Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Kdo jsou noachidé?

Noachidé jsou společenství nežidů, kteří se řídí spravedlivými zákony Noema v souladu s učením židovské Bible.

Ačkoliv noachidé pocházejí z nejrůznějších kultur, všichni mají společné poslání: mravní způsob života, prosazování míru a náprava světa.

Ohlasy některých významných rabínů

Přiložené dopisy níže vyjadřují podporu všem noachidům a také Celosvětovému ústředí pro noachidy (Noahide World Center) v jejich snaze rozšiřovat noachidskou víru po celém světě. (Na překladech dopisů se zatím pracuje.)

ZOBRAZ PŘEKLAD

Rabi JIcchak Josef. „Rišon le-Cijon“ Sefardský vrchní rabín v Izraeli

ZOBRAZ PŘEKLAD

Rabi Eliyahu Ben Dahan

ZOBRAZ PŘEKLAD

R. Mordechai Eliyahu

ZOBRAZ PŘEKLAD

Rabbi David Lau, Chief Ashkenazi Rabbi of Israel

ZOBRAZ PŘEKLAD

Dov Lior

ZOBRAZ PŘEKLAD

Rabbi Yaccov Peretz

ZOBRAZ PŘEKLAD

Rabbi Shmuel Eliyahu

ZOBRAZ PŘEKLAD

Rabbi Arya Steren

ZOBRAZ PŘEKLAD

Rabbi Avigdor Nabtzel
Path
icons8-right_arrow

Prohlub svůj vztah s Bohem!

„Slibuji věrnost ha-Šem, Bohu Izraele.“

Články

Teologie, etika, židovská filosofie: Hledání odpovědí na ty nejpalčivější životní otázky.

Týdenní čtení Tóry

Rabi Uri Šerki

Speaking Purity
The Role of Speech
In Metzora's Purification Rituals

Examining the Metzora purification ritual within Yom Kippur, the article probes into the symbolic nuances of the Holy of Holies and Azazel. It analyzes the power of speech, contrasting its holiness with impurity. Furthermore, it discusses Metzora's journey of reintegration, highlighting the Two Birds Ritual as a pivotal moment. This exploration offers insights into ancient traditions and their relevance to contemporary spiritual discourse.

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Ôsmy deň - dve roviny výkladu

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonemen

Přijetí noachidských přikázání

Přijímám na sebe povinnost dodržovat sedm všeobecně platných noachidských přikázání, jež dal Bůh Noachovi (Noemovi) jako závazný soubor zákonů pro celé lidstvo a jež byla vyjevena prostřednictvím Mošeho (Mojžíše). Veškeré podrobnosti, jak tyto zákony uplatňovat, byly uchovány, vysvětleny a jsou objasňovány Moudrými Izraele z pokolení na pokolení.

Search