Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Nitzavim:
Izvēlēties dzīvību - Toras garīgās atziņas par dzīvību, nāvi un dievišķo saikni

Dubultajā Toras nodaļā Nicavim - Vajeleh, tieši nodaļas vidū, Tora dod mums svarīgu ziņu.

Tur ir rakstīts: “Es jūsu priekšā esmu nolicis dzīvību un nāvi, un jums vajadzētu izvēlēties dzīvību.”

No pirmā acu uzmetiena šis teikums varētu šķist ļoti pašsaprotams. Saprotams, ja liks mūsu priekšā izvēli starp dzīvību un nāvi, mēs izvēlētos dzīvību! Tas ir skaidrs, ka ikviens dabiski dod priekšroku dzīvībai, nevis nāvei. Es esmu dzīvs, lai dzīvotu! Bet Tora norāda uz kaut ko dziļāku.

Cilvēka patiesā būtība varētu apsvērt nāves izvēli. Daudzi garīgie domātāji visā pasaulē, cilvēki, kas koncentrējas uz gara lietām, liek domāt, ka cilvēkam varētu būt labāk pamest šo pasauli un sazināties ar dievišķo. Pastāv neveselīga tendence dažreiz uzskatīt pašnāvību par mistisku veidu, kā kļūt pilnībā garīgam, un daži cilvēki varētu būt gatavi maksāt cenu par sava fiziskā ķermeņa atstāšanu - sava veida garīgo nāvi.

 

Bet Tora stāsta kaut ko citu. Tā māca: "Es esmu nolicis tavā priekšā dzīvību un nāvi." Lai gan varētu būt reizēm domas, varbūt pat cildenas, kas liek domāt par nāvi, Toras jauninājums ir tāds, ka mums jāsatiekas ar Dievu tieši dzīvē. "Un tev vajadzētu izvēlēties dzīvi." Kāpēc? Jo caur šo izvēli tu dzīvosi un tavi pēcnācēji dzīvos uz Zemes. Tas nozīmē, ka tu satiksi Radītāju, tieši dzīvojot šīs pasaules realitātē.

Vēl viena fundamentāla ideja izriet no šiem vārdiem, ka cilvēks var brīvi izvēlēties. Tev ir spēja izvēlēties starp labo un ļauno, starp dzīvību un nāvi. Nav neviena ārēja spēka, izņemot tevi, kas izvēlas tavu ceļu. Šī izvēles brīvība nes atbildību. Ja es esmu tas, kurš brīvi izvēlas, tad es varu sabojāt. Bet es varu arī salabot. Tas cilvēka dzīvei piešķir nozīmi, cilvēks izvēlas no brīvas gribas izvēlas dzīves jēgu tad, kad viņš izvēlas dzīvi.

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Rosh-Hashana
Duālie sākumi: Roš Ašana mūžīgā gudrība un ebreju kalendārs

Roš Ašana atzīmē ebreju gada sākumu, piedāvājot divus kontrastējošus laika uzskatus: sabrukumu rudenī (Tišrei) un atjaunošanos pavasarī (Nisan). Ebreju kalendārs ietver abus, simbolizējot mūžīgo atjaunošanos, kur pat sairšana veicina celtniecību un optimismu.

Parshat Nitzavim:
Izvēlēties dzīvību - Toras garīgās atziņas par dzīvību, nāvi un dievišķo saikni

Nodaļā "Nicavim-Vajeleh" Tora attēlo dzīvību vai nāvi. Lai gan šķietami priekšroka tiek dota dzīvībai, dziļākas pārdomas atklāj nāves garīgās perspektīvas. Tora uzsver izvēlēties tieši dzīvi, lai sastaptos ar dievišķo un aptvertu morālo nozīmi.

Parshat Ki Tavo:
skaidrojums par Kaina un Ābela pirmdzimtības iemantošanu.

Ledziļinieties Kaina un Ābela stāstā caur pirmdzimtības bausli. Atklājiet, kas kopīgs ir Ēģiptes iziešanas stāstam ar Toras dāvāšanu Šavuot scētkos. Šis bauslis atklāj dalīšanās un ik brīdi atjaunošanās būtību, izceļot sarežģīto saikni starp seno vēsturi, psiholoģisko atjaunošanos un jaunu izpratni par Toras dāvanu cilvēcei.

Search