Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Noass - Bābeles tornis; Vienotība un nevis vienveidība

Stāsts par Bābeles torni parādās šīs nedēļas Toras nodaļā “Noass” un ir viens no brīnišķīgajiem Toras stāstiem. Tas mums atklāj cilvēces kultūras izplatīšanās noslēpumu. Torā ir aprakstīts, ka tā paaudze bija piepildījusi pasauli ar vardarbību un zādzībām, izraisot pašiznīcinošus plūdus, un kā cilvēce mēģināja uzcelt torni, lai novērstu nākamos iespējamos plūdus.


Kāds ir sakars starp Bābeles torni un plūdu novēršanu? Midraši liek domāt, ka viņi gribēja uzcelt stabu, kas atbalstītu debess klājumu un neļautu tam atkal sabrukt un pārpludināt pasauli. Ir skaidrs, ka Tora mums nestāstīs tik bērnišķīgu stāstu bez dziļāk paslēptiem nodomiem.


Fakts bija tāds, ka viņi saprata, ka vardarbība rodas tāpēc, ka cilvēki atšķiras viens no otra. Tāpēc radās totalitārā ideja ar mērķi izveidot vienotu cilvēci. Kā veido vienotu cilvēci? Ar to, ka visi iesaistās vienā un tajā pašā lietā. Visi kopā uzcels torni. Torņa būvniecības laikā piedzims cilvēki un viņi mirs, nekad neredzot konstrukciju pabeigtu. Citiem vārdiem sakot, runa ir par cilvēku sabiedrību, kurā indivīdam nav nekādas nozīmes, bet redz vērtību tikai kolektīvā.


Tas ir izteikts Pirkei DeRabbi Eliezera Midraša darbā. Tur mēs lasām: "Kad cilvēks būvniecības laikā nokrita no torņa un nomira, neviens viņam nepievērsa uzmanību. Taču, ja ķieģelis nokrita un saplīsa, visi raudāja un sacīja: "Cik ilgs laiks nepieciešams, lai to nomainītu?”


Mēs varam skaidri mācīties no galu rezultāta, ka viņu mēģinājums neizdevās. Ideja izveidot cilvēci, kurā nav atšķirību starp identitātēm, ne dažādām kultūrām, ne dažādām personībām – galu galā griba, neskatoties uz visiem labajiem nodomiem, kas slēpjas aiz tā, rada sava veida elli.


Pēc torņa izjaukšanas, ir vēl viens mēģinājums apvienot cilvēkus. Lai gan šis mēģinājums ir tikai norādīts Torā ar mājienu vien, un to izdarīja kāds cilvēks vārdā Ašurs. Kā rakstīts: “No tās zemes Ašurs cēlās”. Raši stāsta, ka, tā kā Ašurs redzēja, ka viņa dēli sacēlās pret viņu, paklausot Nimrodam būvēt torni, viņš tos pameta un aizgāja pats prom no turienes. Mēs redzam, ka šis cilvēks, Ašurs, asīriešu tautas dibinātājs, patiesībā ir taisnīgs cilvēks. Viņš noraidīja domu, ka indivīdiem nav nozīmes. Mēs varētu jautāt – kāpēc tad viņš netika ievēlēts, lai dibinātu izredzētu tautu, lai izpirktu cilvēci?


Atbilde ir ļoti vienkārša. Asīrieši sacēlās pret Nimrodu, bet viņi uzcēla Ninivi. Ninive ir alternatīva Bābelei, bet "Ninvē ir arī Bābele". Citiem vārdiem sakot, bieži dumpinieks pats vēlas būt par valdnieku. Tāpēc viņš dažreiz kļūs par valdnieku, kas ir grūtāks nekā tirāns, kuru viņš cīnījās, lai gāztu.


