Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Es piekrītu ievērot septiņus universālos Noasiešu likumus, kurus Dievs deva Noasam kā likumu komplektu visai cilvēcei, kuri tika atklāti Mozum. Šo likumus, saglabājot un precizējot, sīkāk izskaidroja, apmācīja un nodeva no paaudzes paaudzē Izraēla gudrie.

Septiņi Noasiešu pamatlikumi

1. Aizliegums piekopt elkdievību* visos veidos

2. Aizliegums zaimot Dievu

3. Aizliegums slepkavot

4. Aizliegums zagt

5. Aizliegums pret seksuālo amoralitāti

6. Aizliegums ēst dzīva dzīvnieka ķermeņa daļas

7. Pavēle izveidot tiesas

Pieturēšanās pie šiem likumiem apliecina sapratni, ka tie tika paredzēti un pavēlēti visai cilvēcei, un vēlāk tika atkārtoti izpausti Sinaja kalna atklāsmē, un novēlēti visai cilvēcei caur Mozus Toru.

Pieņemot šos likumus neebrejs saņem Taisnīgā pagāna statusu.

Vislabāk ir lasīt šo daļu skaļi

“Es apsolu savu uzticību HaŠemam, Izraēla Dievam, Visuma Radītājam un Ķēniņam, un Viņa Torai. Es pieturēšos pie septiņiem Noasa likumiem, turpmāk es apņemos turpināt ievērot šos likumus visās detaļās, saskaņā ar Mozus mutiski nodotiem likumiem rabīnu vadībā.

Baruh Ata Adonai - Slavēts esi Tu Dievs, Visuma Ķēniņš,

kas ir radījis mani, uzturējis mani un atvedis līdz šai dienai."

* Aizliegums piekopt elkdievību visos veidos

Svarīga piezīme:

Ja Tu uzskati, ka Jēzus / Ješua ir Dievs vai Dieva iemiesojums, vai Dieva kaut kāda veida dalībnieks, Jūs nevarat veikt šo deklerāciju. Ebreju tradīcija vēsta, ka Dievs ir viens un nekad nav parādījies kā cilvēks. Jebkurā gadījumā saņem mūsu laba vēlējumus, un Tu vari turpināt mācīties Bībeli kopā ar mums.

*Svarīga piezīme

Šis ir pirmais solis pirms pilnas deklarācijas ebreju rabīnu tiesas priekšā.

Ja vēlies virzīties uz nākamo soli, nododot pilnu deklarāciju,

Lūdzu, sazinies ar mums

Lai Dievs svētī Tevi ar veselību, bagātību un labu dzīvi :)

Search