Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
 • Group 27 Login

Prijatím noachidských prikázaní!

Boh povedal Noachovia s ním i jeho synom:

"Hľa, uzatváram s vami a s tvojím potomstvom po vás
Svoju zmluvu!"

(1. Mojžíšova9:8-9)

וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל נֹ֔חַ וְאֶל בָּנָי֥ו אִתּ֖וֹ לֵאמֹֽר וַאֲנִ֕י הִֽנְנִ֥י מֵקִ֛ים את בְּרִיתִ֖י אִתְּכֶ֑ם וְאֶת זַרְעֲכֶ֖ם אַֽחֲרֵיכֶֽם [בראשית ט: ח-ט]

Ako prijať noachidské prikázania?

Stvoriteľ celého vesmíru si zo všetkých stvorených bytostí vybral práve ľudský druh k tomu, aby bol jedinečný, preto je v Tóre napísané, že Adam bol stvorený „na obraz Boží". Židovská tradícia učí, že Stvoriteľ uzavrel s ľudstvom zmluvu, ktorej predmetom je predovšetkým sedem prikázaní známych ako „Noachidské zákony". Všetci ľudia sú teda povinní prijať záväznú platnosť týchto siedmich prikázaní, ktoré boli určené pre potomkov Noacha (Noeho). Okrem prijatia platnosti týchto zákonov ich všetci musia aj skutočne dodržiavať. Ten, kto neprijíma a nedodržiava Noachidské zákony, sa v rabínskych spisoch najčastejšie označuje ako „gój" alebo „cudzinec".

Dva možné spôsoby prijatia:

 • 1. krok: Ten, kto prijíma a dodržiava tieto zákony, sa nazýva „potomkom Noacha“ , alebo noachid.
  Takto sa dajú prijať noachidské prikázania tu:
  Prajem si prijať noachidské prikázania!
 • 2. krok: Ten, kto prijíma tieto zákony pred rabínskym súdom, v ktorom sedia traja rabíni,
  tým prehlbuje svoje duchovné spojenie na Izrael - podrobnejšie o tejto možnosti po prijatí noachidských prikázaní.

Povedané slovami Ješajahu (Izaiáša):

A nech syn cudzinca, ktorý sa pripojil k Pánovi, nehovorí:„Pán ma oddelil od svojho ľudu, ...
A synovia cudzinca, ktorí sa pripojili k Pánovi, aby mu slúžili a milovali jeho Meno, aby mu boli otrokmi?
... Privediem [ich] k hore Svojej svätyne a poteším ich v dome Svojej modlitby. Ich celoobety a dobrovoľné obety na mojom oltári budú prijaté, lebo môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy!
(Izaiáš 56:3-7)

Ten, kto prijíma tieto zákony, pretože uznal pravdivosť Mošeho (Mojžišovej) Tóry, tak ako bola zachovaná deťmi Izraela, sa nazýva „spravodlivým nežidom" a má účasť na budúcom svete spolu s židovským národom.

Ten, kto prijíma tieto zákony nie preto, že by uveril Tóre, ale len ako racionálnu alebo morálnu nevyhnutnosť, sa nazýva „múdrym nežidom".

NIE JE POVINNÉ PRIJAŤ NOACHIDSKÉ PRIKÁZANIA NA RABÍNSKOM SÚDE,
ALE ASPOŇ ZVÁŽTE TÚTO MOŽNOSŤ.
NECH UŽ ČLOVEK SKLADÁ SĽUBY NA RABÍNSKOM SÚDE, ALEBO LEN SÚKROMNE,
V OČIACH STVORITEĽAUŽ ZAČÍNA BYŤ POVAŽOVANÝ ZA "SPRAVODLIVÉHO" Z NÁRODOV.
Z TOHTO DÔVODU TEDA PONÚKAME MOŽNOSŤ ZAPÍSAŤ SA AKO NOACHID
POD ZÁŠTITOU NOAHIDE WORLD CENTER (CELOSVETOVÉHO CENTRA PRE NOACHIDOV).

ŽELÁM SI PRIJAŤ NOACHIDSKÉ PRIKÁZANIA!

So všetkým požehnaním a pozdravom
Šalom zo zeme Izrael
„Len buďte silní a veľmi odvážni..." (Jozue 1, 7)
Noahide World Center

Vypracované nazáklade knihy:
Brit šalom - Noachidské prikázania pre bežný život,
Rabín Uri Šerki, predseda Noahide World Center (Svetové centrum pre noachidov), Izrael.
Biblické citáty sú z prekladu rabína Sidona.

