Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Noasiešu pirmā pašdeklerācija

Un Dievs sacīja Noasam un viņa dēliem, sacīdams: "Un Es, lūk, Es noslēdzu Savu derību ar jums un ar jūsu sēklu pēc jums..." [1. Mozus grāmatas 8:8-9]

וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל נֹ֔חַ וְאֶל בָּנָי֥ו אִתּ֖וֹ לֵאמֹֽר וַאֲנִ֕י הִֽנְנִ֥י מֵקִ֛ים את בְּרִיתִ֖י אִתְּכֶ֑ם וְאֶת זַרְעֲכֶ֖ם אַֽחֲרֵיכֶֽם [בראשית ט: ח-ט]

Rabīns Ūrijs Šerki - Noasiešu pasaules centra vadītājs Izraēlā
No jaunās grāmatas: "BRIT-SHALOM" [Miera derība]:

PIETUVIETIES DIEVAM, PAZIŅOJOT PERSONĪGOS NOLŪKUS.

Visuma Radītājs no visām radītajām būtnēm izcēla cilvēku sugas unikalitāti, jo Torā teikts, ka Ādams tika radīts "Pēc DIEVA tēla". Ebreju tradīcija uzskata, ka Radītājs ir noslēdzis derību ar cilvēkiem, kas galvenokārt ietver septiņus baušļus, kas pazīstami kā "Noasa likumi". Katram cilvēkam ir pienākums atzīt šo septiņu baušļu nozīmi, kas tika pavēlēti Noasa bērniem. Šie septiņi Noasa baušļi ir jāatzīst un jāievēro praksē katrai personai. Ikviens, kurš nepieņem Noasiešu likumus un neievēro tos, rabīnu literatūrā tiek saukts par "goju" [pagānu].

1. solis: Ikviens, kurš pieņem un ievēro šos likumus, tiek saukts par "Noasieti". 

2. solis: Ikviens, kurš piekrīt šiem likumiem trīs rabīnu tiesas priekšā, kļūst par garīgā Izraēla loka daļu.

Kā minēts Jesajas grāmatā [56]: "Tagad lai svešinieks, kas pievienojās Tam Kungam, nesaka:

"Tas Kungs mani noteikti šķirs no saviem ļaudīm"... Un svešinieki, kas pievienojas Tam Kungam, lai Viņam kalpotu un mīlētu Tā Kunga vārdu, lai būtu Viņa kalpi...

Es tos vedīšu uz Savu svēto kalnu un likšu viņiem priecāties Manā lūgšanu namā, viņu dedzināmie upuri un upuri būs patīkami uz Mana altāra, jo Mans nams tiks saukts par lūgšanu namu visām tautām.

Ikviens, kurš pieņem šos likumus, atzīstot patiesību par Mozus Toru, ko saņēma Izraēla bērni, tiek saukts par "tautu taisnīgo", un tam ir daļa nākamjā pasaulē, ko saņems kopā ar ebreju tautu. Ikviens, kurš pieņem šos likumus nevis aiz ticības Torai, bet gan kā intelektuāls vai ētisks imperatīvs, tiek saukts par "tautu gudro".

JA ARĪ TU NEESI INTERESĒTS VAI TEV NAV TĀDA IESPĒJA PAZIŅOT SAVUS NOLŪKUS RABĪNU TIESAS PRIEKŠĀ,

TU VARI PIEŅEMT NOASIEŠU LIKUMUS PATS PRIEKŠ SEVIS, LAI TU VARĒTU TIKT UZSKATĪTS PAR TAUTU TAISNO TAVA RADĪTĀJA ACĪS.

MĒS TEV ŠEIT SNIEDZAM IESPĒJU PIEŅEMT ŠOS SEPTIŅUS LIKUMUS AR PAŠDEKLERĀCIJU

KLIKŠĶINI ŠEIT, LAI VEIKTU PAGAIDU NOASIEŠU PAŠDEKLARĀCIJU>>

UN LAI REĢISTRĒTOS KĀ NOASIETIS NOASIEŠU PASAULES CENTRĀ IZRAĒLĀ.

