Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Paršat Re'e
Toras nodaļa Re'ē - Izraēlas izolēšana

Starp daudzām tēmām, kas aplūkotas Re’ē nodaļā, Tora mums māca par ‘viltus pravieti’.

“Viltus pravietis” attiecas uz personu, kas šķiet pravietojuma cienīga. Tas nav vienkāršs cilvēks, viņš nav neprātīgs, vājprātīgs vai slikts cilvēks. Bet patiešām tas attiecas uz kādu, kurš, pamatojoties uz mūsu sākotnējo informāciju, šķiet pravietojuma cienīgs. Tomēr, kad viņš runā, viņa pravietojums ir pretrunā Torai, pretrunā Mozus likumam. Piemēram, ja viņš māca pielūgt citus dievus, mainīt Toru vai atcelt Toru. Tora mums māca tādā gadījumā nebīties no šāda cilvēka, viņš patiešām ir viltus pravietis. 

Šīs nedēļas nodaļa mūs pamāca, ka pat tad, ja viņš veic kādu zīmi vai brīnumu kā pierādījumu sev, mums tiek pavēlēts neņemt vērā viņa pravietojumu kā patiesu. Apbrīnojami, ne tāpēc, ka viņam nav spēju. Patiesībā ir iespējams, ka  ne tikai kādam ir īpašas ‘spējas’, bet arī pats Dievs palīdz šim cilvēkam veikt kaut ko labu pasaulei, un tāpēc Viņš dod viņam zināmas neparastas spējas.

Neraugoties uz ‘tā dēvētajiem’ brīnumiem, šis ‘viltus pravietis’ nespēs pārliecināt izraēliešu tautu. Tas ir tāpēc, ka visai Izraēlas tautai Dievs atklājās pie Sinaja un deva Toru. Pasaulē nekad nav bijis neviena cilvēka, kas spētu izraisīt notikumu, kura vērtība vai ietekme būtu salīdzināma ar Sinaja kalna atklāsmi. Šeit, Re’ē nodaļā, Tora stāsta, ka zīmes un brīnumi, ko dara šāds pravietis, kurš ir pretrunā Torai, nāk tikai, lai pārbaudītu, vai mēs mīlam Adonaju, Radītāju, no visas sirds un visas savas dvēseles. Tādējādi Izraēlas tauta ir glābta no jebkādas reliģiskas, mistiskas vai citas ietekmes, kas varētu noliegt vai būt pretrunā ar Mozus Toras mācībām. Tāpēc Izraēlas tautai ir tas gods un uzdevums sargāt Dieva vārda autentiskumu visai pasaulei.

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Rosh-Hashana
Duālie sākumi: Roš Ašana mūžīgā gudrība un ebreju kalendārs

Roš Ašana atzīmē ebreju gada sākumu, piedāvājot divus kontrastējošus laika uzskatus: sabrukumu rudenī (Tišrei) un atjaunošanos pavasarī (Nisan). Ebreju kalendārs ietver abus, simbolizējot mūžīgo atjaunošanos, kur pat sairšana veicina celtniecību un optimismu.

Parshat Nitzavim:
Izvēlēties dzīvību - Toras garīgās atziņas par dzīvību, nāvi un dievišķo saikni

Nodaļā "Nicavim-Vajeleh" Tora attēlo dzīvību vai nāvi. Lai gan šķietami priekšroka tiek dota dzīvībai, dziļākas pārdomas atklāj nāves garīgās perspektīvas. Tora uzsver izvēlēties tieši dzīvi, lai sastaptos ar dievišķo un aptvertu morālo nozīmi.

Parshat Ki Tavo:
skaidrojums par Kaina un Ābela pirmdzimtības iemantošanu.

Ledziļinieties Kaina un Ābela stāstā caur pirmdzimtības bausli. Atklājiet, kas kopīgs ir Ēģiptes iziešanas stāstam ar Toras dāvāšanu Šavuot scētkos. Šis bauslis atklāj dalīšanās un ik brīdi atjaunošanās būtību, izceļot sarežģīto saikni starp seno vēsturi, psiholoģisko atjaunošanos un jaunu izpratni par Toras dāvanu cilvēcei.

Search