Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat VaEtchanan
బియాండ్ బోర్డర్స్: యూనివర్సల్ మెసేజ్ ఆఫ్ యూనిటీ ఇన్ ఏషియన్ విజ్డమ్

పరాశత్ వాఎత్చనన్ మనకు మొత్తం తోరాలోని అత్యంత ముఖ్యమైన శ్లోకాలలో ఒకదాన్ని అందిస్తుంది - ప్రసిద్ధ పద్యం: "ఓ ఇజ్రాయెల్ వినండి, అడోనై మా దేవుడు, అడోనై ఒక్కడే".

   ఇశ్రాయేలు ప్రజల గురించి స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్న ఈ పద్యం యొక్క అర్థం ఏమిటి - షెమా ఇశ్రాయేలు, ప్రభువు మన దేవుడు, ప్రభువు ఒక్కడే? స్పష్టంగా, ఈ పదం "అదోనైమా దేవుడు" అనేది ఏకేశ్వరోపాసనను సూచించాల్సిన అవసరం లేదు. అడోనై ఇజ్రాయెల్ దేవుడని చెప్పినట్లు కానీ దాని గురించి ఏమిటివిశ్రాంతి ప్రపంచంలోని? వారి దేవుడు ఎవరు?

   అందువల్ల గొప్ప వ్యాఖ్యాత, రాశి, ఈ పదాలను కొంత విరుద్ధంగా అర్థం చేసుకున్నాడు, కానీ అతను ఇలా వివరించాడు: "అడోనై మన దేవుడు మరియు (ఇంకా) దేశాల దేవుడు కాదు". భవిష్యత్తులో మానవాళి అంతా అడోనైని ఏక దేవుడుగా అంగీకరిస్తారని నొక్కిచెప్పడానికి కుండలీకరణాల్లో ‘ఇంకా’ అని చేర్చాను.

  అంటే దేవుడు ఒక్కడే అని ప్రకటించడానికి "ఒకే" అనే వ్యక్తీకరణ లేదు. ఈ పద్యం లేకుండా కూడా మనకు ఇది తెలుసు.

ఆవిష్కరణ ఏమిటంటే, ఇజ్రాయెల్ ప్రజల లక్ష్యం, ఇజ్రాయెల్ ప్రజల చారిత్రక గతిశీలత దాని ఉనికి యొక్క మొదటి దశలో వ్యక్తీకరించబడింది. ఇజ్రాయెల్ మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లిందని ఆరోపించింది. ఇజ్రాయెల్ యొక్క లక్ష్యం అడోనాయ్ ఆధిపత్యాన్ని గుర్తించడానికి మరియు దాని వెలుగులో మునిగిపోవడానికి మానవాళిని ప్రభావితం చేయడమే.

    తత్ఫలితంగా, "ఓ ఇజ్రాయెల్ వినండి, అడోనై మా దేవుడు, అడోనై ఒక్కడే" అనే పదబంధం విశ్వాసం యొక్క ప్రకటన కాదు, కానీ పని ప్రణాళిక. మన కాలంలో మనం ఇశ్రాయేలు పిల్లలు మరియు నోవహు పిల్లలు కలిసి పని చేస్తున్నాము, ప్రస్తుతానికి ఇజ్రాయెల్ యొక్క దేవుడు అయిన దేవుడు మొత్తం ప్రపంచానికి మరియు మానవులందరికీ ఒకే దేవుడు అవుతాడనే గొప్ప దర్శనాన్ని పూర్తి చేయడానికి.

 

----------------------------

1]శీర్షిక: షేమా ఇజ్రాయెల్: ఒకే దేవుని వైపు ఆధ్యాత్మిక మిషన్‌ను ఆవిష్కరించడం

 

