Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Nitzavim:
Výber života nad mieru
Tóry duchovný pohľad na život, smrť a božské spojenie

Voľba života podľa duchovného pohľadu Tóry  na život, smrť a božské spojenie v dvoch porciách  Tóry "Nitzavim-Vayelech", priamo uprostred; je dôležité posolstvo z Tóry. Hovorí: "Predložil som pred teba život a smrť a ty by si si mal vybrať život." Na prvý pohľad sa táto veta môže zdať veľmi zrejmá. Hovorí sa, že ak si vyberáme medzi životom a smrťou, mali by sme si vybrať  život! Každý si prirodzene uprednostňuje život pred smrťou. Ale Tóra naznačuje niečo hlbšie.

  Tóra nám však hovorí niečo iné. Hovorí: "Predložil som pred teba život a smrť." Aj keď môžu existovať myšlienky, možno dokonca vznešené, ktoré naznačujú voľbu smrti, inovácia Tóry spočíva v tom, že by sme sa mali stretnúť s božským životom. "A mali by ste si vybrať život." Prečo? Pretože vďaka tejto voľbe budete žiť a vaši potomkovia budú žiť na Zemi. Znamená to, že sa stretnete so Stvoriteľom tým, že budete žiť realitu tohto sveta.

 Ďalšou základnou myšlienkou týchto slov je, že človek si môže slobodne vybrať. Môžete si vybrať medzi dobrom a zlom, medzi životom a smrťou. Okrem vás neexistuje žiadna vonkajšia sila, ktorá by určovala cestu, ktorou sa vydáte. Táto sloboda voľby so sebou prináša zodpovednosť. Ak sa rozhodnem, môžem veci i pokaziť. Ale môžem aj stavať. To dáva ľudskému životu morálny význam, vytúžený  zmysel života prameniaci zo slobodnej osobnej voľby, kedy si vyberiete život.

More Weekly Portions

Speaking Purity
The Role of Speech
In Metzora's Purification Rituals

Examining the Metzora purification ritual within Yom Kippur, the article probes into the symbolic nuances of the Holy of Holies and Azazel. It analyzes the power of speech, contrasting its holiness with impurity. Furthermore, it discusses Metzora's journey of reintegration, highlighting the Two Birds Ritual as a pivotal moment. This exploration offers insights into ancient traditions and their relevance to contemporary spiritual discourse.

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Ôsmy deň - dve roviny výkladu

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonemen

Search