Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

పవిత్రత వైపు ప్రయాణం: లేవీయకా౦డములో బలి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత

లేవీయకాండము అర్పణల గ్రంధము మరియు  కోహెన్ యొక్క గ్రంధము (యాజకత్వపు గ్రంధము) అని కూడా పిలువబడుతుంది. ముఖ్యంగా వాయిక్రా పరాషా భాగం  ఒక ప్రశ్నతో ప్రారంభమవుతుంది: బలి ఇవ్వడం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? మొదటి చూపులో, ఇది పురాతన కాలం యొక్కఆనవాలుగా అనిపిస్తుంది, ఆ కాలంలో బలిఅర్పణలకు ఒక అర్థం ఉంది. అయితే, మన కాల౦లో దేవాలయ౦ నిర్మి౦చబడుతు౦డడ౦తో భవిష్యత్తులో బలిఅర్పణలతో కూడిన దైవసేవ పునరుద్ధరి౦చబడాలని మన౦ ఎ౦దుకు ఎదురుచూస్తాం? బలి యర్పరణలను తిరిగి ప్రారంభిస్తామా? 

దీన్ని అర్థ౦ చేసుకోవడానికి మన౦ ఈ వచనాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలి౦చాలి: " నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము–మీలో ఎవరైనను దేవునికి  బలి అర్పించునప్పుడు," ఈ వచనాన్ని నిష్పాక్షిక౦గా పరిశీలిస్తే, ఒక వ్యక్తి బలిపీఠానికి తీసుకువచ్చేది జంతువును కాదుగాని, తనను తాను అర్పి౦చుకోవాలనుకు౦టున్నాడని అర్థ౦ చేసుకోవచ్చు. “మీలో ఎవరైనను దేవునికి బలి అర్పించునప్పుడు," ఆ అర్పణ ఎవరు లేదా ఏమిటైయుంటుంది? మరి దాని ప్రతిఫలం ఏమౌతుంది? ఒక వ్యక్తి తనను తాను అర్పించుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది? “మీరు మీ బలులను తెచ్చునప్పుడు,  జంతువుల నుండి, పశువుల నుండి లేదా మంద నుండి తీసుకుని రావలెను.” మరో మాటలో చెప్పాలంటే, బలిఅర్పణ, వ్యక్తికి ప్రత్యామ్నాయం అని మనం నేర్చుకుంటాము. మనిషి తనకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక జంతువును బలి ఇస్తాడు. పాపము వలన, అతను తనను తాను త్యాగం చేయవలసి వచ్చింది, మరియు అతను అర్పణ ద్వారా విమోచించబడ్డాడు. ఇస్సాకును బంధిచిన కథ ఆధారంగా  ఇశ్రాయేలియుల ధర్మశాస్త్రపు విస్తృత భావంలో దీనికి ఒక సారూప్యత ఉంది. న్యాయం అనే లక్షణానికి ప్రతిరూపంగావున్న ఇస్సాకు, తనను తాను త్యాగం చేచేసుకోవాలనుకుంటాడు. ఇస్సాకుకు తన తీవ్రమైన కోరిక, ఆధ్యాత్మిక తృష్ణ మరియు దేవునికొరకైనా తపన కారణంగా బలిపీఠంపై బలి ఇవ్వబడడానికి ఎటువంటి సమస్య లేదు. 

పర్యవసానంగా, ఇస్సాకు తనను తాను అర్పించుకోవాలని కోరుకుంటాడు. అలాగైతే, ఏ వ్యక్తి అయినా ఏదో ఒక సమయంలో దేవునికి దగ్గరవ్వాలని కోరుకుంటాడు, అందువలనే  "మీలో ఎవరైనా ప్రభువుకు అర్పణ తీసుకువచ్చినప్పుడు" అనే వాక్యం చెప్పబడింది.  కానీ ఇస్సాకు బంధనం భాగంలోవలె, త్యాగం చేయవద్దని చెప్పబడింది; సర్వశక్తిమంతుడు మానవ బలిని కోరుకోడు; మనిషి బతకాలని కోరుకుంటాడు. అందువలన, ఆయన ఇస్సాకు స్థానంలో గొర్రెను ప్రసాదించాడు. 

అదేవిధంగా, దేవునికి బలి కావాలని మనం కోరికను వ్యక్తపరిచ్చాము అంటే, అది ఖచ్చితంగా జీవించవలసిన సమయమే. ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడేవాడు - జీవితం ముఖ్యమని దీని ద్వారా వ్యక్తపరుస్తాడు. కాబట్టి, "పశువుల ను౦డి, గొర్రెల మంద ను౦డి, మేకల మంద ను౦డి నీ అర్పణను తీసుకురావలెను" అని చెప్పబడింది. 

