Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Prijímam na seba povinnosť dodržiavať sedem všeobecne platných noachidských prikázaní,
ktoré dal Boh Noachovi (Noemovi) ako záväzný súbor zákonov pre celé ľudstvo,
a ktoré boli zjavené prostredníctvom Mošeho (Mojžíša)
Všetky podrobnosti o tom, ako tieto zákony uplatňovať,
boli uchované, vysvetlené a sú objasňované
Múdrymi Izraela z pokolenia na pokolenie.

The Seven Basic Noahide Laws:

1. The Prohibition Against Idolatry* in all Forms

2 . The Prohibition Against Blasphemy

3 . The Prohibition Against Murder

4 . The Prohibition Against Theft

5 . The Prohibition Against Sexual Immorality

6 . The Prohibition Against Eating the Limbs of a Living Animal

7 . The Commandment to Establish Courts of Justice

Dodržiavanie týchto zákonov vyplývajúce z porozumenia,
že tieto zákony boli pôvodne nariadené celému ľudstvu
a neskôr opäť predložené ako súčasť zjavení na hore Sinaj
a sú teda odkázané celému ľudstvu prostredníctvom Mošeho Tóry,
priznávajúce nežidom postavenie spravodlivého z národov.

Nasledujúce slová by sa mali predniesť nahlas:

„Sľubujem vernosť ha-Šem, Bohu Izraela, Stvoriteľovi a Vládcovi celého vesmíru a Jeho Tóre.
Týmto potvrdzujem, že sa riadim siedmimi noachidskými zákonmi, a rovnako sa týmto zaväzujem,
že budem pokračovať v ich dodržiavaní vo všetkých podrobnostiach,
v súlade s Mošeho Ústnou Tórou pod vedením rabínov.
Požehnaný buď Bože, Vládca celého vesmíru, že si mi doprial život,
zaopatroval ma a dal mi dožiť sa tohto dňa.“

Zákaz modloslužby* v akejkoľvek podobe

* Dôležitá poznámka:

K takýmto podobám patrí napríklad presvedčenie, že Ježiš je Boh, či vtelenie Boha. Ak zastávate toto stanovisko, potom zatiaľ noachidské prikázania riadne prijať nemôžete! Židovská tradícia bezpodmienečne trvá na tom, že Boh je jeden a nikdy neprichádza v podobe človeka. Hoci niektoré predstavy o Bohu môžu byť prekážkou, ktorá znemožňuje riadne prijatie noachidských prikázaní, samy osebe nebránia v tom, aby takýto človek pokračoval v ich štúdiu. Ak sa vyskytla vo Vašom prípade prekážka, ktorá znemožňuje prijatie týchto prikázaní, aj tak Vám prajeme veľa úspechov v ich hlbšom štúdiu (napríklad práve s nami).

* Dôležitá poznámka:

Tu sa ešte nejedná o prijatie noachidských prikázaní pred beit din (rabínskym súdom)! K tomuto kroku budete môcť pristúpiť neskôr. Teraz ide o predbežné prijatie noachidských prikázaní, kedy vyplnením vyššie uvedeného dotazníka potvrdíte, že prijímate na seba povinnosť dodržiavať tieto prikázania.

V prípade, ste sa rozhodli prijať tieto prikázania aj pred rabínskym súdom, prijmite, prosím, všetky naše požehnania.

Search