Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Paraša DEVARIM
Devarim Toras nodaļa: jūdaisma revolūcija politikas un reliģijas krustpunktā

  1. Mozus grāmata, kas sākas ar Dvarim (vārdi) nodaļu, ir Ereca Izraēla (Izraēlas zeme) grāmata.

Izraēlas zeme patiešām ir domāta Izraēlas tautai, bet tas, ko Izraēlas tauta dara šajā zemē, ir paredzēts kā paraugs visai cilvēcei, kam sekot. Galu galā visa Tora pirmajās četrās grāmatās sniedz virkni instrukciju, micvot (baušļu) un likumu. Bet vai mēs saprotam, uz ko tas viss ir tēmēts?

Papildus, 5. Mozus grāmatā mēs redzam, ka visi baušļi ir sakārtoti kā ebreju tautas politiska konstitūcija kādai ir jābūt viņu valstī. Un tas mums atklāj, ka Torai ir politiski nolūki, kuri ir unikāli ebreju reliģijai.

Visas reliģijas nav saistītas tiešā veidā ar politiskajiem jautājumiem. Tos pat uzskata par atsevišķiem un atšķirīgiem jautājumiem, kurus labāk nejaukt kopā. Cilvēki domā, ka reliģija nodarbojas tikai ar indivīda lietām, bet valsts nodarbojas ar sabiedrības lietām. Pasaule jau ir nonākusi pie slēdziena (pateicoties kristietībai): "Atdodiet ķeizaram to, kas pieder ķeizaram, un Dievam, kas pieder Dievam." Jūdaisms šo attieksmi uzskata par problemātisku.

  1. Mozus grāmatā Tora atklāj, ka tas nav pareizais ceļš. Kas pieder imperatoram, tas pieder Dievam! Viss pieder Dievam! Pareiza sabiedrības kārtība ir saprast, ka Vissvētajam,  lai slavēts Viņš, rūp sabiedrīskā sadzīve. Attiecīgi būtu jāmāca tieši pretējais iepriekšminētajam apgalvojumam!

Pienākums risināt politiskās lietas izriet no tā, ka politikai ir galvenais svars, lai virzītu visu cilvēci uz priekšu. Tāpēc mums ir jānodrošina svētums (pat) politikā, par ko mums māca 5. Mozus grāmata.

 Tagad mēs varam saprast, ka tas, ko Izraēlas tauta dara savā valstī, ir domāts kā paraugs citām tautām, kam sekot. Katrai nācijai pēc sabiedrības parauga vajadzētu smelties vadlīnijas no Izraēlas tautas ceļiem, un katrai valstij piemērot tos savām vajadzībām. Tāpēc viens no septiņiem Noasa baušļiem ir pienākums izveidot taisnīgu tiesu sistēmu.

Tas nozīmē, ka katrai tautai ir jāizveido atbilstoša sociālā institūcija, kura palīdzēs izveidot gidīgu un taisnīgu sociālajo uzvedību, nevis tikai garīgumu. 5. Mozus grāmata māca, ka tas ir reliģijas pamats, ka sabiedrība rūpējas par taisnīgumu un godīgumu pret visiem.

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Patiesība un līdzdalība: līderības līdzsvarošana

In the Torah portion, Ki Tisa, the episode of the Golden Calf unfolds, spotlighting the intertwined themes of leadership, sin, and redemption. Moses and Aaron navigate the aftermath, showcasing Aaron's unique educational approach, which integrates truth-telling with empathy. Through their actions, the narrative illustrates the profound potential for rectification and second chances, emphasizing the importance of connection in the face of mistakes and pursuing spiritual growth.

Ceļojums uz svētumu un rituāli Saiešanas Templī

Izpētot Saiešanas Tempļa būtību, šajā rakstā ir izskaidrota dinamika starp ziedojumu un pavēli, uzsverot to lomu svētumā un priesterībā. Tas iedziļinās niansētajās atšķirībās starp abiem, uzsverot vīraka dziļo nozīmi Saiešanas Templī. Teksts runā par to, kā Saiešanas Tempļa kalpošana pārsniedz rituālus, ietekmējot ikdienas dzīvi un sabiedrības normas, sniedzot ieskatu seno prakšu papildinojošajā ietekmē mūsdienu garīgumā.

Iekšējā svētnīca: dziļa saikne ar dievišķo jūdaismā

Atklāj Mozus dvēseles struktūras dziļo simboliku un tās nozīmi mūsdienās, kā arī seno dzīvnieku upurēšanas praksi nozīmi Saiešanas Templī. Atklāj, kā savā dzīvē izveidot garīgu svētnīcu, balstoties uz bagātīgajām jūdaisma tradīcijām. Gūsti ieskatu par Dieva mājvietu, kas attēlota ebreju Bībelē, veicinot dziļāku izpratni par saikni ar dievišķo mūsdienu reliģiskajā praksē.

Search