Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat Ekev
ఆత్మకు పోషణ: భోజన అనంతరం ప్రతిసారి చేయు మనఃపూర్వక స్తుతుల యాత్ర

(ఆజ్ఞ) మిట్స్‌వా: భోజన అనంతర దీవెన

 

పరాషా ఎకెవ్ లోని అత్యంత ప్రధానమైన మిట్స్‌వోత్ లో ఒకటి ఇశ్రాయేలియులు ఇశ్రాయేలు భూమిలోనికి ప్రవేశించబోతున్నారు అనే వాస్తవంతో సంబంధం కలిగివుంది. అది గోధుమ మరియు బార్లీ, ద్రాక్షలు, అంజూరాలు, దానిమ్మకాయలు, మొదలగు పండ్లతో నిండిన సారవంతమైన భూమియని తోరా వాగ్ధానం చేస్తుంది.  వీటన్నిటిగురించి ఇలా చెప్పబడింది :

 “నీవు తిని, తృప్తి పొంది నీ దేవుడైన అదోనాయ్ ను దీవింపవలెను.”

ఈ ఆజ్ఞ, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఆ భూమిలోనికి ప్రవేశించే సంధర్భంలో చెప్పబడినప్పటికీ, ఈ దీవెన సార్వజనీనమైనది.  మిద్రాష్ లోని కథలలో, అబ్రహాము తన గుడారములో అతిధులను ఆహ్వానించేప్పుడు, ఏ జాతికి చెందిన ప్రజలైనా, వారికి భోజనం ఏర్పాటుచేసి, ఆతరువాత భోజనము నిమిత్తము కృతజ్ఞత చెప్పమని కోరేవాడు.  దానికి బదులుగా వారు అబ్రహాము మరియు తన భార్యయైన సారాకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ప్రారంభించేవారు.  అడ్డుపడి, అబ్రహాము వారిని ఆపి, విశ్వాన్ని దానిలోని సమస్తమునూ సృజించిన ఆ ఒక్కనికి కృతజ్ఞత చెప్పమని సూచించేవాడు. సృష్టికర్త పట్ల మన విశ్వాసమును కనుపరచుటకు మన ఆహారంపై దీవెన చెప్పాలి అనే  మిట్స్‌వా యొక్క మూలము ఇదే.

 మన పితరుడైన అబ్రహాము దేవుని ఉనికికి సంబంధించిన ఆధారాలను చూపించడానికి, భౌతికతత్వానికి బాహ్యమైన విషయాలో లేదా తాత్వికమైన ఆధారాలో చూపించలేదని గమనించాలి. దానికి బదులు తన మనుగడ బాహ్యమైన దానినుండి వెలువడిందని తన అతిధులు గుర్తెరిగే విధంగా  ఒక సంధార్భాన్ని కలుగజేశాడు. భోజనం చేసేటప్పుడు జరిగేది ఇదే. మనం తినేటప్పుడు, మనము “స్వీకరించేవారము” గా ఉండాల్సి వుందని  అంగీకరించాలి. అనగా మనము  సృజింపబడినవారమని, మన  మనుగడ మనతోనే ప్రారంభం కాలేదని గుర్తిస్తాము. అదేవిధంగా, ఎవరైతే తాము సృజింపబడినవారము అని గుర్తెరుగుతారో, వారికి సృష్టికర్త ఉన్నాడు అని అర్ధమౌతుంది. ఇదే యూదత్వము యొక్క పునాధి. 

 మన విశ్వాసమంతటిలో, మనం చేసే ప్రార్ధనలన్నిటిలో, కేవలము భోజనానంతరము చేసే ప్రార్ధన మాత్రమే తప్పనిసరిగా చేయాలని తోరా ఆక్షేపించింది. సీనాయి వద్ద తోరా బయల్పరచబడిన విషయం కంటే, ఆహారము గురించిన సందేశము ఇక్కడ సూచింపబడింది.  దీనిలోని ప్రధానమైన సమాచారము ఏదనగా, హషేమ్ గారే సమస్త విశ్వానికి పోషకుడై ఉన్నాడు. అందరిపట్లా ఆయన దయ కలిగి ఉన్నాడు. అందవల్ల, ఆహారముకొరకు దీవెన చెప్పడం అనే మిట్స్‌వా సమస్త దేశాలపైనా భాద్యతగా ఉన్నది. దేవుని పోలిక (బెట్సెల్లెం) చొప్పున సృజింపబడిన  ప్రతి జీవికి ఈ నియమము వర్తిస్తుంది. నోవహీయ విశ్వాసము చొప్పున జీవించు వ్యక్తి కూడా, బెరిత్ ఒలామ్ ప్రార్ధన పుస్తకములో వివరించిన రీతిగా  భోజనానంతర దీవెన (బిర్కత్  హ మాజోన్)  ఖచితముగా చెప్పాలి. ఆ గ్రంధములో సమస్త దేశాల సభ్యులందరికి సరిపదేవిధంగా, “భోజనము తరువార దీవెనలు” అను ఒక భాగాన్ని మేము పొందుపరిచాము.

