Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Paraša DEVARIM
Devarim Toras nodaļa: jūdaisma revolūcija politikas un reliģijas krustpunktā

  1. Mozus grāmata, kas sākas ar Dvarim (vārdi) nodaļu, ir Ereca Izraēla (Izraēlas zeme) grāmata.

Izraēlas zeme patiešām ir domāta Izraēlas tautai, bet tas, ko Izraēlas tauta dara šajā zemē, ir paredzēts kā paraugs visai cilvēcei, kam sekot. Galu galā visa Tora pirmajās četrās grāmatās sniedz virkni instrukciju, micvot (baušļu) un likumu. Bet vai mēs saprotam, uz ko tas viss ir tēmēts?

Papildus, 5. Mozus grāmatā mēs redzam, ka visi baušļi ir sakārtoti kā ebreju tautas politiska konstitūcija kādai ir jābūt viņu valstī. Un tas mums atklāj, ka Torai ir politiski nolūki, kuri ir unikāli ebreju reliģijai.

Visas reliģijas nav saistītas tiešā veidā ar politiskajiem jautājumiem. Tos pat uzskata par atsevišķiem un atšķirīgiem jautājumiem, kurus labāk nejaukt kopā. Cilvēki domā, ka reliģija nodarbojas tikai ar indivīda lietām, bet valsts nodarbojas ar sabiedrības lietām. Pasaule jau ir nonākusi pie slēdziena (pateicoties kristietībai): "Atdodiet ķeizaram to, kas pieder ķeizaram, un Dievam, kas pieder Dievam." Jūdaisms šo attieksmi uzskata par problemātisku.

  1. Mozus grāmatā Tora atklāj, ka tas nav pareizais ceļš. Kas pieder imperatoram, tas pieder Dievam! Viss pieder Dievam! Pareiza sabiedrības kārtība ir saprast, ka Vissvētajam,  lai slavēts Viņš, rūp sabiedrīskā sadzīve. Attiecīgi būtu jāmāca tieši pretējais iepriekšminētajam apgalvojumam!

Pienākums risināt politiskās lietas izriet no tā, ka politikai ir galvenais svars, lai virzītu visu cilvēci uz priekšu. Tāpēc mums ir jānodrošina svētums (pat) politikā, par ko mums māca 5. Mozus grāmata.

 Tagad mēs varam saprast, ka tas, ko Izraēlas tauta dara savā valstī, ir domāts kā paraugs citām tautām, kam sekot. Katrai nācijai pēc sabiedrības parauga vajadzētu smelties vadlīnijas no Izraēlas tautas ceļiem, un katrai valstij piemērot tos savām vajadzībām. Tāpēc viens no septiņiem Noasa baušļiem ir pienākums izveidot taisnīgu tiesu sistēmu.

Tas nozīmē, ka katrai tautai ir jāizveido atbilstoša sociālā institūcija, kura palīdzēs izveidot gidīgu un taisnīgu sociālajo uzvedību, nevis tikai garīgumu. 5. Mozus grāmata māca, ka tas ir reliģijas pamats, ka sabiedrība rūpējas par taisnīgumu un godīgumu pret visiem.

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Rosh-Hashana
Duālie sākumi: Roš Ašana mūžīgā gudrība un ebreju kalendārs

Roš Ašana atzīmē ebreju gada sākumu, piedāvājot divus kontrastējošus laika uzskatus: sabrukumu rudenī (Tišrei) un atjaunošanos pavasarī (Nisan). Ebreju kalendārs ietver abus, simbolizējot mūžīgo atjaunošanos, kur pat sairšana veicina celtniecību un optimismu.

Parshat Nitzavim:
Izvēlēties dzīvību - Toras garīgās atziņas par dzīvību, nāvi un dievišķo saikni

Nodaļā "Nicavim-Vajeleh" Tora attēlo dzīvību vai nāvi. Lai gan šķietami priekšroka tiek dota dzīvībai, dziļākas pārdomas atklāj nāves garīgās perspektīvas. Tora uzsver izvēlēties tieši dzīvi, lai sastaptos ar dievišķo un aptvertu morālo nozīmi.

Parshat Ki Tavo:
skaidrojums par Kaina un Ābela pirmdzimtības iemantošanu.

Ledziļinieties Kaina un Ābela stāstā caur pirmdzimtības bausli. Atklājiet, kas kopīgs ir Ēģiptes iziešanas stāstam ar Toras dāvāšanu Šavuot scētkos. Šis bauslis atklāj dalīšanās un ik brīdi atjaunošanās būtību, izceļot sarežģīto saikni starp seno vēsturi, psiholoģisko atjaunošanos un jaunu izpratni par Toras dāvanu cilvēcei.

Search