Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Odhalenie srdca:Kde sa viera stretáva s činmi

Jom Kipur ponúka odpustenie za hriechy voči Stvoriteľovi, ale hľadanie odpustenia za previnenia voči iným si vyžaduje viac. Viera v Boha nás spája vertikálne, ale naše činy voči blížnym určujú naše horizontálne vzťahy. Dôležitý verš z Tóry: 'Miluj svojho blížneho ako seba samého, Ja Som Ha Šem, prelína tieto rozmery. Ak chceme skutočne veriť v jedného Stvoriteľa, musíme v našich vzájomných vzťahoch stelesňovať láskavosť a etiku, pretože "Ja Som Ha Šem" nám prikazuje milovať nielen Boha, ale aj človeka vedľa nás. Toto zosúladenie spája vieru a správanie a vedie k skutočnému etickému konaniu.

Beyond Faith and Reason: Exploring the Hidden Depths of God’s Existence

Discover the profound mysteries of existence through the works of Maimonides and Rabbi Yehuda Halevi in this captivating article. Explore Maimonides' rational inquiry into the existence of God and Rabbi Yehuda Halevi's historical testimonies, and uncover the interplay of faith and reason in their philosophies. Delve into the wisdom of the Torah as you unravel the enigmatic tapestry of divine existence, embarking on a transformative journey of heart and soul.

How to Be on the Right Spiritual Path?

What is the right approach to God's Divinity? Is it related to Beliving in God?

Search