Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

లెక్కకు మించి: వ్యక్తిగత సామర్ధ్యం మరియు సామూహిక ఐక్యత

జనాభాను మనము ఎలా లెక్కిస్తాము ? అసలు వారిని ఎందుకు లెక్కిస్తాము? పరషత్ బమిద్బర్ లో ఇశ్రాయేలియులను లెక్కించవలసినదిగా మోషే ఆజ్ఞాపింపబడ్డాడు. లెక్కించడం అనే ప్రక్రియే దాని ఉద్దేశంలో ఒక ఐక్యపరచు విధానము. ఇది అర్హత ఉన్నవారిని సైన్యానికి సమకూర్చి, సామూహిక గుర్తింపును మరియు కారణాన్ని అందిస్తుంది. మోషే గారి దినాలలో, ఉద్దేశం యేమిటంటే ప్రత్యేక్ష గుడారమును నిలిపిన వింతనే, ఇశ్రాయేలియులు ఆ భూమిలోనికి ప్రవేశించి ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవాలి. ఆ భూమిని ఆక్రమించుకోవడానికి సిద్దమౌతున్న సైనికులు వారి సైన్యపు పరిమాణం తెలుసుకోవడం కొరకు వారిని లెక్కించాల్సిన అవసరత ఉందన్న విషయం సహజంగానే గ్రహిస్తారు. అందుచేత తోరా మనలను లెక్కించవలసినదిగా నిర్దేశిస్తుంది.

ఈ లెక్కింపులో అనేక మర్మాలు బయల్పడతాయి. తోరాలో ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు గమేత్రియా(సంఖ్యా విలువ)యందు నిగూఢమైన అర్ధాలను కలిగివుంది. అయితే జనాభా లెక్కింపు అనే విషయానికి వ్యక్తిగతీకరించే ప్రభావం వుంది. ఒకరికి ఎదుట 100 మందిగల  బృందం ఉన్నారని అనుకుందాం. ఒకరు వెళ్లిపోతే, మరొకరు అతని స్థానాన్ని బర్తీచేస్తే , ఆ సంఖ్య అలాగే ఉంటుంది. అందువల్ల, వ్యక్తికి ప్రాముఖ్యత ఉండక సామూహానికి మాత్రమే ఉంటుంది.  ఈ ధోరణి తరచుగా నిరంకుశ పాలనలతో ముడిపడి ఉంటుంది, ఇక్కడ మొత్తం జనాభా ముఖ్యమైనది కానీ వ్యక్తులు ముఖ్యమైనవిగా పరిగణించబడరు.

దీనికి విరుద్ధంగా, వ్యక్తిగత దృక్పథం కూడా ఉంది. కొన్ని నాగరికతలు వ్యక్తికి ప్రాధాన్యతనిస్తాయి, ప్రతి వ్యక్తి పేరును ముఖ్యమైనవిగా పరిగణిస్తాయి – వారు  యోస్సీ, డేవిడ్, ఎస్తేర్ లేదా సారా అని పిలువబడినప్పటికి. ప్రతి వ్యక్తికి ఒక .ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంటుంది, దానిని భర్తీ చేయలేము

.ఇది చరిత్ర అంతటిలో  సామూహిక మరియు వ్యక్తివాద సమాజాల మధ్య గణనీయమైన వైరుధ్యాలను సృష్టించింది

?తోరా యొక్క స్థానం ఏమిటి  

తోరా ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కించమని కోరినప్పుడు, అది చాలా ప్రత్యేకమైన పదజాలాన్ని ఉపయోగిస్తుంది: ఇశ్రాయెలియుల సర్వ సమాజమంతటి సంఖ్యను తీసుకొనుము. వారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పున వారి యొక్క పేర్ల సంఖ్య చొప్పున ప్రతి పురుషునై తలలను లెక్కించవలెను. (బమిద్బర్ 1:2)

కాబట్టి, అది ఒక సాధారణమైన సంఖ్యెకాక నిర్ధిష్టమైన పేరు కూడా అని అర్ధం చేసుకోవాలి. మరొక మాటలో, తోరా మనము బోధించేది యేమిటంటే సమూహము మరియు వ్యక్తి మధ్యలో స్పర్ధ ఉండకూడదు. ప్రతి వ్యక్తికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన మరియు ముఖ్యమైన వాటిని కలిగి ఉన్నప్పుడు బృందము  నిజంగా సమిష్టిగా ఉంటుంది. మరియు సామాజిక  జీవితంలో పాల్గొనకుండా వ్యక్తికి నిజమైన అర్ధం ఉండదు. సమాజము మరియు వ్యక్తికి మధ్య సామరస్యతతో కూడిన సమతూకమే నిజమైన ఐక్యతకు అర్ధాన్ని తీసుకువస్తుంది. 

మన పండితులు దీనిని లేఖన వ్యాఖ్యానంలో ఒక సూత్రంగా రూపొందించారు: "నిర్దిష్టీకరణ అవసరమయ్యే "సాధారణీకరణ మరియు సాధారణీకరణ అవసరమయ్యే నిర్దిష్టీకరణ.

