన్ మరియు లేవీలతో పలికిన మాటలు పెద్దగా అనుకూలమైనవిగా అనిపించినప్పటికీ, తన కుమారులలో ఎవరు రాజ్యాధికారానికి అర్హులో రాజకీయంగా నాయకత్వం వహించగల సమర్థుడో వారికి వివరించడమే యాకోబు ఉద్దేశమని రబ్బీ ఐజాక్ అబర్బనేల్ వివరించారు. ఈ వివరణ ప్రధానంగా ఆశీర్వాదాల సారాంశాన్ని వివరిస్తుంది.

రూబేను, 'నీకు నీటివలె  చంచలత్వము కలదు.' ఓపిక లేని వ్యక్తి రాజకీయాలను నడిపించలేడు. రాజకీయాలకు సహనం అవసరం.

షిమోన్ మరియు లేవిల సంగతేంటి ? వారు మతోన్మాదులు, మత ఛాందసవాదులు. చరిత్రలో అసాధారణ సమయాల్లో ఉత్సాహం కొన్నిసార్లు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కానీ దేశాన్ని నడిపించడానికి అన్ని వేళలా అత్యుత్సాహంతో నడుచుకోవడం సరికారు.

జెబులూన్ విషయమేంటి? జెబులూన్ 'సముద్రాల తీరంలో నివసిస్తాడు,' అంటే అతను విస్తృత, సార్వత్రిక సంస్కృతిని కలిగి ఉంటాడు మరియు తప్పనిసరిగా తన దేశానికి జరిగే మేలుకంటే ఈ ప్రాంతాన్ని ఆదరించడానికి మొగ్గు చూపుతాడు.  

మరి ఇస్సాకార్ గురించి ఏమిటి? 'ఒక దృఢమైన ఎముకగల గాడిద,' అతను తోరాను అధ్యయనం చేస్తాడు, ఇది రాజకీయ స్వాతంత్ర్యానికి ఎక్కువ విలువను ఇవ్వని దిశ.

అందుచేత అతనిగూర్చి ఈ విధంగా వ్రాయబడింది- “అతడు విశ్రాంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమ్యమైనదగుటయు చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెట్టి చేయు దాసుడగును.” 

ఇక దాన్ గురించి ఏమిటి? దాన్‌కి ఎలా పోరాడాలో తెలుసు, కానీ అతనికి తెలిసింది వీరుడైన సంసోనులా  గెరిల్లా యుద్ధాలు ఎలా చేయాలన్నది. ఇది  స్వాతంత్ర్య సాధనే లక్ష్యం అయినప్పుడు మంచిదే కానీ దేశం మొత్తానికి నాయకత్వం వహించడానికి తగినది కాదు...

మరోవైపు, 'గాదు, అతని నుండి ఒక దళం బయలుదేరడం' మనం చూస్తాము, అతను మొత్తం సైన్యాన్ని నడిపించగలడని అనిపిస్తుంది, కానీ వాక్యపు  కొనసాగింపు కూడా చదివినప్పుడు, 'అది తాను వెళ్ళిన మార్గంలో వెనకకు మరులుతుంది' అని పేర్కొంది. అతను జయించినప్పుడు, అతను జయించిన దిశలోనే తిరిగి రావాలనుకుంటాడు. ఆ భూమితో తనకు నిజమైన సంబంధం లేదనుకుంటాడు.

నఫ్తాలీ మరియు ఆషేరు విషయంలో కూడా అంతేనా? నఫ్తాలీ 'అందమైన పదాలు ఉచ్చరించే (ఇంపైనమాటలు పలుకును) వ్యక్తిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు, అంటే అతను విద్యా మంత్రి కావచ్చు, సాంస్కృతిక మంత్రి కావచ్చు, ఆషేరు ఆర్థిక మంత్రి కావచ్చు మరియు “రాజులకు తగిన మధుర పదార్ధములను అందించవచ్చు”.

అయితే, నఫ్తాలీ కానీ, ఆషేరు కానీ సంపూర్ణమైన అవగాహన కలిగిలేరు. అందువల్ల వీరిద్దరూ దేశాన్ని నడిపించే అభ్యర్థులు కాదు.

 

యోసేపు సంగతేంటి?, పైన చెప్పిన వాటికి విరుద్దంగా పరాక్రమశాలియైన యాకోబు దేవుని హస్తములచే అతని చేతుల ఆయుధములు దృఢపరచబడెను  అతని విల్లు బలమైనదగును' అని వ్రాయబడి౦ది, కానీ ఆయన దేవుని ఆరాధనకు ఆకర్షి౦చబడలేదు, 'వారు ఆయనపై కక్షలు పెంచుకొని  గొడవపడ్డారు; అతన్ని అసహ్యించుకున్నారు." విలుకాండ్రు అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించారు. కాబట్టి, యోసేపు కొన్నిసార్లు మాత్రమే తన వ్యక్తిత్వం కారణంగా దేశాన్ని నడిపించగలడు.