More Weekly Portions

ఒక భాగస్వామిగా ఉంటూ మెస్సీయను ప్రపంచంలోకి తీసుకువచ్చే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం:

ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణ మరియు జాతీయ గుర్తింపు కోసం దాని ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతూ, పరషత్  బహాలోత్ఖాలోని రెండవ పస్కా  గురించి వ్యాసం చర్చిస్తుంది. ఇది పస్కా బలి  మరియు శుద్ధీకరణ ఆవశ్యకతను పరిశీలిస్తుంది, ప్రత్యేకించి విగ్రహారాధన చేసిన తర్వాత, మరియు క్రైస్తవ వేదాంతశాస్త్రం యొక్క జాతీయ భాగం లేకపోవడంతో దీనికి విరుద్ధంగా ఉంది. ఐయ్యర్ మాసాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, పడిపోయిన స్థితి నుండి ఇశ్రాయేలీయుల చొరవతో  ఈ కాలంలో విముక్తి ఎలా ఉద్భవించిందో చూపిస్తుంది. ఇయార్‌లో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం మరియు జెరూసలేం దినోత్సవం వంటి తేదీల ప్రాముఖ్యత ఈ అట్టడుగు స్థాయి మేల్కొలుపుతో ముడిపడి ఉంది, సృష్టికర్తతో భాగస్వాములుగా ఇశ్రాయెల్ యొక్క విమోచనలో ఒక ప్రత్యేక దశను చిత్రీకరిస్తుంది.

తోరా ద్వారా వ్యక్తిగత మరియు సమాజ శ్రేయస్సును ఐక్యపరచుట

పరషత్ నాస్సో వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ, యాజక ఆశీర్వాదం ద్వారా సమాజ ఐక్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ ఆశీర్వాదం, మూడు స్థాయిలలో నిర్మించబడింది, భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అవసరాల మధ్య సమతుల్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది: "హషేమ్ నిన్ను దీవించి నిన్ను కాపాడును గాక" అనేది సంపద కొరకు, తోరా ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశం కొరకు "హాషెమ్ తన ముఖకాంతి నీమీద ప్రకాశింపజేయును గాక" అను దీవెన  మరియు నెఫెష్, రువా మరియు నేషామా యొక్క లోతైన బంధం కొరకు "హషేమ్ తన సన్నిధి కాంతి నీకు ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక" అను దీవెన ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత మరియు మతపరమైన శ్రేయస్సును సామరస్యపూర్వకంగా ఏకీకృతం చేయడానికి తోరా మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది.

లెక్కకు మించి: వ్యక్తిగత సామర్ధ్యం మరియు సామూహిక ఐక్యత

పరషత్ బమిద్బార్ సైన్యానికి అర్హులైన వారిపై దృష్టి సారిస్తూ ఇశ్రాయేలియులను లెక్కించాలనే ఆజ్ఞను చర్చిస్తుంది. ఈ గణన సామూహిక మరియు వ్యక్తిగత గుర్తింపుల మధ్య ఉద్రిక్తతను నొక్కి చెబుతుంది. తోరా "పేర్ల సంఖ్య" అనే వ్యక్తీకరణను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది సామూహిక మరియు వ్యక్తి రెండింటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేకత ద్వారా సామూహిక అర్థాన్ని పొందడంతో పాటు, నిజమైన ఐక్యత ఈ అంశాలను మిళితం చేస్తుందని తోరా బోధిస్తుంది. ఈ భావన లేఖనాల వివరణలో "సాధారణీకరణ మరియు వివరణ" సూత్రంలో ప్రతిబింబిస్తుంది, సంఖ్యలలో దాగిన  అర్థాలతో, గమాట్రియా ద్వారా అన్వేషించబడింది.

Search