సాధారణ నియమాన్ని నిర్వచించడానికి నిర్దిష్ట వివరాలు అవసరం మరియు నిర్దిష్ట వివరాలకు వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి సాధారణ నియమం అవసరం. చెట్టు మరియు దాని కొమ్మల వలె, చెట్టు (సాధారణ నియమం) శాఖలకు (నిర్దిష్ట వివరాలు) సహకరిస్తాయి, మరియు శాఖలు చెట్టు యొక్క రూపాన్ని పూర్తి చేస్తాయి. నిర్దిష్ట వివరాలు లేని సాధారణ నియమం అర్థరహితం మరియు సాధారణ నియమం లేని నిర్దిష్ట వివరాలు సందర్భానికి విరుద్దంగా ఉంటాయి. అవి రెండూ కలిసి, ఒక పూర్తి  రూపాన్ని ఇస్తాయి.

రెండింటికీ ఉన్నతమైన అర్థాన్ని మరియు ప్రయోజనాన్ని అందించడానికి మనం వ్యక్తివాద మరియు సామూహిక విధానాలను అధిగమించడం పూర్తి ఐక్యత కొరకు అవసరం.

More Weekly Portions

ఒక భాగస్వామిగా ఉంటూ మెస్సీయను ప్రపంచంలోకి తీసుకువచ్చే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం:

ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణ మరియు జాతీయ గుర్తింపు కోసం దాని ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతూ, పరషత్  బహాలోత్ఖాలోని రెండవ పస్కా  గురించి వ్యాసం చర్చిస్తుంది. ఇది పస్కా బలి  మరియు శుద్ధీకరణ ఆవశ్యకతను పరిశీలిస్తుంది, ప్రత్యేకించి విగ్రహారాధన చేసిన తర్వాత, మరియు క్రైస్తవ వేదాంతశాస్త్రం యొక్క జాతీయ భాగం లేకపోవడంతో దీనికి విరుద్ధంగా ఉంది. ఐయ్యర్ మాసాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, పడిపోయిన స్థితి నుండి ఇశ్రాయేలీయుల చొరవతో  ఈ కాలంలో విముక్తి ఎలా ఉద్భవించిందో చూపిస్తుంది. ఇయార్‌లో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం మరియు జెరూసలేం దినోత్సవం వంటి తేదీల ప్రాముఖ్యత ఈ అట్టడుగు స్థాయి మేల్కొలుపుతో ముడిపడి ఉంది, సృష్టికర్తతో భాగస్వాములుగా ఇశ్రాయెల్ యొక్క విమోచనలో ఒక ప్రత్యేక దశను చిత్రీకరిస్తుంది.

తోరా ద్వారా వ్యక్తిగత మరియు సమాజ శ్రేయస్సును ఐక్యపరచుట

పరషత్ నాస్సో వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ, యాజక ఆశీర్వాదం ద్వారా సమాజ ఐక్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ ఆశీర్వాదం, మూడు స్థాయిలలో నిర్మించబడింది, భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అవసరాల మధ్య సమతుల్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది: "హషేమ్ నిన్ను దీవించి నిన్ను కాపాడును గాక" అనేది సంపద కొరకు, తోరా ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశం కొరకు "హాషెమ్ తన ముఖకాంతి నీమీద ప్రకాశింపజేయును గాక" అను దీవెన  మరియు నెఫెష్, రువా మరియు నేషామా యొక్క లోతైన బంధం కొరకు "హషేమ్ తన సన్నిధి కాంతి నీకు ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక" అను దీవెన ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత మరియు మతపరమైన శ్రేయస్సును సామరస్యపూర్వకంగా ఏకీకృతం చేయడానికి తోరా మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది.

లెక్కకు మించి: వ్యక్తిగత సామర్ధ్యం మరియు సామూహిక ఐక్యత

పరషత్ బమిద్బార్ సైన్యానికి అర్హులైన వారిపై దృష్టి సారిస్తూ ఇశ్రాయేలియులను లెక్కించాలనే ఆజ్ఞను చర్చిస్తుంది. ఈ గణన సామూహిక మరియు వ్యక్తిగత గుర్తింపుల మధ్య ఉద్రిక్తతను నొక్కి చెబుతుంది. తోరా "పేర్ల సంఖ్య" అనే వ్యక్తీకరణను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది సామూహిక మరియు వ్యక్తి రెండింటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేకత ద్వారా సామూహిక అర్థాన్ని పొందడంతో పాటు, నిజమైన ఐక్యత ఈ అంశాలను మిళితం చేస్తుందని తోరా బోధిస్తుంది. ఈ భావన లేఖనాల వివరణలో "సాధారణీకరణ మరియు వివరణ" సూత్రంలో ప్రతిబింబిస్తుంది, సంఖ్యలలో దాగిన  అర్థాలతో, గమాట్రియా ద్వారా అన్వేషించబడింది.

Search