Ar visu mūsu svētību un sveicieniem Šalom no Izraēlas zemes "Vienkārši esi stiprs un ļoti drosmīgs..." [Jozua 1.7]

Noasiešu Pasaules centra komanda

Uz priekšu!

Ceļojuma uzsākšana garīgās tuvības virzienā var būt gan aizraujoša, gan dziļa. Cilvēki ilgojas pēc dziļākas saiknes ar kaut ko lielāku par viņiem pašiem, spēka, kas pārsniedz mūsu zemes eksistenci. Šajā steigpilnā pasaulē, pilnā ar traucēkļiem, viegli ir  aizmirst par mūsu garīgo labklājību. Tomēr, lai rastu mierinājumu, mērķi un piepildījumu, ir svarīgi attīstīt attiecības ar Dievu. Neatkarīgi no tā, vai esi ticīgs visu savu mūžu vai tikai sāc meklēt garīgumu, ceļš uz garīgo tuvību ir atvērts visiem, kas to meklē. Šis ceļojums nav saistīts ar stingru noteikumu vai dogmu ievērošanu, bet gan ar personisku attiecību veidošanu, sirsnīgu dialogu ar Visuvareno saskaņā ar praviešu nodoto tradīciju, kas ebreju tautā tiek nodota no paaudzes paaudzē. Dieva vārds sasniedz ikvienu pasaules iedzīvotāju, visus Noasiešus. Šajā rokasgrāmatā tiks aplūkoti praktiski veidi, kā padziļināt attiecības ar Dievu, sākot no lūgšanām un meditācijas līdz svēto tekstu izpēti un labiem darbiem. Sāksim šo pārveidojošo ceļojumu kopā, atklājot garīgās tuvības noslēpumus un atklājot mums gaidāmo neierobežoto mīlestību un gudrību.

Padziļini savas dvēseles savienošanos. >>
Veic savu apliecību jau tagad
!>>

 

Saproti garīgo tuvību

Garīgā tuvība ir dziļa saikne ar dievišķo, attiecības, kas ir vairāk kā reliģisks rituāls. Tā ir dziļa personisku attiecību veidošanu ar Dievu, saskaņā ar Viņa norādījumiem, kurās mēs varam piedzīvot Viņa klātbūtni un vadību katru dienu. Garīgā tuvība ir pieejama visiem cilvēkiem; tas ir universāls jēdziens, kas šķērso robežas un aptver cilvēka garīguma daudzveidību.
Lai saprastu garīgo tuvību, mums jāatzīst, ka tā ir divvirzienu iela. Tāpat kā mēs meklējam dziļākas attiecības ar Dievu, Viņš arī vēlas tuvas attiecības ar mums. Pateicoties šai savstarpējai tuvības tieksmei, uzplaukst garīgā tuvība. Kad mēs atveram savas sirdis un prātus Dievam, mēs ļaujam Viņa Dieva mīlestībai un gudrībai ieplūst mūsu dzīvē.

Iegūsti dievišķu tuvību. Atver savu sirdi, izjūti Dieva mīlestību! >>

 

 

Cik svarīgi ir uzturēt attiecības ar Dievu

Attiecību veidošana ar Dievu nav tikai reliģisks pienākums, bet arī mūsu labklājības būtisks aspekts. Kad mēs augam garīgā tuvībā, mēs pieskaramies dzīvības avotam, kas sniedz mieru, prieku un mērķi, kas pārsniedz materiālās pasaules mainīgo raksturu. Tas dod mums stabilu pamatu, uz kura veidot savu dzīvi, vadot mūs priekos un bēdās.
Attīstot attiecības ar Dievu, mēs varam piedzīvot Viņa neierobežoto mīlestību un beznosacījumu pieņemšanu. Dievs mums piedāvā mīlestības un līdzjūtības svētnīcu pasaulē, kas bieži vien tiesā un kritizē. Mēs varam rast mierinājumu Viņa klātbūtnē caur garīgo tuvību, zinot, ka esam loloti un novērtēti tādi, kādi mēs.

