Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Pravda a empatia: vyváženosť vodcovstva

Súčasťou paraše (časti týždenného čítania Tóry) Ki Tisa ("Keď zdvihneš") je opis jedného ťažkého momentu. Ide o komplikáciu, ktorá vznikla v priebehu zjavenia. Keď odovzdal Boh Mošemu (Mojžišovi) dosky zmluvy, spočiatku sa zdalo, že je všetko v poriadku. Lenže, od ľudu Jisraela (Izraela) sa  očakáva, že splní všetky požiadavky, ktoré naň boli vložené. Namiesto toho je však odliaty zlatý býček, ktorému sa ľud klaňal a prinášal mu obety. To má za následok rozbitie tých tabúľ. Existuje však aj nápravné opatrenie - po vyslovení žiadosti o odpustenie a po vykonaní potrebných krokov k uzmiereniu,  Boh ponúka druhé dosky. To samo o sebe je svedectvom o tom, že aj vážne chyby sa dajú odčiniť. A to je podstata nášho príbehu. 

Ako došlo k hriechu so zlatým býčkom? Ide však o toto: Moše a Aharon (Aron) sú zvyknutí spolupracovať - Moše dbá na cestu priamosti, zatiaľ čo Aharon hľadá spôsob  a  snaží sa napraviť tých, ktorí z tejto cesty zišli. Čo sa však stane, keď Moše vystúpi na vrch k Bohu a Aharon zostane dole s ľudom? Ako náhle sú takto oddelení, Aharon je vystavený tlaku ľudu, ktorý má zámer zhrešiť. Čo urobí dobrý vychovávateľ, keď vidí, že jeho zverenec nechce poslúchať? Jednou z možností je jednoducho povedať: "Nesúhlasím s tým, aký máš k tomu postoj“. Povedal som ti, čo je správne vykonať.  Urob ako myslíš  ale ja  stým  nechcem mať nič spoločné. Lenže  výchovný postup Aharona ako kňaza je úplne iný. Ukazuje nám, že sú chvíle, keď sa v záujme nápravy od nás vyžaduje, aby sme mali určitú účasť na hriechu tohto hriešnika. Tento spôsob výchovy sa môže zdať dosť nebezpečný, ale je tak vlastný kňazovi Aharonovi, ktorý miloval všetky ľudské bytosti a snažil sa ich priblížiť k Tóre. 

To však neznamená, že Aharon je ochotný činiť ústupky v základných požiadavkách Mošeho Tóry. Len berie do úvahy ľudskú hriešnosť. To by malo slúžiť ako zdroj poučenia pre všetky generácie. Ak chceme odovzdávať Božie výchovné posolstvo, nemôžeme vidieť svet čiernobielo. Vždy je potrebné  zachovať obe cesty. Jednou z nich je cesta úplnej pravdy, ktorou sa uberal Moše - keď zostúpil z hory, spálil zlatého býčka a najemno ho rozomlel. Druhá cesta spočíva v tom, že sme ochotní mať určitý podiel i na konaní človeka, ktorý sa mýli, a to preto, aby sme ho mohli pozdvihnúť k náprave. Kombinácia týchto ciest, ako sa vyskytla v našom príbehu  Mošeho  a Aharona, poukazuje na spôsob a cestu, ktorá povedie ku konečnej náprave sveta. A poskytuje aj odpoveď na túto otázku: Ako môžeme komunikovať s ľuďmi, ktorí nejdú správnou cestou, a neporušiť pritom dôležité zásady?

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Mortality EterniFrom Mortality to Eternity: The Red Cow’s Path to Purificationty Purification

In Parshat Hukat, the red cow (para aduma) ritual symbolizes purification from the impurity of death, rooted in the sin of the Tree of Knowledge. The ritual involves mixing ashes with living water, representing the body and soul, illustrating life's restoration through resurrection. This process, despite its symbolic clarity, underscores a Divine mystery — the transition between life and death remains beyond human comprehension. The Midrash highlights the red cow's secret, emphasizing the profound and unfathomable nature of resurrection and Divine Will

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

Search