Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Jaakov a jeho túžba po mesiášskom veku

"Jaakov sa usadil v krajine, kde pobýval jeho otec, v krajine Kanaán." (1 Mojžišova 37:1, Sidon) 

Čo sa myslí pod slovom "usadil sa"? 

Naši mudrci hovoria: "Jaakov (Jákob) sa chcel pokojne usadiť..." Pokojné usadenie sa na mieste je znakom mesiášskej éry. Takáto snaha vychádza z presvedčenia, že prichádza deň, keď sa nakoniec budeme môcť "usadiť", ako je predpovedané: "A Jisrael bude bývať pri Jaakovovom prameni v krajine obilia a muštu v bezpečí sídliť oddelene a aj rosa  bude z tvojich nebies padať." (5 Mojžišova 33:28, Sidon) 

Ako však vidíme, tento čas ešte nenastal. Naši mudrci o tom učia: "Pretože náš otec Jaakov si prial pokojne sa usadiť, musel sa  stretávať so Žalobcom, kvôli Jozefovi." 

Je to preto, že Svätý, nech je požehnaný, povedal: "Či spravodlivým nestačí to, čo je pre nich pripravené v budúcom svete, že sa chcú pokojne usadiť i na tomto svete? Nech teda doľahnú nepríjemné udalosti na Jaakova  s Jozefom!" 

Čo s tým mal Jozef spoločné? 

Predpokladá sa, že Jozef mal schopnosť vidieť do budúcnosti, preto sa vždy rád pochválil, keď mal sen. Svojim bratom hovorieval: "Viazali sme snopy na poli a môj snop sa vzpriamil a postavil a hľa, vaše snopy ho obklopili a skláňali sa môjmu snopu k zemi!" (1 Mojžišova 37:7, Sidon) 

Ako vieme, Jaakovova rodina sa živila ako pastieri, tak prečo bol sen o pšenici? Jozef možno pochopil, že ak chceme napraviť svet, musíme sa vydať cestou cieľa vedomého hospodárenia. A to sa nemôže stať bez toho, aby všetky národy mali dostatok obilia. A to sa mu nakoniec v Egypte podarilo. 

Okrem toho je tu ešte jeden sen. Jozef vidí svojich bratov ako jedenásť hviezd, ktoré sa mu klaňajú, čo naznačuje, že to temné miesto, kde sa to má odohrať, je vo vyhnanstve. On však chce, aby boli ako hviezdy, ktoré osvetľujú noc pre ľudí. Jeho bratia sú však proti. Myslia si totiž, že je naopak vhodný čas na to, aby sa izraelská krajina stala stredobodom svätosti, a nie aby uvažovali o nejakom vyhnanstve. 

Svätý, nech je požehnaný, však poskytuje čas na uskutočnenie pokusu, ktorý sa nakoniec skončí podmanením Egypta. Umožní totiž takto preveriť správnosť myšlienok, ktoré viedli k tomu, čo bolo povedané: "Potom uvidíme, čo sa stane s jeho snami!" (1 Mojžišova 37:20, Sidon) Áno, je dobré vyskúšať správnosť zámerov! 

Božia prozreteľnosť sa skutočne postarala o to, aby Jozef zostúpil do Egypta a pomohol zabezpečiť potreby celého ľudstva, čím sa uprostred vyspelej egyptskej kultúry jasne ozrejmil duchovný význam Abrahámovho domu. 

Stalo sa tak preto, aby Jozef mohol uskutočniť svoje sny a svojím príkladom dodať odvahu všetkým čo budú snívať o tom istom  v priebehu dejín.

More Weekly Portions

Podieľajte sa na príchode Mašiácha!

The article discusses the Second Pesah in Parshat B'haalotkha, emphasizing its importance for spiritual renewal and national identity. It examines the need for Pesah sacrifice and purification, especially after idolatrous acts, and contrasts this with Christian theology's lack of a national component. Highlighting the month of Iyar, it shows how redemption during this period stems from the initiative of the Israelites from below. The significance of dates like Independence Day and Jerusalem Day in Iyar is linked to this grassroots awakening, portraying a unique phase in Israel's redemption as partners with the Creator.

Ohľaduplnosť Tóry pre záujmy jednotlivca a celého spoločenstva

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah provides guidance to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Hodnota jednotlivca a zapojenie do spoločenstva

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Search