Smerom k

Vydanie sa na cestu k duchovnej intimite môže byť vzrušujúce a hlboké. Ľudia túžia po hlbšom spojení s niečím väčším, než sme my sami, so silou presahujúcou našu pozemskú existenciu. V tomto rýchlom svete plnom rozptýlenia je ľahké stratiť zo zreteľa našu duchovnú pohodu. Pestovanie
nášho vzťahu s Bohom je však nevyhnutné na nájdenie útechy, zmyslu a naplnenia. Či už ste celoživotným veriacim, alebo práve začínate skúmať
svoju spiritualitu, cesta k duchovnej blízkosti je otvorená pre všetkých, ktorí ju hľadajú. Táto cesta nie je o dodržiavaní prísnych pravidiel alebo dogiem, ale o pestovaní osobného vzťahu, úprimného dialógu s božstvom podľa prorockej tradície, ktorá sa v hebrejskom národe odovzdáva z generácie na generáciu. Božie slovo sa dostáva ku všetkým ľuďom na svete, ku všetkým Noachidom. V tejto príručke sa
ponoríte do praktických spôsobov, ako prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, od modlitby a meditácie až po štúdium posvätných textov a prijímanie skutkov láskavosti. Vydajme sa spolu na túto cestu zmeny,
na ktorej odhalíme tajomstvá duchovnej blízkosti a objavíme neobmedzenú lásku a múdrosť, ktorá na nás čaká.


Pochopenie duchovnej intimity

Duchovná intimita je hlboké spojenie s božstvom, vzťah, ktorý presahuje náboženské rituály. Je to vytvorenie hlbokého a osobného vzťahu s Bohom, v ktorom môžeme denne zažívať jeho prítomnosť a vedenie podľa jeho pokynov. Duchovná intimita patrí všetkým ľuďom; je to univerzálny pojem, ktorý presahuje hranice a zahŕňa rozmanitosť ľudskej spirituality.

Aby sme pochopili duchovnú intimitu, musíme si uvedomiť, že je obojstranná. Tak ako my túžime po hlbšom vzťahu s Bohom, aj on túži po intimite s nami. Vďaka tejto vzájomnej túžbe po blízkosti duchovná intimita prekvitá. Keď otvoríme svoje srdce a myseľ Bohu, dovolíme jeho božskej láske a múdrosti prúdiť do nášho života.


Dôležitosť vytvárania vzťahu s Bohom

Pestovanie vzťahu s Bohom nie je len náboženskou povinnosťou, ale základným aspektom nášho blaha. Keď pestujeme duchovnú blízkosť, využívame zdroj života, ktorý nám poskytuje pokoj, radosť a zmysel presahujúci pominuteľnosť materiálneho sveta. Dáva nám pevný základ, na ktorom môžeme budovať svoj život, a vedie nás cez túžbu a výzvy.

Okrem toho nám vytváranie vzťahu s Bohom umožňuje zažiť jeho neobmedzenú lásku a bezpodmienečné prijatie. Boh nám ponúka útočisko lásky a súcitu vo svete, ktorý ho často odsudzuje a kritizuje. V jeho prítomnosti môžeme nájsť útechu prostredníctvom duchovnej intimity a vedieť, že sme milovaní a cenení í takí, akí sme.

 

"Hebrejské biblické" odkazy na duchovnú intimitu

Hebrejská Biblia spomína duchovnú intimitu a dôležitosť vytvárania nášho vzťahu s Bohom. Žalmy sú plné veršov, ktoré vyjadrujú ľudskú túžbu po Božej prítomnosti a hlboké uspokojenie z blízkosti Boha. Napríklad v Žalme 42,1 sa píše: "Ako jeleň dychtí po vodách potokov, tak moja duša dychtí po tebe, môj Bože."

Takáto zmienka a ďalšie, ktoré nachádzame v čase proroctiev [hebrejské biblické časy], nám pripomínajú nadčasovú pravdu, že duchovná blízkosť nie je len pojem, ale prežívaná skúsenosť, ktorá prináša naplnenie a zmysel nášho života.


Rozvíjanie každodennej duchovnej praxe

Rozvíjanie každodennej duchovnej praxe je nevyhnutné pre rozvoj nášho vzťahu s Bohom. Táto prax môže mať mnoho podôb. Kľúčom je však dôslednosť a úprimná túžba spojiť sa s Bohom.

Jedným z najúčinnejších spôsobov prehlbovania duchovnej blízkosti je modlitba. Modlitba je priamou komunikačnou linkou s Bohom, kde môžeme vyjadriť svoje myšlienky, nádeje, obavy a vďačnosť. Je to príležitosť položiť mu k nohám svoje bremená, hľadať jeho vedenie a prežívať jeho prítomnosť. Či už ide o formálnu modlitbu, alebo o jednoduché rozhovory s Bohom, akt modlitby otvára dvere k duchovnej blízkosti.

Meditácia je ďalšou silnou praxou, ktorá môže byť dobrou prípravou pred modlitbou a prehĺbiť naše spojenie s Bohom. 