బెన్యామీను సంగతేంటి? అతడు ఉదయమందు ఎరనుతిని అస్తమయమందు దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనును." అతను సౌలు రాజు  వలె రాచరికం ప్రారంభంలో మరియు ఎస్తేర్ మరియు మోర్డెకై వలే రాచరికం చివరి అంఖంలో పాలించగలడు, కాని అతను చారిత్రక క్రమాన్ని కొనసాగించలేడు.

మరి యూదా సంగతేంటి? 'సింహం పిల్ల'. యూదా ప్రాథమికంగా ఒక పిల్ల, తరువాత సింహం, తరువాత సివంగి. 'కిమాహ్ కిమా' (קמעה קמעה) అంటే రాజకీయాల్లో సహనం వహించాలనే రహస్యం ఆయనకు తెలుసు, అందువలన అతను ఆరాధనను పొందుతాడు. " నీ తండ్రి కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు" ఆయన పాలించడానికి అర్హుడు.

[ఆదికాండము 49 నుండి]

More Weekly Portions

ఒక భాగస్వామిగా ఉంటూ మెస్సీయను ప్రపంచంలోకి తీసుకువచ్చే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం:

ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణ మరియు జాతీయ గుర్తింపు కోసం దాని ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతూ, పరషత్  బహాలోత్ఖాలోని రెండవ పస్కా  గురించి వ్యాసం చర్చిస్తుంది. ఇది పస్కా బలి  మరియు శుద్ధీకరణ ఆవశ్యకతను పరిశీలిస్తుంది, ప్రత్యేకించి విగ్రహారాధన చేసిన తర్వాత, మరియు క్రైస్తవ వేదాంతశాస్త్రం యొక్క జాతీయ భాగం లేకపోవడంతో దీనికి విరుద్ధంగా ఉంది. ఐయ్యర్ మాసాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, పడిపోయిన స్థితి నుండి ఇశ్రాయేలీయుల చొరవతో  ఈ కాలంలో విముక్తి ఎలా ఉద్భవించిందో చూపిస్తుంది. ఇయార్‌లో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం మరియు జెరూసలేం దినోత్సవం వంటి తేదీల ప్రాముఖ్యత ఈ అట్టడుగు స్థాయి మేల్కొలుపుతో ముడిపడి ఉంది, సృష్టికర్తతో భాగస్వాములుగా ఇశ్రాయెల్ యొక్క విమోచనలో ఒక ప్రత్యేక దశను చిత్రీకరిస్తుంది.

తోరా ద్వారా వ్యక్తిగత మరియు సమాజ శ్రేయస్సును ఐక్యపరచుట

పరషత్ నాస్సో వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ, యాజక ఆశీర్వాదం ద్వారా సమాజ ఐక్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ ఆశీర్వాదం, మూడు స్థాయిలలో నిర్మించబడింది, భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అవసరాల మధ్య సమతుల్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది: "హషేమ్ నిన్ను దీవించి నిన్ను కాపాడును గాక" అనేది సంపద కొరకు, తోరా ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశం కొరకు "హాషెమ్ తన ముఖకాంతి నీమీద ప్రకాశింపజేయును గాక" అను దీవెన  మరియు నెఫెష్, రువా మరియు నేషామా యొక్క లోతైన బంధం కొరకు "హషేమ్ తన సన్నిధి కాంతి నీకు ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక" అను దీవెన ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత మరియు మతపరమైన శ్రేయస్సును సామరస్యపూర్వకంగా ఏకీకృతం చేయడానికి తోరా మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది.

లెక్కకు మించి: వ్యక్తిగత సామర్ధ్యం మరియు సామూహిక ఐక్యత

పరషత్ బమిద్బార్ సైన్యానికి అర్హులైన వారిపై దృష్టి సారిస్తూ ఇశ్రాయేలియులను లెక్కించాలనే ఆజ్ఞను చర్చిస్తుంది. ఈ గణన సామూహిక మరియు వ్యక్తిగత గుర్తింపుల మధ్య ఉద్రిక్తతను నొక్కి చెబుతుంది. తోరా "పేర్ల సంఖ్య" అనే వ్యక్తీకరణను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది సామూహిక మరియు వ్యక్తి రెండింటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేకత ద్వారా సామూహిక అర్థాన్ని పొందడంతో పాటు, నిజమైన ఐక్యత ఈ అంశాలను మిళితం చేస్తుందని తోరా బోధిస్తుంది. ఈ భావన లేఖనాల వివరణలో "సాధారణీకరణ మరియు వివరణ" సూత్రంలో ప్రతిబింబిస్తుంది, సంఖ్యలలో దాగిన  అర్థాలతో, గమాట్రియా ద్వారా అన్వేషించబడింది.

Search