Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Sukot — zaļumu svētki

Šalom un sveicieni visiem mūsu Noasaiešu draugiem visā pasaulē, Priecīgus Sukot! Šie svētki atšķiras no visiem ebreju svētkiem ar to, ka tie ir svētki dabā. Tajā ir daudz zaļumu. Četri augu veidi, ko ņemam šajos svētkos, kā arī pati suka (būdiņa), kas izgatavota no dabīgiem materiāliem, un avota ūdens smelšanas tempļa ceremonija – Simhat Beit Hašoeva; visas šīs lietas ir ebreju dvēseles vienotības izpausme ar dabu. Tas ir kaut kas, kas mums neesam pārāk lab, jo šķiet, ka ebreji mēdz baidīties no dabas. Viņi baidās no asociācijas, kas bieži ir saistīta ar pagānismu. Piemēram, Pesah svētkos mēs atturamies ēst raudzētu maizi. Šavuotā mēs neguļam visu nakti, un Roš HaŠanā mēs neguļam visu dienu. Visbeidzot, Sukkot ir normāli svētki, kur varam gulēt un savienoties visu ar dabisko, pastorālo dabas prieku. Kā mēs to varam atļauties? Kad esam jau izgājuši cauri mūsu grēku izlabošanas procesam un attīrījušies no ļaunajām tieksmēm caur Roš HaŠana un Jom Kippur bijības dienām, mēs esam pārliecināti, ka mūsu tikšanās ar dabu, lai Dievs pasargā, nenovedīs cilvēku morāli maldos. Drīzāk pieredzei vajadzētu pacelt augstāk cilvēku kopā ar dabu. Līdz ar to Sukkot ir arī nozīmīga universāla dimensija. Pasaules tautas ir jutīgākas pret dabas svētumu, kā skaidroja viens no lielākajiem tautas vadītājiem, svētīgas atmiņas rabīns Kuks (dzimis Latvijā), kurš skaidroja, ka dabas svētums pieder īpaši pasaules tautām, savukārt svētums, kas ir virs dabas, pieder Izraēlas tautai. Un lūk, Sukkotā notiek samierināšanās starp diviem svētuma veidiem: svētumu virs dabas un svētumu dabā. Tāpēc pravieši mums pravieto, ka nākotnē cilvēki no visas pasaules ieradīsies svinēt tieši Sukot, īpaši Jeruzalemes svētajā templī. Ebreji upurēja Sukotā 70 vēršus, lai izpirktu 70 pasaules tautas. Sukot patiešām ir universāli svētki, kas saved kopā mūs ar visu cilvēci, savienojot svētumu virs dabas ar svētumu dabā. Novēlam priecīgus svētkus visiem.

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Meklējot mieru
Jēkaba mesiāniskā tiekšanās

Jēkaba personīgā miera meklējumos, kas ir pretnostatīti Jāzepa sapņiem, stāstījums atklāj mūžīgu cīņu. Spriedze starp individuālo rāmumu un globālo pārmaiņu katalizatoru parādās kā galvenā tēma. Jāzeps paceļas ārpus ģimenes pretestības, viņa sapņi izgaismo ceļu uz globālu pasauli pilnu ar pārtiku un apgaismību. Šī senā sāga rosina pārdomas par mūžīgo jautājumu: vai ir jāupurē personīgais miers, lai panāktu pārveidojošu ietekmi?

Beyond Fear, The Evolution of Jacob into Israel
Unveiled the soul of the Hebrew identity.

Vayishlach delves into the evolution of Jewish identity, tracing Jacob's transformative journey towards becoming Israel. Departing from the previous portion, where Jacob goes into exile, this narrative centers on his return and the intricate process of identity transition. The text emphasizes the importance of grappling with political challenges as a prerequisite for embodying the identity of 'Israel,' who contends with God and men.

A crucial moment unfolds in Jacob's encounter with Esau, where fear takes a central role. Rashi's commentary sheds light on the dual nature of Jacob's fear—fearing potential harm to himself and the prospect of causing damage to others. This nuanced fear reflects the lingering influence of an exile's moral code, which hinders the ability to confront and defeat the enemy.

While Jacob still grapples with a real enemy in the incident of Shechem, his sons understand the necessary course of action for existence in the Land of Israel. The narrative concludes with Jacob returning to Bethel, having acquired the conviction required by the Jews of the Land of Israel—a level exemplified by one who knows how to fight to defend themselves and their Land.

Click here and take real steps in your life today to actively participate in the ongoing narrative of the Hebrew people, to ensure a better future for the world

Pirmdzimtā dzimšanas tiesību iegūšana

Toras daļa "Vajece" stāsta par Jēkaba simbolisko ceļojumu, kas atspoguļo Izraēlas tautas kolektīvo trimdu nākotnē. Morālo izaicinājumu un brāļa Ēsavu apsūdzību laikā Jēkabs pierāda savu morālo pārākumu. To atspoguļo četru pirmdzimto piedzimšanu, īpaši Rūbena piedzimšana, kurš kontrastē ar Ēsavu, aizsargājot savu jaunāko brāli. Stāsta lūzuma punkts ir četru pirmdzimto piedzimšana, kad uzsākas labošanas process un saskatāms kļūst kontrasts starp Ēsava rīcību un Jēkaba dēlu taisnīgo uzvedību. Mums nu ir skaidrs Jēkaba absolūtais pārākums pār Ēsavu. Jāzepa dzimšana kļūst par Jēkaba aiziešanas iemeslu, vadoties pēc izpratnes, ka bioloģisko pirmdzimto var aizstāt vairāk pelnījis jaunākais brālis, kas sasaucas ar plašāku tēmu par Īzāka tiesībām pār Ismaēlu un Jēkaba tiesībām pār Ēsavu.

Search