Upokojením mysle a zameraním pozornosti dovnútra vytvárame priestor pre božské vedenie a inšpiráciu. Meditácia nám umožňuje vypestovať si pocit pokoja a prítomnosti, vďaka čomu môžeme načúvať šepotu našej duše a Božej múdrosti.

Modlitebné a meditačné techniky na prehĺbenie duchovnej intimity

Prostredníctvom modlitby môžeme rôznymi metódami prehĺbiť svoju duchovnú intimitu s Bohom. Tu je niekoľko návrhov, ktoré môžete zaradiť do svojej každodennej praxe:

 1. *Modlitba vďačnosti: * Začnite svoj deň vyjadrením vďačnosti Bohu za požehnania vo vašom živote. Táto prax presúva vaše zameranie z nedostatku na hojnosť a otvára vaše srdce na prijímanie ďalších požehnaní.
 2. *Meditácia zameraná na dych:* Sadnite si na pokojné miesto, zatvorte oči a sústreďte sa na svoj dych. Pri nádychu a výdychu si predstavujte, ako vdychujete Božiu lásku a vydychujete všetky svoje starosti a rozptýlenia. Táto technika vám pomôže sústrediť sa a spojiť sa s božskou prítomnosťou vo vnútri.
 3. *Lectio Divina:* Táto starobylá prax zahŕňa čítanie a meditáciu nad posvätnými textami, ako je napríklad Biblia. Vyberte si úryvok, ktorý s vami rezonuje, čítajte ho pomaly a kontemplatívne a nechajte jeho múdrosť preniknúť do vášho srdca. Zamyslite sa nad tým, ako tieto slová hovoria o vašej súčasnej situácii, a prostredníctvom tejto praxe hľadajte Božie vedenie.
 4. * Modlitba odovzdania:* Vo chvíľach neistoty alebo ťažkostí sa cvičte v odovzdávaní svojich obáv a strachu Bohu. Dôverujte, že On má pre vás plán a že Jeho múdrosť prevyšuje vašu vlastnú. Odovzdanie vám umožní vzdať sa kontroly a pozvať Božie vedenie do svojho života.

Tieto techniky sú len východiskom. Kľúčom je pristupovať k modlitbe a meditácii s otvoreným srdcom a ochotou spojiť sa s Bohom na hlbšej úrovni. kliknite sem pre prístup!

 

 

Čítanie a štúdium Písma pre duchovný rastČítanie a štúdium Písma pre duchovný rast

Štúdium posvätných textov je dôležitou súčasťou prípravou nášho vzťahu s Bohom. Hebrejské biblické texty ponúkajú hlbokú múdrosť a vedenie pre naše duchovné cesty. Čítanie a štúdium Písma nám umožňuje prehĺbiť chápanie Božieho učenia a aplikovať ho do nášho života.

Keď pristupujeme k hebrejskej Biblii, je nevyhnutné, aby sme to robili s otvorenou mysľou a ochotou učiť sa a nerobiť chyby. Namiesto hľadania doslovných výkladov hľadajte skôr základné princípy a univerzálne pravdy, ktoré môžete uplatniť vo svojom duchovnom raste. Premýšľajte o príbehoch, podobenstvách a ponaučeniach a zvážte, ako súvisia s vašimi životnými skúsenosťami.

Okrem individuálneho čítania Písma môže vaše porozumenie obohatiť účasť na skupinových študijných stretnutiach alebo vstup do spoločenstva veriacich, ktoré poskytuje príležitosti na diskusiu a zdieľanie. Zapojenie sa do zmysluplných rozhovorov o duchovných témach môže prehĺbiť váš vzťah s Bohom a posilniť pocit spolupatričnosti a spojenia.

 

Hľadanie spoločenstva a podpory na duchovnej ceste

Vydávať sa na cestu k duchovnej intimite sa niekedy môže zdať ako osamelá úloha. Je však dôležité pamätať na to, že na tejto ceste nie sme sami. Nájdenie spoločenstva iných noachidov, ktorí zdieľajú vaše duchovné hodnoty a túžby, vám môže poskytnúť neoceniteľnú podporu a spoločnosť.

Budovanie vzťahov s ostatnými, ktorí sa usilujú o duchovnú intimitu, vás môže inšpirovať a povzbudiť a pripomenúť vám, že ste súčasťou významnejšej duchovnej rodiny.

Ak nemôžete nájsť fyzickú komunitu, ktorá sa zhoduje s vierou noachidov, preskúmajte online komunity, pripojte sa k našim živým stretnutiam a pripojte sa k nášmu kanálu YouTube a sociálnym médiám. Tieto virtuálne priestory vám môžu poskytnúť spojenie a podporu a umožnia vám podeliť sa o svoje skúsenosti, klásť otázky a učiť sa od ostatných.