Pieņem garīgu izaugsmi. Atrodi mieru, mērķi un mīlestību. >>

 

“Ebreju Bībeles” avoti garīgai tuvībai

Ebreju Bībele norāda uz garīgo tuvību un to, cik svarīgi ir uzturēt attiecības ar Dievu. Psalmi ir pilni ar pantiem, kas pauž cilvēka ilgas pēc Dieva klātbūtnes un dziļu gandarījumu par to, ka ir tuvs Viņam. Piemēram, Psalmā 42:2 teikts: "Kā briedis brēc pēc ūdens straumēm, tā mana dvēsele brēc pie tevis, mans Dievs."
Šis pants un daudzi citi kas, ko mēs atrodam pravietojumu laikmetā [ebreju Bībeles laikā], atgādina mums par mūžīgo patiesību, ka garīgā tuvība piepildās nav tikai jēdziens, bet gan piedzīvota pieredze, kas sniedz mūsu dzīvei piepildījumu un mērķi.

Garīgās prakses attīstīšana ikdienā

Garīgās prakses attīstīšana ikdienā ir ļoti svarīga, lai uzturētu attiecības ar Dievu. Šī prakse var izpausties dažādos veidos. Tomēr galvenais ir patstāvīgums un patiesa vēlme savienoties ar dievišķo.
Viens no spēcīgākajiem veidiem, kā padziļināt garīgo tuvību, ir lūgšana. Lūgšana ir tieša saziņas līnija ar Dievu, kurā mēs varam izteikt savas domas, cerības, bailes un pateicību. Tā ir iespēja nolikt savas nastas pie Viņa kājām, meklēt Viņa vadību un piedzīvot Viņa klātbūtni. Neatkarīgi no tā, vai tas notiek caur formālām lūgšanām vai vienkāršām sarunām ar Dievu, lūgšana paver durvis uz garīgu tuvību.
Meditācija ir vēl viena spēcīga prakse, kas var būt laba sagatavošanās pirms lūgšanas un padziļināt mūsu saikni ar Dievu. Nomierinot savu prātu un koncentrējot uzmanību uz iekšu, mēs radām vietu dievišķai vadībai un iedvesmai. Meditācija ļauj mums izkopt klusuma un klātbūtnes sajūtu, ļaujot mums ieklausīties mūsu dvēseles čukstos un Dieva gudrībā.


Lūgšanu un meditāciju paņēmieni garīgās tuvības padziļināšanai
Dažādas metodes var padziļināt mūsu garīgo tuvību ar Dievu caur lūgšanām. Šeit ir daži ieteikumi, ko iekļaut savā ikdienas praksē:
1. *Pateicības lūgšana:* Sācsavu dienu, izsakot pateicību Dievam par svētībām tavā dzīvē. Šī prakse novirza tavu uzmanību no trūkumiem uz pārpilnību un atver tevu sirdi, lai saņemtu vairāk svētību.
2. *Uz elpu vērsta meditācija:* Apsēdies klusā vietā, aizver acis un koncentrējies uz elpu. Ieelpojot un izelpojot, iedomājies, ka ieelpojat Dieva mīlestību un izelpojat visas rūpes un raizes. Šis paņēmiens palīdz tev centrēt sevi un savienoties ar dievišķo klātbūtni sevī.
3. *Lectio Divina:* Šī senā prakse ietver svētu tekstu, piemēram, Bībeles lasīšanu un meditēšanu. Izvēlies fragmentu, kas tevi uzrunā, lasi to lēni un apcerīgi un ļauj tā gudrībai iekļūt tavā sirdī. Pārdomā, kā šie vārdi attiecas uz teviem pašreizējiem apstākļiem, un meklē Dieva vadību, izmantojot šo praksi.
4. *Padošanās lūgšana:* Neskaidrības vai grūtību brīžos savas rūpes un bailes nodot Dievam. Uzticies, ka Viņam ir plāns tavai dzīvei un ka Viņa gudrība pārspēj tavējo. Padošanās ļauj jums atbrīvot kontroli un ielūgt Dieva vadību savā dzīvē.
Šīs metodes ir tikai sākuma punkts. Galvenais ir pieiet lūgšanai un meditācijai ar atvērtu sirdi un gatavību sazināties ar Dievu dziļākā līmenī.
Mums ir lielisks iesācējs lūgšanai ar pareizo attieksmi. >>