Mēs uzzinām, ka tikai pēc visiem šiem mēģinājumiem parādās mūsu priekšteča Ābrahāma brīnišķīgā figūra. Tora par viņu saka: "Un tevī tiks svētītas visas zemes dzimtas." Ābrahāma uzdevums nav uzspiest savu identitāti visai cilvēcei, bet, gluži pretēji, viņa nozīme ir būt par visas cilvēces tikšanās vietu.


Tas ir skaists jēdziens "izredzēta tauta no visām tautām". Mērķis ir, lai visas tautas sajustu, ka ir šis centrālais punkts, kas izstaro labu uz visiem, neprasot no tām mainīties. Mērķis ir vienotība, bet ne vienveidība. Vienotība nozīmē, ka visi dažādie indivīdi paliek savā daudzveidībā, bet ar mīlestību savienojas ar centrālo punktu.

Tas ir Izraēlas tautas liktenis un mērķis.

Pievienojies šai missijai!

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Meklējot mieru
Jēkaba mesiāniskā tiekšanās

Jēkaba personīgā miera meklējumos, kas ir pretnostatīti Jāzepa sapņiem, stāstījums atklāj mūžīgu cīņu. Spriedze starp individuālo rāmumu un globālo pārmaiņu katalizatoru parādās kā galvenā tēma. Jāzeps paceļas ārpus ģimenes pretestības, viņa sapņi izgaismo ceļu uz globālu pasauli pilnu ar pārtiku un apgaismību. Šī senā sāga rosina pārdomas par mūžīgo jautājumu: vai ir jāupurē personīgais miers, lai panāktu pārveidojošu ietekmi?

Beyond Fear, The Evolution of Jacob into Israel
Unveiled the soul of the Hebrew identity.

Vayishlach delves into the evolution of Jewish identity, tracing Jacob's transformative journey towards becoming Israel. Departing from the previous portion, where Jacob goes into exile, this narrative centers on his return and the intricate process of identity transition. The text emphasizes the importance of grappling with political challenges as a prerequisite for embodying the identity of 'Israel,' who contends with God and men.

A crucial moment unfolds in Jacob's encounter with Esau, where fear takes a central role. Rashi's commentary sheds light on the dual nature of Jacob's fear—fearing potential harm to himself and the prospect of causing damage to others. This nuanced fear reflects the lingering influence of an exile's moral code, which hinders the ability to confront and defeat the enemy.

While Jacob still grapples with a real enemy in the incident of Shechem, his sons understand the necessary course of action for existence in the Land of Israel. The narrative concludes with Jacob returning to Bethel, having acquired the conviction required by the Jews of the Land of Israel—a level exemplified by one who knows how to fight to defend themselves and their Land.

Click here and take real steps in your life today to actively participate in the ongoing narrative of the Hebrew people, to ensure a better future for the world

Pirmdzimtā dzimšanas tiesību iegūšana

Toras daļa "Vajece" stāsta par Jēkaba simbolisko ceļojumu, kas atspoguļo Izraēlas tautas kolektīvo trimdu nākotnē. Morālo izaicinājumu un brāļa Ēsavu apsūdzību laikā Jēkabs pierāda savu morālo pārākumu. To atspoguļo četru pirmdzimto piedzimšanu, īpaši Rūbena piedzimšana, kurš kontrastē ar Ēsavu, aizsargājot savu jaunāko brāli. Stāsta lūzuma punkts ir četru pirmdzimto piedzimšana, kad uzsākas labošanas process un saskatāms kļūst kontrasts starp Ēsava rīcību un Jēkaba dēlu taisnīgo uzvedību. Mums nu ir skaidrs Jēkaba absolūtais pārākums pār Ēsavu. Jāzepa dzimšana kļūst par Jēkaba aiziešanas iemeslu, vadoties pēc izpratnes, ka bioloģisko pirmdzimto var aizstāt vairāk pelnījis jaunākais brālis, kas sasaucas ar plašāku tēmu par Īzāka tiesībām pār Ismaēlu un Jēkaba tiesībām pār Ēsavu.

Search