Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Chajej Sára: Dva životy

Aké dôležité posolstvo obsahuje časť týždenného čítania Tóry s názvom "Chajei Sára" (Život Sáry)? Očakávali by sme, že sa bude zaoberať životom Sáry. Čo sa však prekvapivo dozvedáme hneď na začiatku tejto časti? Že Sára zomrela - áno, spomína sa tam jej smrť, o tom  ako bola pochovaná a oplakávaná. Ak sa nad tým pozastavujete, potom vám uniká, že múdri vlastne túto časť takto pomenovali preto, aby zdôraznili, že Sárin skutočný život sa začína až jej smrťou.


Že je tomu tak, naznačuje veta napísaná v jedinečnom hebrejskom jazyku, ktorú by sme mohli doslovne preložiť takto: "A život Sáry bolo sto rokov a dvadsať rokov a sedem rokov - roky Sárinho života." (1 Mojžišova 23:1) Existujú však dva možné významy hebrejského slova "šnej". Môže znamenať jednoducho "roky", ako sme to preložili, alebo sa môže použiť vo význame "dva". Preto záver tejto vety môžeme preložiť aj takto: "dva životy Sáry". Sára má teda dva životy - pred smrťou a po smrti.

Aký význam má tvrdenie, že jej život pokračuje aj po smrti? Ako môžeme hovoriť o živote, keď bola pochovaná do zeme? Zjednodušene možno chápať, že takzvaný "druhý život" sa vzťahuje na život v budúcom svete.

Nemal by nám však unikať ešte jeden detail. Kvôli Sárinej smrti teraz Abrahám potrebuje pozemok, na ktorom by ju mohol pochovať. Aby tak mohol urobiť, musí náš praotec kúpiť pozemok v izraelskej zemi. Vo chvíli, keď si kúpi pozemok v izraelskej zemi, zapustí v nej  korene. Zapustením koreňov začína napĺňať zmluvu, ktorú s ním a jeho potomstvom uzavrel Boh, Stvoriteľ, aby mu dal do dedičstva zem Kanaán. A to je ta chvíľa, kedy  začína život izraelského národa.

Človek sa môže pýtať: Mám začať svoj život kúpou hrobu, ktorý bude časom potrebný, alebo si mám radšej kúpiť sad či pole? Mať sad alebo pole - to by bol život! Ale je tu zásadný rozdiel. V prípade poľa alebo sadu je právo na užívanie takéhoto miesta podmienené. Ich účel a hodnota sa naplnia len vtedy, ak sa o nich staráme a spravujeme ich. Naproti tomu miesto, kde sú pochovaní naši predkovia, je miestom, kde sa od mŕtvych nič neočakáva. Nemusia nič robiť - preto je pre nás takýto pozemok večným dedičstvom.

Naše prepojenie s jaskyňou Machpela v Hebrone, kde sú pochovaní naši praotcovia a pramatky, je bezpôdmienečným  predpokladom plnohodnotného života v rámci celej našej zeme.

Šabat Šalom!

More Weekly Portions

Expanding Horizons:
How Jewish Festivals Evolve Beyond Biblical Times
[Emor]

Parashat Emor highlights the high-volume sanctity of times and places, listing key Jewish festivals connected to the Temple as discussed in Leviticus. It addresses how Moses communicated these to the Children of Israel, and introduces long-tail concepts like the addition of festivals beyond the Torah's scope. The narrative links the Menorah and the Temple to new celebrations such as Hanukkah, and connects the showbread ritual to Purim, indicating evolving traditions that continue to sanctify time through historical and divine revelations.

Unlocking Holiness
A Spiritual Awakening
[Kedoshim]

Examining the commandment to be holy, the article delves into its relational aspects, stressing the need for humans to emulate the divine in their interactions. It discusses the significance of loving others, oneself, and the Creator, drawing from Talmudic interpretations to underscore the interconnectedness of these dimensions. By fostering holistic relationships, individuals can fulfill their moral duties and attain a sense of completeness in their moral identities.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

In Parshat Achrei Mot, the Torah restricts meat consumption in the wilderness to prevent idolatry. Only kosher animal sacrifices within the Tabernacle were permitted. Unauthorized slaughter was considered a serious transgression, akin to murder. Upon entering the Land of Israel, the Israelites were allowed to consume "meat of desire" anywhere, symbolizing the expanded sacred space of the Tabernacle and Temple.

Search