Uzsāc savu garīgo ceļojumu jau šodien.
Pieņem lūgšanu un savieno savu dvēseli ar dievišķo. >>

 

Svēto Rakstu lasīšana un studēšana garīgai izaugsmei


Svēto tekstu studēšana ir būtiska sastāvdaļa mūsu attiecību uzturēšanai ar Dievu. Ebreju Bībeles teksti piedāvā dziļu gudrību un vadību mūsu garīgajiem ceļojumiem. Svēto Rakstu lasīšana un studēšana ļauj mums padziļināt izpratni par Dieva mācībām un pielietot to savā dzīvē.
Tuvojoties ebreju Bībelei, ir svarīgi to darīt ar atvērtu prātu un vēlmi mācīties un nepieļaut kļūdas. Tā vietā, lai meklētu burtiskas interpretācijas, meklē pamatā esošos principus un universālās patiesības, kuras var izmantot tavai garīgajai izaugsmei. Pārdomā stāstus, līdzības un mācības un padomā, kā tie ir saistīti ar tavu dzīves pieredzi.
Papildus Svēto Rakstu lasīšanai, piedalīšanās grupu studiju sesijās vai pievienošanās ticības kopienai var bagātināt tavu izpratni un sniegt iespējas diskusijām un kopīgām atziņām. Iesaistīšanās jēgpilnās sarunās par garīgām tēmām var padziļināt tavas attiecības ar Dievu un veicināt piederības un saiknes sajūtu.

Atrast kopienu un atbalstu savam garīgajam ceļojumam


Uzsākot ceļojumu uz garīgu tuvību, dažkārt var šķist, ka esi vientuļš. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka mēs neesam vieni šajā ceļā. Citu Noasiešu kopienas atrašana, kurām ir kopīgas garīgās vērtības un centieni, var sniegt nenovērtējamu atbalstu un biedrību.

Attiecību veidošana ar citiem, kas meklē garīgu tuvību, var tevi iedvesmot un pacilāt, atgādinot, ka esi daļa no ievērojamākas garīgās ģimenes.

Ja nevari atrast fizisku kopienu, kas atbilst Noasiešu uzskatiem, izpēti online kopienas, pievienojies mūsu tiešraides sesijām un pievienojies mūsu YouTube kanālam un sociālajiem medijiem. Šīs virtuālās telpas var nodrošināt savienojumu un atbalstu, ļaujot tev dalīties pieredzē, uzdot jautājumus un mācīties no citiem.

Pārvarēt izaicinājumus un šķēršļus, veidojot attiecības ar Dievu


Mūsu Noasiešu attiecību kopšana ar Dievu ne vienmēr ir gluda un vienkārša. Ceļā var būt izaicinājumi un šķēršļi, kas pārbauda mūsu ticību un apņemšanos. Tomēr šie izaicinājumi var kalpot arī kā izaugsmes iespējas un padziļinājums mūsu garīgai tuvībai.

Viens no izplatītākajiem izaicinājumiem ir ikdienas dzīves aizņemtība un traucēklis. Atrast laiku garīgām praksēm var būt izaicinājums pasaulē, kurā ir pienākumi, termiņi un saistības. Tomēr ir svarīgi noteikt prioritātes un veltīt laiku attiecību veidošanai ar Dievu. Pastāvīgums ir ļoti svarīgs, pat tikai dažas minūtes katru dienu.

