Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
 • Group 27 Login

What is Judaism? A Crash Course in the Meaning of Judaism and the Jewish People in Human History by Rabbi Oury Cherki

Kas ir jūdaisms? Rabīna Ūrija Šerki kurss par jūdaisma un ebreju tautas nozīmi cilvēces vēsturē e-grāmatas formātā.

Šis fundamentālais darbs ietver 46 īsas, bet ļoti precīzi formulētas nodaļas, kas aptver vissvarīgākos cilvēces jautājumus, kas iedalītas 9 kategorijās:

1. Dzīves jēga
2. Vēstures nozīme
3. Morāle
4. Dvēseles būtība
5. Baušļi
6. Rakstiskā Tora un Mutiskā Tora
7. Izraēlas zeme
8. Izraēla un tautas
9. Cilvēks un sabiedrība

Mēs ticam, ka šis rabīna Ūri Šerki radījums būs orientieris un pagrieziena punkts ikvienam cilvēkam, kurš meklē pareizo veidu, kā kalpot Dievam un kā uzlabot cilvēci.
Purchase options
ברית שלום דיגיטלי

practical daily applications

This fundamental work includes 46 brief but very precisely formulated
chapters that encompass the entirety of the human experience, divided to 9 categories:

 • 1. The Meaning of Life

 • 2. The Meaning of History

 • 3. Morality

 • 4. The Essence of the Soul

 • 5. The Commandments

 • 6. The Written Torah and
  the Oral Torah

 • 7. The Land of Israel

 • 8. Israel and the Nations

 • 9. Man and Society

Search