Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Jaakov a jeho túžba po mesiášskom veku

"Jaakov sa usadil v krajine, kde pobýval jeho otec, v krajine Kanaán." (1 Mojžišova 37:1, Sidon) 

Čo sa myslí pod slovom "usadil sa"? 

Naši mudrci hovoria: "Jaakov (Jákob) sa chcel pokojne usadiť..." Pokojné usadenie sa na mieste je znakom mesiášskej éry. Takáto snaha vychádza z presvedčenia, že prichádza deň, keď sa nakoniec budeme môcť "usadiť", ako je predpovedané: "A Jisrael bude bývať pri Jaakovovom prameni v krajine obilia a muštu v bezpečí sídliť oddelene a aj rosa  bude z tvojich nebies padať." (5 Mojžišova 33:28, Sidon) 

Ako však vidíme, tento čas ešte nenastal. Naši mudrci o tom učia: "Pretože náš otec Jaakov si prial pokojne sa usadiť, musel sa  stretávať so Žalobcom, kvôli Jozefovi." 

Je to preto, že Svätý, nech je požehnaný, povedal: "Či spravodlivým nestačí to, čo je pre nich pripravené v budúcom svete, že sa chcú pokojne usadiť i na tomto svete? Nech teda doľahnú nepríjemné udalosti na Jaakova  s Jozefom!" 

Čo s tým mal Jozef spoločné? 

Predpokladá sa, že Jozef mal schopnosť vidieť do budúcnosti, preto sa vždy rád pochválil, keď mal sen. Svojim bratom hovorieval: "Viazali sme snopy na poli a môj snop sa vzpriamil a postavil a hľa, vaše snopy ho obklopili a skláňali sa môjmu snopu k zemi!" (1 Mojžišova 37:7, Sidon) 

Ako vieme, Jaakovova rodina sa živila ako pastieri, tak prečo bol sen o pšenici? Jozef možno pochopil, že ak chceme napraviť svet, musíme sa vydať cestou cieľa vedomého hospodárenia. A to sa nemôže stať bez toho, aby všetky národy mali dostatok obilia. A to sa mu nakoniec v Egypte podarilo. 

Okrem toho je tu ešte jeden sen. Jozef vidí svojich bratov ako jedenásť hviezd, ktoré sa mu klaňajú, čo naznačuje, že to temné miesto, kde sa to má odohrať, je vo vyhnanstve. On však chce, aby boli ako hviezdy, ktoré osvetľujú noc pre ľudí. Jeho bratia sú však proti. Myslia si totiž, že je naopak vhodný čas na to, aby sa izraelská krajina stala stredobodom svätosti, a nie aby uvažovali o nejakom vyhnanstve. 

Svätý, nech je požehnaný, však poskytuje čas na uskutočnenie pokusu, ktorý sa nakoniec skončí podmanením Egypta. Umožní totiž takto preveriť správnosť myšlienok, ktoré viedli k tomu, čo bolo povedané: "Potom uvidíme, čo sa stane s jeho snami!" (1 Mojžišova 37:20, Sidon) Áno, je dobré vyskúšať správnosť zámerov! 

Božia prozreteľnosť sa skutočne postarala o to, aby Jozef zostúpil do Egypta a pomohol zabezpečiť potreby celého ľudstva, čím sa uprostred vyspelej egyptskej kultúry jasne ozrejmil duchovný význam Abrahámovho domu. 

Stalo sa tak preto, aby Jozef mohol uskutočniť svoje sny a svojím príkladom dodať odvahu všetkým čo budú snívať o tom istom  v priebehu dejín.

More Weekly Portions

Vnútorná svätyňa: hlboké spojenie s Bohom podľa judaizmu

Discover the profound symbolism of Moses' soul structure and its relevance today, alongside the ancient practice of animal sacrifice within the Tabernacle. Uncover how to construct a spiritual sanctuary in your life, drawing from the rich traditions of Judaism. Gain insights into the dwelling place of God as depicted in the Hebrew Bible, fostering a deeper understanding of connecting with the Divine in contemporary religious practice.

Sloboda ako podmienka prijatia Tóry

hy of harm, shedding light on the profound concept of spiritual freedom. It elucidates the distinctions between Hebrew and Canaanite servants, revealing the Torah's nuanced approach to liberation from both physical and spiritual bondage. The exploration emphasizes the interconnected themes of freedom, harm, and retribution, providing a comprehensive understanding of the Torah's timeless wisdom.

Jitrova labutia pieseň v harmónii Tóry

The Yitro portion delves into the essence of Torah and divine revelation, challenging convention by being named after Yitro, a non-Israelite. Despite Moses' central role, the narrative highlights Yitro's universal connection and the importance of broader global participation in the reception of the Torah. The gematria analysis adds depth, revealing the numerical significance of the Ten Commandments and the inclusion of non-Israelite figures like Ruth in the tapestry of biblical narratives, emphasizing the Torah's universal relevance.

Search