సారాంశం: "ఓ ఇజ్రాయెల్ వినండి, అదోనై మా దేవుడు, అదోనై ఒక్కడే" అనే శక్తి ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉండే పరాశత్ వాఎత్చనన్ యొక్క ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలోకి అడుగు పెట్టండి. దాని ఉపరితలం దాటి, విస్మయం కలిగించే ద్యోతకం వేచి ఉంది. రాశి యొక్క విరుద్ధమైన వివరణ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు అప్పగించబడిన లోతైన మిషన్‌ను వెలికితీస్తుంది-ఇది మొత్తం మానవాళికి పరివర్తనకు ఉత్ప్రేరకాలుగా మారింది. ఇజ్రాయెల్ పిల్లలు మరియు నోహ్ పిల్లల సామరస్యపూర్వక కలయికలో చేరండి, ఏకీకృత దృష్టి సాకారం కోసం ఆకర్షణీయమైన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి-ఒకే దేవుడు సర్వోన్నతంగా పరిపాలించే ప్రపంచం. షెమా ఇజ్రాయెల్ యొక్క పురాతన పిలుపు మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన అవగాహనకు పిలుస్తుంది కాబట్టి, లోపల ఉన్న రహస్యాలను అన్వేషించండి.

 ----------------------

2]శీర్షిక: దాగి ఉన్న సామరస్యం: విశ్వాసానికి మించిన ఐక్యతను కనుగొనడం

 సారాంశం: మతపరమైన హద్దులు దాటిన ఆకర్షణీయమైన ప్రయాణం అయిన పరాశత్ వాఎత్చనన్ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆకర్షణను పరిశీలించండి. "ఓ ఇజ్రాయెల్ వినండి, అడోనై మా దేవుడు, అడోనై ఒక్కడే" యొక్క లోతైన అర్థాన్ని అన్వేషించండి మరియు దాని సార్వత్రిక ఐక్యత సందేశాన్ని విప్పండి. ఈ పురాతన జ్ఞానంలో ఉన్న రహస్యాలను అన్‌లాక్ చేస్తూ, జ్ఞానోదయం కలిగించే అన్వేషణను ప్రారంభించేందుకు మేము అన్ని రంగాల నుండి అన్వేషకులను ఆహ్వానిస్తున్నప్పుడు మాతో చేరండి. విభిన్న విశ్వాసాల మధ్య అంతరాలను పూడ్చుకుంటూ, మనందరినీ ఏకం చేసే దాగి ఉన్న సామరస్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నప్పుడు, పరస్పర అనుసంధానం యొక్క పరివర్తన శక్తిని అనుభవించండి.

Translated by Google

More Weekly Portions

Expanding Horizons:
How Jewish Festivals Evolve Beyond Biblical Times
[Emor]

Parashat Emor highlights the high-volume sanctity of times and places, listing key Jewish festivals connected to the Temple as discussed in Leviticus. It addresses how Moses communicated these to the Children of Israel, and introduces long-tail concepts like the addition of festivals beyond the Torah's scope. The narrative links the Menorah and the Temple to new celebrations such as Hanukkah, and connects the showbread ritual to Purim, indicating evolving traditions that continue to sanctify time through historical and divine revelations.

పరిశుద్దతను బయలుపరచుట: ఆధ్యాత్మిక మేల్కొలుపు

పవిత్రంగా ఉండాలనే ఆజ్ఞను పరిశీలిస్తూ, మానవులు తమ పరస్పర చర్యలలో దైవత్వాన్ని అనుకరించాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతూ, వ్యాసం దాని సంబంధిత అంశాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది ఇతరులను, తనను తాను మరియు సృష్టికర్తను ప్రేమించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చిస్తుంది, తాల్ముడిక్ వివరణలు ఈ పరిమాణాల పరస్పర అనుసంధానాన్ని నొక్కిచెప్పడానికి సహాయపడుతున్నాయి. సంపూర్ణ సంబంధాలను పెంపొందించడం ద్వారా, వ్యక్తులు తమ నైతిక విధులను నిర్వర్తించవచ్చు మరియు వారి నైతిక గుర్తింపులలో పరిపూర్ణత యొక్క భావాన్ని పొందవచ్చు.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

In Parshat Achrei Mot, the Torah restricts meat consumption in the wilderness to prevent idolatry. Only kosher animal sacrifices within the Tabernacle were permitted. Unauthorized slaughter was considered a serious transgression, akin to murder. Upon entering the Land of Israel, the Israelites were allowed to consume "meat of desire" anywhere, symbolizing the expanded sacred space of the Tabernacle and Temple.

Search