Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Židovský postoj: starajme sa o svoje veci, ale neuzatvárajme sa pred svojím okolím.

Preskúmajme teraz  parašu Vajigaš (časť čítania Tóry "A priblížil sa"), pričom sa zameriame na Jozefa a Jehudu (Júdu). Po dlhotrvajúcej roztržke medzi nimi nastal čas na zmierenie. Pripomeňme si, o čo sa Jozef usiluje? V prvom rade mu ide o osud celého ľudstva - odborne povedané, zaujíma "kozmopolitnejší" pohľad na svet. Hoci je jedným z Avrahamových (Abrahámových) potomkov, usiluje sa o to, aby hebrejská myšlienka zasiahla aj takú veľkú civilizáciu, akou bol (Micraim) Egypt, pretože myšlienka, že by mali byť ako národ uzavretí do seba, je pre neho nestráviteľná. 

Na druhej strane Jehuda je presvedčeným zástancom úplne opačného prístupu, ktorý sa riadi zásadou "starajme sa o svoje veci" (odborne sa to však nazýva politický partikularizmus). Presadzuje totiž myšlienku usadiť sa v krajine Izrael a úplne zabudnúť na vonkajší svet. 

A teraz prichádza chvíľa, keď Jaakov (Jákob) musí ísť do Egypta. Tóra však poukazuje na to, že Jaakov "poslal Jehudu pred sebou k Jozefovi" (1Mojžíšová  46: 28, Sidon). 

Čo znamená "pred sebou"? Raši uvádza, že to znamená, aby mu Jehuda pripravil miesto a ukázal mu, kde sa má usadiť. Raši však uvádza aj iný agadický (vzťah k Midrašu) výklad, podľa ktorého bol Jehuda poslaný, aby mu vybudoval študovňu, z ktorej bude vychádzať múdrosť Tóry. 

To však nie je všetko! Vyslaním Jehudu, ktorého Jaakov ustanovil za hlavu tejto študovni, k Jozefovi, Jaakov zároveň poukázal na to, že hoci sa Jehuda právom stará o národnú súdržnosť Izraela, stále sa má od Jozefa čo učiť. Čo by to malo byť? Mal sa poučiť v oblasti, ktorá sa dnes nazýva "politológia". Jozef slúžil ako zástupca vládcu a ako taký sa musel vyznať v politických záležitostiach. 

Jehuda musí pochopiť, že nádej na príchod Mesiáša alebo na návrat na Cion (Sion) nemôže byť realizovaná bez politického úsilia. 

O platnosti tejto všeobecnej poučky sme sa presvedčili v nedávnej dobe, keď sa izraelský ľud začal vracať do svojej vlasti. Svätý, nech je požehnaný, nám poslal Žida (Theodora Herzla), ktorý vyrastal v západnej kultúre a vyznal sa v politológii. Vďaka tomu dokázal rabínom vysvetliť, že neoddeliteľnou súčasťou návratu na Sion musí byť zriadenie štátu. 

Je zrejmé, že Jehuda aj Jozef dokázali ovplyvniť chod dejín. Jozef svojím svetoobčianstvom pripravil pôdu pre mesiášsku budúcnosť tým, že nakoniec významne prispel k rozvoju sionizmu.

Jehuda, ktorý zaručuje príchod mesiášskeho veku syna Dávida, sa vďaka tomu naučil, ako otvoriť izraelskú spoločnosť celému svetu bez toho, aby stratila jeho jedinečnosť.

Sme teda svedkami vzniku úzkeho politického spojenectva medzi Jehudom a Jozefom, a to napriek tomu, že spočiatku zastávali zdanlivo nezlučiteľné postoje.

More Weekly Portions

To be a partner and participate in the act of bringing Messiah into the world [Bha'alotkha]

The article discusses the Second Pesah in Parshat B'haalotkha, emphasizing its importance for spiritual renewal and national identity. It examines the need for Pesah sacrifice and purification, especially after idolatrous acts, and contrasts this with Christian theology's lack of a national component. Highlighting the month of Iyar, it shows how redemption during this period stems from the initiative of the Israelites from below. The significance of dates like Independence Day and Jerusalem Day in Iyar is linked to this grassroots awakening, portraying a unique phase in Israel's redemption as partners with the Creator

Ohľaduplnosť Tóry pre záujmy jednotlivca a celého spoločenstva

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah provides guidance to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Hodnota jednotlivca a zapojenie do spoločenstva

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Search