Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Re'e
Parshat Re'e - Izraelská izolácia

Medzi mnohými témami, ktorými sa zaoberá časť Re’eParshat, nás Tóra učí o „falošný prorok.'

„Falošný prorok“ označuje osobu, ktorá sa zdá byť hodná proroctva. Nezdá sa, že by bol blázon, slabomyseľný človek ani zlý človek. Týka sa niekoho, kto sa na základe našich prvotných informácií zdá byť hodný proroctva. Keď však prehovorí, jeho proroctvo je v rozpore s Tórou ako Mojžišovým zákonom. Ak napríklad učia uctievať iných bohov, meniť Tóru alebo Tóru zrušiť, Tóra nás učí, že napriek všetkým predchádzajúcim náznakom je táto osoba skutočne falošným prorokom.

V časti tohto týždňa sa dozvedáme, že takého človeka sa nie je čoho báť. Sme poučení, že aj keď vykoná znamenie alebo zázrak na dôkaz svojho poslania, bolo nám povedané, aby sme jeho proroctvo nebrali ako falošné. Prekvapivo nie preto, že by nemal žiadne schopnosti. Je skutočne možné, že niekto má nielen mimoriadne ‚moc', ale že sám Boh pomáha svojou rukou prinášať svetu dobrú správu, a preto mu dáva určitú mimoriadnu schopnosť.

Napriek ‚takzvaným' zázrakom sa tomuto ‚falošnému prorokovi' nepodarí presvedčiť Izraelitov. Je to preto, že celý ľud Izraela stál na Sinaji Boh zjavil Tóru. Nikdy na svete nebol človek, ktorý by bol schopný uskutočniť udalosť, ktorá by bola svojou hodnotou alebo dopadom porovnateľná so stavom hory Sinaj..  Tu, v Parshat Re'e, nám Tóra hovorí, že znamenia a zázraky vykonané takým prorokom, ktorý je v rozpore s Tórou, prichádzajú iba preto, aby vyskúšali, či milujeme Adonai, Stvoriteľa, celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Izraelský ľud je tak chránený pred akýmkoľvek náboženským, mystickým alebo iným vplyvom, ktorý by poprel alebo odporoval učeniu Mojžišovej Tóry. To je to, čo pripisuje ľudu Izraela štatút strážcov, ktorých úlohou je zachovávať autenticitu Božieho slova pre celý svet.

More Weekly Portions

Ohľaduplnosť Tóry pre záujmy jednotlivca a celého spoločenstva

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah provides guidance to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Hodnota jednotlivca a zapojenie do spoločenstva

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Tears of Exile, Seeds of Hope: The Unbreakable Bond Between God and Israel
[Bechukotai]

Parashat Bechukotai discusses the covenant between God and Israel, emphasizing the importance of repentance for redemption. The Talmudic debate between Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua delves into whether redemption is contingent on teshuva. Rashi's commentary interprets the ambiguous term "או" to support both views. This dual perspective highlights the Torah's open interpretation, showing that redemption can depend on human repentance or divine promise, reflecting a complex interplay of conditions in Judaism's understanding of historical progress.

Search