Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Nitzavim:
Výber života nad mieru
Tóry duchovný pohľad na život, smrť a božské spojenie

Voľba života podľa duchovného pohľadu Tóry  na život, smrť a božské spojenie v dvoch porciách  Tóry "Nitzavim-Vayelech", priamo uprostred; je dôležité posolstvo z Tóry. Hovorí: "Predložil som pred teba život a smrť a ty by si si mal vybrať život." Na prvý pohľad sa táto veta môže zdať veľmi zrejmá. Hovorí sa, že ak si vyberáme medzi životom a smrťou, mali by sme si vybrať  život! Každý si prirodzene uprednostňuje život pred smrťou. Ale Tóra naznačuje niečo hlbšie.

  Tóra nám však hovorí niečo iné. Hovorí: "Predložil som pred teba život a smrť." Aj keď môžu existovať myšlienky, možno dokonca vznešené, ktoré naznačujú voľbu smrti, inovácia Tóry spočíva v tom, že by sme sa mali stretnúť s božským životom. "A mali by ste si vybrať život." Prečo? Pretože vďaka tejto voľbe budete žiť a vaši potomkovia budú žiť na Zemi. Znamená to, že sa stretnete so Stvoriteľom tým, že budete žiť realitu tohto sveta.

 Ďalšou základnou myšlienkou týchto slov je, že človek si môže slobodne vybrať. Môžete si vybrať medzi dobrom a zlom, medzi životom a smrťou. Okrem vás neexistuje žiadna vonkajšia sila, ktorá by určovala cestu, ktorou sa vydáte. Táto sloboda voľby so sebou prináša zodpovednosť. Ak sa rozhodnem, môžem veci i pokaziť. Ale môžem aj stavať. To dáva ľudskému životu morálny význam, vytúžený  zmysel života prameniaci zo slobodnej osobnej voľby, kedy si vyberiete život.

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Mortality EterniFrom Mortality to Eternity: The Red Cow’s Path to Purificationty Purification

In Parshat Hukat, the red cow (para aduma) ritual symbolizes purification from the impurity of death, rooted in the sin of the Tree of Knowledge. The ritual involves mixing ashes with living water, representing the body and soul, illustrating life's restoration through resurrection. This process, despite its symbolic clarity, underscores a Divine mystery — the transition between life and death remains beyond human comprehension. The Midrash highlights the red cow's secret, emphasizing the profound and unfathomable nature of resurrection and Divine Will

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

Search