Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Porozumenie chýbajúcim údajom o menách

"Muž z Léviho rodu išiel a vzal si  Léviho dcéru. Žena otehotnela, porodila syna a keď videla, aký je dobrý, tri mesiace ho skrývala. ... Ale z diaľky, aby vedela, čo s ním bude, stála pri ňom jeho sestra. V tom sa faraónova dcéra prišla umyť k Rieke..." (2. Mojžišova 2:1-2, 4-5, Sidon) 

Vyššie uvedené vety, ktorými sa rozvíja príbeh, sú zvláštne tým, že v nich chýbajú údaje o menách. Kto je ten muž, kto je jeho žena, kto je to dieťa, kto je jeho sestra a kto je faraónova dcéra? Aj keď by sme si tieto mená mohli ľahko priradiť, pretože poznáme celý príbeh, v samotnom zápise mená zámerne chýbajú. Poukazuje sa totiž na to, že v egyptskom svete dochádza k zámernému vymazávaniu mien. Zatiaľ čo naša časť čítania sa začína týmito slovami: "A toto sú mená synov Jisraela, ..." (2. Mojžišova 1:1, Sidon), postupne sa mená začínajú z rozprávania vytrácať. 

Takéto odosobnenie je pre Egypt charakteristické, pretože sa neuznáva hodnota jednotlivcov. Avšak v prípade Mošeho (Mojžiša) je napísané: "a pomenovala ho Moše..." (2. Mojžišova 2:10, Sidon) Ale naozaj sa jedná o meno? Nie! "Moše" je len egyptský výraz pre označenie "chlapca"  s takzvaným zdôvodnením: "Pretože som ho vytiahla z vody!"  (2. Mojžišova 2:10, Sidon) je v skutočnosti neskorší hebrejský výklad tohto výrazu, ktorý sa stáva osobným menom až vtedy, keď Moše uteká do Midjánu (Midjánu) a berie si za ženu Ciporu (Siporu). Až vtedy sa v príbehu začínajú znovu objavovať mená v pravom slova zmysle, či už ide o meno Moše, Jitro, Reuel (Reúel), Cipora či Geršom (Geršóm). Aj meno Svätého, nech je požehnaný, je konečne odhalené, keď je Mošemu povedané: "Hospodin, ... toto je moje Meno naveky, a tak nech si ma pripomínajú v každom  pokolení!" (2. Mojžíšova 3:15, Sidon) 

Vnímame to tak, že naši predkovia boli tak hlboko zakorenení v egyptskej kultúre, že boli z nej tak povediac vymazaní. Preto bolo pre Mošeho dôležité rozhodnúť sa, ku ktorej kultúre sa prihlási. Veď čítame: "A stalo sa v tom čase, keď Moše dospel, že vyšiel k svojim bratom, ..." (2. Mojžíšova 2:11, Sidon) Kto boli jeho bratia? Rabín Abrahám ibn Ezra si myslí, že títo  bratia sú Egypťania, zatiaľ čo Ramban (Moše ben Nachman Gerondi, nazývaný Nachmanides) si myslí, že to boli Hebreji. Aby si to Moše objasnil, musel sa  vydať na prieskum. Keď videl Egypťana, ako bije hebrejského muža, pochopil a pocítil, že jeho bratia sú Hebreji. K tomuto poznaniu ho priviedlo vedomé stotožnenie sa s trpiacim, ktoré ho natrvalo spojilo s osudom hebrejského národa.

More Weekly Portions

To be a partner and participate in the act of bringing Messiah into the world [Bha'alotkha]

The article discusses the Second Pesah in Parshat B'haalotkha, emphasizing its importance for spiritual renewal and national identity. It examines the need for Pesah sacrifice and purification, especially after idolatrous acts, and contrasts this with Christian theology's lack of a national component. Highlighting the month of Iyar, it shows how redemption during this period stems from the initiative of the Israelites from below. The significance of dates like Independence Day and Jerusalem Day in Iyar is linked to this grassroots awakening, portraying a unique phase in Israel's redemption as partners with the Creator

Ohľaduplnosť Tóry pre záujmy jednotlivca a celého spoločenstva

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah provides guidance to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Hodnota jednotlivca a zapojenie do spoločenstva

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Search