బలి సంబందిత నియమాలలో చాలా వివరాలు ఉన్నాయి; అయితే వాటిలో ఒకదానిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఇశ్రాయేలు దేశపు జ్ఞానులైన సన్హెడ్రిన్ తప్పుగా న్యాయనిర్దేశనం చేసినప్పుడు ఎద్దును అర్పించడం గురించి ఒక హలాఖా (యూదు చట్టం) ఉంది. అలాంటప్పుడు ఈ విధమైన బలి చేయడం ఏమిటనేది పెద్ద ప్రశ్న. 

దీని నుండి ఒక కీలకమైన విషయం ఉత్పన్నమౌతుంది : జ్ఞానులు కూడా పొరపాటు పడగలరు. తప్పులు చేయని ఏ వ్యక్తినీ తోరాహ్ దేవుడని పొగడదు. మన బోధకుడైన మోషే కూడా ఒక తప్పు చేశాడు, అది తోరాలో ప్రస్తావించబడింది. మనలను ఏది బాద్యులను చేస్తుందో, ఏవి  నైతికత నియమాలో  అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఒక వ్యక్తిని దైవం చేయకూడదు; కేవలము  ‘స్తుతిపాత్రుడు పరిశుద్ధుడైనవాడు’ మాత్రమే దోషరహితుడు, అయితే మానవుడే  తప్పు చేయగలడు.

More Weekly Portions

ప్రశంస మరియు అసూయ : బాలాము ప్రవచనము లోని ద్వంద్వ స్వభావం

పరషత్ బాలక్‌లో, దేశాలలో ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రవక్త అయిన బిలామ్ ఇశ్రాయేల్ పట్ల అభిమానం మరియు అసూయ యొక్క సంక్లిష్ట మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేల్ ను  శపించాలనే ఉద్దేశ్యంతో, అతను చివరికి వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు, దైవిక ప్రేరణ మరియు ప్రవచనం యొక్క ప్రభావాన్ని వివరిస్తాడు. ఈ విరుద్ధమైన వైఖరి యూదు వ్యతిరేకత యొక్క విస్తృత థీమ్‌లను మరియు ఇష్టపడే పిల్లల మనోవిశ్లేషణ ప్రతిస్పందనను ప్రతిబింబిస్తుంది. తోరా విశ్వాసాన్ని నొక్కిచెబుతుంది, ఎందుకంటే ప్రార్థనా మందిరంలో మననం చేసే ప్రవచనం,యావత్ మానవాళిపై బలమైన దైవిక ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది, పవిత్రాత్మ పొందుకోవడానికి సర్వమానవాలికీ వున్న అవకాశాన్ని మిడ్రాష్ తన్నా దెబే ఎలియాహు యొక్క దృక్పథం ద్వారా నొక్కిచెబుతుంది.

మరణం నుండి నిత్యత్వం వరకు: శుద్ధికరణకు ఎర్రని పెయ్య మార్గము

పర్షత్ హుకత్ లో, ఎర్ర ఆవు (పారా అదుమా) ఆచారం మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చే వృక్షం యొక్క పాపంలో పాతుకుపోయిన మరణం యొక్క మలినాల నుండి శుద్ధిని సూచిస్తుంది. ఈ ఆచారంలో బూడిదను సజీవ నీటితో కలపడం, శరీరానికి మరియు ఆత్మకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం, పునరుత్థానం ద్వారా జీవిత పునరుద్ధరణను వివరించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ, దాని ప్రతీకాత్మక స్పష్టత ఉన్నప్పటికీ, ఒక దైవిక రహస్యాన్ని నొక్కిచెబుతుంది - జీవితం మరియు మరణం మధ్య పరివర్తన మానవ అవగాహనకు అతీతంగా ఉంటుంది. మిద్రాష్ ఎర్ర ఆవు యొక్క రహస్యాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, పునరుత్థానం మరియు దైవ సంకల్పం యొక్క లోతైన మరియు అస్పష్టమైన స్వభావాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.

నాయకత్వ పునర్నిర్వచనం: కోరాహు తిరుగుబాటు నేడు మనకు ఏమి నేర్పుతుంది?

మోషే, అహరోనులకు వ్యతిరేకంగా కోరాహు చేసిన తిరుగుబాటు, దాతను, అబీరాము మరియు 250 మంది ధూపం సమర్పించేవారితో కలిసి, బైబిల్ వివాదాలు మరియు చట్టబద్ధమైన నాయకత్వం యొక్క సంక్లిష్ట పరిస్థితులను హైలైట్ చేస్తుంది. కోరాహు యొక్క ఉన్నత హోదా దాతను మరియు అబీరాము యొక్క ప్రాధాన్యతలేని వ్యూహాలకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది నాయకత్వం ఎలా ఏర్పాటు చేయబడుతుందో వివరిస్తుంది. మోషే మరియు అహరోను తమను తాము అనర్హులుగా ప్రకటించుకున్నారని వాదిస్తూ రాతి పలకలను  విచ్ఛిన్నం చేసిన తరువాత వారి సవాలు తలెత్తింది.

Search