Vēl viens izaicinājums ir šaubas un skepticisms. Ir dabiski apšaubīt un meklēt pierādījumus mūsu uzskatiem. Tā vietā, lai apspiestu vai ignorētu šīs šaubas, uztveriet tās kā aicinājumu uz izpēti un izaugsmi, tāpat kā patriarhs Ābrahāms, kurš meklēja vairāk nekā četrdesmit gadus, pirms atrada patiesību! Meklē atbildes ar lūgšanu, meditāciju un Svēto Rakstu studijām. Iesaisties sarunās ar ebreju rabīniem vai garīgajiem vadītājiem, kuri var sniegt norādījumus un atziņas.

Turklāt apzinies negatīvās ietekmes un traucējošo faktoru ietekmi, kas var kavēt tavu garīgo izaugsmi. Iesaisti sevi ar pozitīvu iespaidu — gan pacilājošas grāmatas, gan iedvesmojoša mūzika vai atbalstoši draugi. Izveido vidi, kas baro tavu dvēseli un iedrošina tavu garīgo ceļojumu.

Nosaki prioritāti savā garīgajā izaugsmē. Uztver šaubas, kā izaicinājumu. >>
Meklē vadību un pozitīvu iespaidu. >>

 

Garīgās izaugsmes un progresa pazīmju atpazīšana

Veidojot attiecības ar Dievu un padziļinot garīgo tuvību, ir svarīgi atpazīt attīstības un uzlabošanās pazīmes. Garīgā izaugsme ne vienmēr ir taustāma vai izmērāma, taču smalkas pārmaiņas un pārvērtības liecina, ka esi uz pareizā ceļa.

Viena no garīgās izaugsmes pazīmēm ir paaugstināta miera un iekšējā miera sajūta. Izkopjot garīgo tuvību, tu vari atklāt, ka raizes, kas reiz pārņēma tavas domas, sāk zaudēt spēku. Tā vietā tu izjūti dziļu uzticības sajūtu un uzticību Dieva plānam.

Vēl viena zīme ir paplašināta mīlestības un līdzjūtības spēja. Garīgā tuvība atver tavu sirdi bezgalīgajai Dieva mīlestībai, un šī mīlestība sāk ieplūst tavās attiecībās un mijiedarbībā ar citiem. Tu vari vieglāk piedot, saprast un just līdzi citiem pat sarežģītās situācijās.

Turklāt garīgā izaugsme bieži noved pie lielāka mērķa un saskaņošanas ar tavu patieso "Es". Padziļinot attiecības ar Dievu, tu iegūsti skaidrību par savām vērtībām, sapņiem un dzīves mērķi. Šī skaidrība vada tavus lēmumus un rīcību, radot piepildījuma un piepildījuma sajūtu.

Secinājums: uzsāc ceļojumu uz garīgo tuvību


Ceļš uz garīgo tuvību ir mūža ceļojums, kas piepildīts ar lejām un augšām, izaicinājumiem un uzvarām. Tas ir ceļojums, kas aicina izpētīt savas dvēseles dziļumus, savienoties ar mūsu pasaules dievišķo caur Izraēla Dievu un izjust dziļu mērķa un piepildījuma sajūtu.

Uzsākot šo pārveidojošo ceļojumu, atceries, ka tas nav saistīts ar stingru noteikumu vai dogmu ievērošanu. Tas ir par personiskas saiknes veicināšanu, sirsnīgu dialogu ar Dievu. Pieņem lūgšanu un meditāciju kā spēcīgus instrumentus garīgās tuvības padziļināšanai un meklē gudrību un vadību svētajos tekstos.

Atrodi atbalstu un kopienu savam garīgajam ceļojumam un pārvari izaicinājumus un šķēršļus ar izturību un ticību. Atzīsti garīgās izaugsmes un progresa pazīmes un atzīmēji savas pārvērtības.

Pats galvenais, dodieties ceļā uz garīgo tuvību ar atvērtu sirdi un gatavību nodoties dievišķajam. Veidojot attiecības ar Dievu, tu atklāsi mīlestību un gudrību, kas pārspēj visu izpratni, un atradīsiet mierinājumu, mērķi un piepildījumu, aptverot dievišķo caur Noasiešu ceļu.

Uzsāc savu izmaiņu ceļojumu jau tagad >>

 

Search