Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Roš-Ašana
Duālie sākumi: Roš Ašana mūžīgā gudrība un ebreju kalendārs

Mēs tuvojamies Roš Ašana, ebreju kalendārā gada sākumam. Pārsteidzoši, tas iekrīt gada vidū! Tā kā saskaņā ar Toru Tišreja mēnesis, kurā iekrīt  Roš Ašana, tiek saukts par septīto mēnesi. Ja tas ir septītais mēnesis, tad patiesībā tas ir gada vidus!? Tāpēc no tā mēs saprotam, ka gads var sākties divreiz – pirmā mēneša sākumā, pavasarī, ko sauc par Nissan, un septītā mēneša sākumā, ko sauc par Tišrei, rudenī. Katrs no šiem “sākumiem” atspoguļo atšķirīgu laika jēdzienu.

Aplūkosim par rudeni. Tas ir laiks, kad daba nokalst un sairst, un tas var novest pie pesimistiska pasaules skatījuma. Šķiet, ka pasaule noveco un pasliktinās. No otras puses, pavasaris ir optimistisks laiks. Šķiet, ka pasaule atkal atdzīvojas. Daba atjauno sevi un dzīvība uzplaukst no jauna. Paralēli mēs varam novērot, ka pasaulē notiek divi procesi: viens notiek nepārtrauktā reģenerācijā un otrs - pastāvīga sabrukšana.

Kas īpašs ir ebreju gadam? Tas piešķir nozīmi gan sabrukšanas laikam, gan atjaunošanās periodam. Patiesībā gads nekad nebeidzas. Tas sākas ar Nissan, pavasara mēnesi, un, kad pagājuši 6 mēneši, gads atsāksies ar Roš Ašana. Tā kā ebreju kalendāram ir divi gada sākumi, mēs vienmēr esam gada sākumā un nekad beigās. Mūsu pārliecība ir, ka pasaules sabrukšanas periods arī ir daļa no tās atjaunošanās!

Mēs un visa pasaule pastāvīgi atjaunojamies Roš Ašanā. Mūs vedina saprast, ka mūsu skatījums uz vēsturi ir optimistisks. Tā kā rudenī notiekošie procesi – sabrukšana un nolietošanās ir daļa no plašāka izaugsmes un atjaunošanas procesa.

Novēlu svētīgu labu gadu Izraēlai un visai pasaulei!

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

No mirstības uz mūžību: Sarkanās govs - ceļš uz šķīstīšanu

Hukat Toras nodaļā sarkanās govs (“parā adumā”) rituāls simbolizē attīrīšanos no nāves nešķīstības, kas sakņojas labā un ļaunā zināšanu koka grēkā. Rituāls ietver pelnu sajaukšanu ar dzīvo ūdeni, attēlojot ķermeni un dvēseli, ilustrējot dzīves atjaunošanos augšāmcelšanās ceļā. Šis process, neskatoties uz tā simbolisko skaidrību, pasvītro dievišķo noslēpumu – pāreja starp dzīvību un nāvi paliek ārpus cilvēka izpratnes. Gudrie skaidro sarkanās govs noslēpumu, uzsverot augšāmcelšanās un dievišķās gribas dziļo un neizdibināmo dabu.

Pārdefinēt vadību: ko mums šodien māca Koraha sacelšanās

Koraha sacelšanās pret Moše un Āronu, kam pievienojās Datans, Avirams un 250 vīraka upurētāji, izceļ Bībeles strīdu sarežģīto dinamiku un likumīgu vadību. Koraha augstais statuss kontrastē ar Datana un Avirama sīko viltību, kas ilustrē, kā tiek apstrīdēta vadība. Viņu izaicinājums radās pēc baušļu plākšņu salaušanas, apgalvojot, ka Moše un Ārons ir diskvalificējuši sevi. Šis stāsts māca mums steigā nenoraidīt vadību pār pieļautajām kļūdām, jo ​​šādas darbības var piepildīt Dievišķo Gribu. Dumpis māca mums mācības par vadību un dievišķo izvēli.

Spiegu nodaļa: dziļa analīze un aizraujošas atziņas

Šelah un Devarim Toras nodaļās aprakstītais pēta Jozua bin Nūna unikālo svētību, lai aizsargātu viņa ticību, kontrastējot ar Kaleba ben Jefuneha dabisko nacionālismu. Šī atšķirība pasvītro ticības un nacionālisma tēmas izraēliešu vidū. Kā paskaidroja Voložinas ravīns Necivs, četrdesmit gadu klejošanas sods bija vērsts uz izraēliešu disciplinēšanu un Dieva vārda svētīšanu, izmantojot iekarošanu vai trimdu. Jozua un Kāleba lomu analīze sniedz dziļāku ieskatu Toras nodaļas mūsdienu aktualitātē un sekās.

Search