Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Roš-Ašana
Duālie sākumi: Roš Ašana mūžīgā gudrība un ebreju kalendārs

Mēs tuvojamies Roš Ašana, ebreju kalendārā gada sākumam. Pārsteidzoši, tas iekrīt gada vidū! Tā kā saskaņā ar Toru Tišreja mēnesis, kurā iekrīt  Roš Ašana, tiek saukts par septīto mēnesi. Ja tas ir septītais mēnesis, tad patiesībā tas ir gada vidus!? Tāpēc no tā mēs saprotam, ka gads var sākties divreiz – pirmā mēneša sākumā, pavasarī, ko sauc par Nissan, un septītā mēneša sākumā, ko sauc par Tišrei, rudenī. Katrs no šiem “sākumiem” atspoguļo atšķirīgu laika jēdzienu.

Aplūkosim par rudeni. Tas ir laiks, kad daba nokalst un sairst, un tas var novest pie pesimistiska pasaules skatījuma. Šķiet, ka pasaule noveco un pasliktinās. No otras puses, pavasaris ir optimistisks laiks. Šķiet, ka pasaule atkal atdzīvojas. Daba atjauno sevi un dzīvība uzplaukst no jauna. Paralēli mēs varam novērot, ka pasaulē notiek divi procesi: viens notiek nepārtrauktā reģenerācijā un otrs - pastāvīga sabrukšana.

Kas īpašs ir ebreju gadam? Tas piešķir nozīmi gan sabrukšanas laikam, gan atjaunošanās periodam. Patiesībā gads nekad nebeidzas. Tas sākas ar Nissan, pavasara mēnesi, un, kad pagājuši 6 mēneši, gads atsāksies ar Roš Ašana. Tā kā ebreju kalendāram ir divi gada sākumi, mēs vienmēr esam gada sākumā un nekad beigās. Mūsu pārliecība ir, ka pasaules sabrukšanas periods arī ir daļa no tās atjaunošanās!

Mēs un visa pasaule pastāvīgi atjaunojamies Roš Ašanā. Mūs vedina saprast, ka mūsu skatījums uz vēsturi ir optimistisks. Tā kā rudenī notiekošie procesi – sabrukšana un nolietošanās ir daļa no plašāka izaugsmes un atjaunošanas procesa.

Novēlu svētīgu labu gadu Izraēlai un visai pasaulei!

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Ceļojums uz svētumu un rituāli Saiešanas Templī

Izpētot Saiešanas Tempļa būtību, šajā rakstā ir izskaidrota dinamika starp ziedojumu un pavēli, uzsverot to lomu svētumā un priesterībā. Tas iedziļinās niansētajās atšķirībās starp abiem, uzsverot vīraka dziļo nozīmi Saiešanas Templī. Teksts runā par to, kā Saiešanas Tempļa kalpošana pārsniedz rituālus, ietekmējot ikdienas dzīvi un sabiedrības normas, sniedzot ieskatu seno prakšu papildinojošajā ietekmē mūsdienu garīgumā.

Iekšējā svētnīca: dziļa saikne ar dievišķo jūdaismā

Atklāj Mozus dvēseles struktūras dziļo simboliku un tās nozīmi mūsdienās, kā arī seno dzīvnieku upurēšanas praksi nozīmi Saiešanas Templī. Atklāj, kā savā dzīvē izveidot garīgu svētnīcu, balstoties uz bagātīgajām jūdaisma tradīcijām. Gūsti ieskatu par Dieva mājvietu, kas attēlota ebreju Bībelē, veicinot dziļāku izpratni par saikni ar dievišķo mūsdienu reliģiskajā praksē.

Dvēseles, pārpilnība un hierarhija Torā

Toras likumi Mišpatim nodaļā virzās pa sarežģīto kaitējuma hierarhiju, izgaismojot garīgās brīvības jēdzienu. Tas izskaidro atšķirības starp ebreju un kānaāniešu kalpiem, atklājot Toras niansēto pieeju atbrīvošanai gan no fiziskās, gan garīgās verdzības. Izpētē tiek uzsvērtas savstarpēji saistītās brīvības, kaitējuma un atmaksas tēmas, sniedzot visaptverošu izpratni par Toras mūžīgo gudrību.

Search