Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Paraša DEVARIM
Devarim Toras nodaļa: jūdaisma revolūcija politikas un reliģijas krustpunktā

  1. Mozus grāmata, kas sākas ar Dvarim (vārdi) nodaļu, ir Ereca Izraēla (Izraēlas zeme) grāmata.

Izraēlas zeme patiešām ir domāta Izraēlas tautai, bet tas, ko Izraēlas tauta dara šajā zemē, ir paredzēts kā paraugs visai cilvēcei, kam sekot. Galu galā visa Tora pirmajās četrās grāmatās sniedz virkni instrukciju, micvot (baušļu) un likumu. Bet vai mēs saprotam, uz ko tas viss ir tēmēts?

Papildus, 5. Mozus grāmatā mēs redzam, ka visi baušļi ir sakārtoti kā ebreju tautas politiska konstitūcija kādai ir jābūt viņu valstī. Un tas mums atklāj, ka Torai ir politiski nolūki, kuri ir unikāli ebreju reliģijai.

Visas reliģijas nav saistītas tiešā veidā ar politiskajiem jautājumiem. Tos pat uzskata par atsevišķiem un atšķirīgiem jautājumiem, kurus labāk nejaukt kopā. Cilvēki domā, ka reliģija nodarbojas tikai ar indivīda lietām, bet valsts nodarbojas ar sabiedrības lietām. Pasaule jau ir nonākusi pie slēdziena (pateicoties kristietībai): "Atdodiet ķeizaram to, kas pieder ķeizaram, un Dievam, kas pieder Dievam." Jūdaisms šo attieksmi uzskata par problemātisku.

  1. Mozus grāmatā Tora atklāj, ka tas nav pareizais ceļš. Kas pieder imperatoram, tas pieder Dievam! Viss pieder Dievam! Pareiza sabiedrības kārtība ir saprast, ka Vissvētajam,  lai slavēts Viņš, rūp sabiedrīskā sadzīve. Attiecīgi būtu jāmāca tieši pretējais iepriekšminētajam apgalvojumam!

Pienākums risināt politiskās lietas izriet no tā, ka politikai ir galvenais svars, lai virzītu visu cilvēci uz priekšu. Tāpēc mums ir jānodrošina svētums (pat) politikā, par ko mums māca 5. Mozus grāmata.

 Tagad mēs varam saprast, ka tas, ko Izraēlas tauta dara savā valstī, ir domāts kā paraugs citām tautām, kam sekot. Katrai nācijai pēc sabiedrības parauga vajadzētu smelties vadlīnijas no Izraēlas tautas ceļiem, un katrai valstij piemērot tos savām vajadzībām. Tāpēc viens no septiņiem Noasa baušļiem ir pienākums izveidot taisnīgu tiesu sistēmu.

Tas nozīmē, ka katrai tautai ir jāizveido atbilstoša sociālā institūcija, kura palīdzēs izveidot gidīgu un taisnīgu sociālajo uzvedību, nevis tikai garīgumu. 5. Mozus grāmata māca, ka tas ir reliģijas pamats, ka sabiedrība rūpējas par taisnīgumu un godīgumu pret visiem.

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Būt par partneri un piedalīties Mesijas atnākšanai

Rakstā aplūkots Otrais Pesahs Bealotha nodaļā, uzsverot tā nozīmi garīgajā atjaunošanā un nacionālajā identitātē. Tajā aplūkota nepieciešamība pēc Pesaha upura un šķīstīšanas, īpaši pēc elku pielūgšanas darbiem, un pretstatīts tam, ka kristīgajā teoloģijā nav nacionālās sastāvdaļas. Izceļot Ijar mēnesi, tas parāda, kā glābšana šajā periodā izriet no izraēliešu iniciatīvas no apakšas. Datumu kā Neatkarības diena un Jeruzalemes diena Ijara mēnesī nozīme ir saistīta ar šo tautas atmodu, attēlojot unikālu Izraēlas glābānas posmu kā Radītāja partnerus.

Personiskās un sabiedriskās labklājības integrēšana caur Toru

Nasso Toras nodaļa pievēršas individuālajiem un ģimenes jautājumiem, vienlaikus uzsverot kolektīvo vienotību, izmantojot priesteru svētību. Šī svētība, kas ir strukturēta trīs līmeņos, atspoguļo līdzsvaru starp materiālajām un garīgajām vajadzībām: "Lai Ašem tevi svētī un sargā tevi." par bagātību: "Lai Ašems liek spīdēt Viņa vaigam pret tevi" garīgajam apgaismojumam caur Toru, un "lai Ašems paceļ Savu vaigu uz tevi un dāvā tev mieru" par dziļu Nefeša, Ruah un Nešama saikni. Tora sniedz norādījumus, lai harmoniski integrētu personīgo un sabiedrisko labklājību.

Beyond the Count: Individual Worth and Collective Unity
[Bemidbar]

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Search