Prekonávanie výziev a prekážok pri rozvíjaní vzťahu s Bohom

Tvorenie nášho noachidského vzťahu s Bohom nie je vždy hladké a jednoduché. Na ceste sa môžu vyskytnúť výzvy a prekážky, ktoré preveria našu vieru a odhodlanie. Tieto výzvy však môžu slúžiť aj ako príležitosti na rast a prehĺbenie našej duchovnej blízkosti.

Jednou z bežných výziev je zaneprázdnenosť a rozptýlenie každodenného života. Nájsť si čas na duchovnú prax môže byť vo svete plnom povinností, termínov a záväzkov náročné. Je však nevyhnutné stanoviť si priority a vyhradiť si čas na rozvíjanie vzťahu s Bohom. Dôležitá je dôslednosť, aj keď len niekoľko minút denne.

Ďalšou výzvou sú pochybnosti a skepsa. Je prirodzené pochybovať a hľadať dôkazy pre svoje presvedčenie. Namiesto toho, aby ste tieto pochybnosti potláčali alebo ignorovali, prijmite ich ako výzvu na skúmanie a rast, podobne ako patriarcha Abrahám, ktorý hľadal viac ako štyridsať rokov, kým našiel pravdu! Hľadajte odpovede prostredníctvom modlitby, meditácie a štúdia Písma. Zapojte sa do rozhovorov s hebrejskými rabínmi alebo duchovnými vodcami, ktorí vám môžu ponúknuť vedenie a náhľad.

Okrem toho si uvedomujte vplyv negatívnych vplyvov a rozptýlenia, ktoré môžu brániť vášmu duchovnému rastu. Obklopte sa pozitívnymi vplyvmi, či už sú to povzbudzujúce knihy, inšpiratívna hudba alebo priatelia, ktorí vás podporujú. Vytvorte si prostredie, ktoré vyživuje vašu dušu a podporuje vašu duchovnú cestu.

 

Rozpoznávanie znakov duchovného rastu a pokroku

Pri rozvíjaní vzťahu s Bohom a prehlbovaní duchovnej intimity je dôležité rozpoznať znaky rozvoja a zlepšovania. Duchovný rast nie je vždy hmatateľný alebo merateľný, ale jemné posuny a premeny naznačujú, že ste na správnej ceste.

Jedným zo znakov duchovného rastu je zvýšený pocit pokoja a vnútorného pokoja. Keď vytvárate duchovnú blízkosť, môžete zistiť, že starosti a obavy, ktoré predtým pohlcovali vaše myšlienky, začínajú strácať svoju silu. Namiesto toho prežívate hlboký pocit dôvery a odovzdanosti Božiemu plánu.

Ďalším znakom je rozšírená schopnosť lásky a súcitu. Duchovná intimita otvára vaše srdce bezhraničnej Božej láske a táto láska

sa začína prelievať do vašich vzťahov a interakcií s ostatnými. Dokážete byť k druhým zhovievavejší, chápavejší a empatickejší, a to aj v náročných situáciách.

Okrem toho duchovný rast často vedie k väčšej zámernosti a zosúladeniu s vaším autentickým ja. Keď prehlbujete svoj vzťah s Bohom, získavate jasnosť o svojich hodnotách, vášňach a životnom cieli. Táto jasnosť usmerňuje vaše rozhodnutia a činy a vytvára pocit naplnenia a spokojnosti.

Záver: Prijatie cesty k duchovnej intimite

Cesta k duchovnej intimite je celoživotná cesta plná vzostupov a pádov, výziev a víťazstiev. Je to cesta, ktorá vás pozýva preskúmať hlbiny vašej duše, spojiť sa s božstvom nášho sveta prostredníctvom Boha Izraela a zažiť hlboký zmysel a naplnenie.

Keď sa vydáte na túto cestu premeny, nezabudnite, že nejde o dodržiavanie prísnych pravidiel alebo dogiem. Ide o rozvíjanie osobného spojenia, úprimného dialógu s Bohom. Prijmite modlitbu a meditáciu ako mocné nástroje na prehĺbenie vašej duchovnej intimity a hľadajte múdrosť a vedenie v posvätných textoch.

Nájdite podporu a spoločenstvo na svojej duchovnej ceste a prekonávajte výzvy a prekážky s odolnosťou a vierou. Rozpoznajte znaky duchovného rastu a pokroku a oslávte svoju premenu.

Na cestu k duchovnej intimite pristupujte predovšetkým s otvoreným srdcom a ochotou odovzdať sa božstvu. Keď budete pestovať svoj vzťah s Bohom, objavíte lásku a múdrosť, ktorá presahuje všetko chápanie, a nájdete útechu, zmysel a naplnenie v objatí božstva prostredníctvom Noachovej cestičky.

Oslávte svoj duchovný rast.

Search