Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Paraša Ekev
Dvēseles pabarošana: ceļojums uz pateicību pēc katras ēdienreizes

Bauslis: pateicība pēc maltītes

Viens no nozīmīgākajiem baušļiem Ekev Toras nodaļā ir saistīts ar faktu, ka Izraēlas tauta gatavojas ienākt Izraēlas zemē. Tora sola, ka tā būs auglīga zeme, pilna ar ražu – kviešiem un miežiem, vīnogulājiem, vīģēm, granātāboliem utt.

Tas viss ir teikts: "Tu ēdīsi, būsi paēdis un tad svētī Adonaju, savu Dievu."

Lai gan šis bauslis tika teikts saistībā ar Izraēlas tautas ienākšanu zemē, pateicība/svētība ir universāla. Stāstos no Gudro nostāštiem (Midrašiem) mēs uzzinām, ka Ābrahāms, uzņemot savā teltī viesus, jebkuras tautas cilvēkus, sagādāja viņiem ēdienu un pēc tam lūdza pateikties par ēdienu. Atbildot uz to, viņi sāka pateikties Ābrahāmam un viņa sievai Sārai. Ābrahāms viņus pārtrauca un teica pateikties Tam, kurš radīja pasauli un visu, kas tajā atrodas. Tas ir pamats uzskatam, ka pateikties par ēdienu mūsu Radītājam, ir pirmais ticības izpausmes veids.

 Mēs redzam, ka Ābrahāms, mūsu patriarhs, nepiedāvāja metafiziskus vai filozofiskus Dieva esamības pierādījumus. Tā vietā viņš radīja situāciju, kurā viņa viesi ir spiesti atzīt, ka viņa eksistence ir atkarīga no ārpusējiem faktoriem. Tas notiek, kad cilvēks ēd. Kad es ēdu, es atzīstu, ka es esmu  "saņēmējs". Būt “saņēmējam”, tas nozīmē, ka cilvēks atzīst, ka ir radīts un ka viņu eksistence nesākās ar viņu. Pēc tam tas, kurš atzīst, ka ir radīts, saprot, ka ir Radītājs. Tas ir jūdaisma pamats.

 Visā mūsu ticībā no visām daudzajām lūgšanām, kuras mēs lasām, Torā par obligātu tiek uzskatīta tikai svētība pēc maltītes. Šeit paustais vēstījums, ka ir bauslis pateikties par pārtiku, un nevis par Toras atklāsmi Sinajā! Būtiskākā ziņa šeit ir tāda, ka Ašem ir nodrošinātājs visai pasaulei. Viņš ir laipns pret visiem; tāpēc bauslis teikt svētības vārdus Radītājam par mūsu ēdienu ir pienākas visām tautām. Šis pienākums attiecas uz katru radību, kas veidota pēc "Dieva tēla" (Becelem). Personai, kas dzīvo saskaņā ar Noasiešu ticību, svētība jāsaka arī pēc maltītes (Birkat A-Mazon), kā paskaidrots Brit Olam lūgšanu grāmatā. Grāmatā esam iekļāvuši visu tautu pārstāvjiem piemērotu versiju "Svētības vārdiem pēc maltītes".

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Rosh-Hashana
Duālie sākumi: Roš Ašana mūžīgā gudrība un ebreju kalendārs

Roš Ašana atzīmē ebreju gada sākumu, piedāvājot divus kontrastējošus laika uzskatus: sabrukumu rudenī (Tišrei) un atjaunošanos pavasarī (Nisan). Ebreju kalendārs ietver abus, simbolizējot mūžīgo atjaunošanos, kur pat sairšana veicina celtniecību un optimismu.

Parshat Nitzavim:
Izvēlēties dzīvību - Toras garīgās atziņas par dzīvību, nāvi un dievišķo saikni

Nodaļā "Nicavim-Vajeleh" Tora attēlo dzīvību vai nāvi. Lai gan šķietami priekšroka tiek dota dzīvībai, dziļākas pārdomas atklāj nāves garīgās perspektīvas. Tora uzsver izvēlēties tieši dzīvi, lai sastaptos ar dievišķo un aptvertu morālo nozīmi.

Parshat Ki Tavo:
skaidrojums par Kaina un Ābela pirmdzimtības iemantošanu.

Ledziļinieties Kaina un Ābela stāstā caur pirmdzimtības bausli. Atklājiet, kas kopīgs ir Ēģiptes iziešanas stāstam ar Toras dāvāšanu Šavuot scētkos. Šis bauslis atklāj dalīšanās un ik brīdi atjaunošanās būtību, izceļot sarežģīto saikni starp seno vēsturi, psiholoģisko atjaunošanos un jaunu izpratni par Toras dāvanu cilvēcei.

Search