Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Pirmdzimtā dzimšanas tiesību iegūšana

Šīs nedēļas Toras daļa sākas: “Un Jēkabs izgāja”. Uz kurieni viņš gāja? Viņš devās trimdā, ceļojot ārpus Izraēlas zemes. Šajā Toras stāstā Jēkaba aiziešana ārpus Izraēlas zemes attēlo visu Izraēlas tautu vienas personas veidā. Būtībā viņš mums sniedz piemēru tam, ko trimda nozīmē Izraēla tautai. 

Ko Jēkabs (Izraēls) tur darīs? Viņa mērķis ir pierādīt savu morālo pārākumu. Kad Jēkabs aiziet no zemes, viņš nonāk šķietami zemākā morālā stāvoklī. Viņa vecākais brālis Ēsavs uzskata, ka viņš ir nozadzis viņam pirmdzimtības tiesības. "Es esmu pirmdzimtais, un Jēkabs paņēma man likumīgi piederošo svētību." Kad Jēkabs ierodas Lābana namā, Lābans viņu pieviļ, nomaina vecāko māsu jaunākās vietā. Sapratis, ka ir piekrāpts, Jēkabs jautā Lābanam: “Kāpēc tu mani pievīli?” Lābans atbild: “Mūsu vietā tā netiek darīts, lai atdotu jaunāko pirms pirmdzimtās, atšķirīgi no tā, ko tu darīji, kad padarīji sevi par pirmdzimto. Šeit, pirmdzimtais ir pārāks par jaunāko," uzsver Lābans. Uzklausot Lābana iebildus, Jēkabs nevar atbildēt. Viņš zin, ka viņam nav nekādu izredžu pārliecināt Lābanu par viņa morālo pārākumu. 

Turpretim, kad Jēkabam piedzimst četri pirmdzimtie — Rūbens (no Leas), Dans (no Bilhas), Gads (no Zilpas) un Jāzeps (Rāheles dēls), sākas labošanās process. Kad Rūbens piedzimst, viņam tiek dots vārds Rūbens, kas nozīmē "lūk, dēls". Lielais viduslaiku komentētājs Raši paskaidroja to, ko Lea sacīja: "lūk, kāda ir atšķirība starp Lābana dēlu un mana vīra tēva dēlu." Viņa runāja par pirmdzimto Ēsavu salīdzinot ar pirmdzimtā Rūbena uzvedību attiecībā uz jaunāko brāli, kurš pārņēma pirmdzimtā tiesības. Ēsavs turpina Kaina un Ābela tradīciju, kad Kains, vecākais, nogalina Ābelu, savu jaunāko brāli. Turpretim Rūbens, Svētā Gara iedvesmots, ne tikai neapvainojas, ka Jāzeps ir padarīts par pirmdzimto, bet arī vēlāk iestājas par viņu, mēģinot glābt Jāzepu no bedres, kurā iemeta citi brāļi. Rūbena uzvedībā sākās negatīvās reputācijas labošanas process. 

Ar Dana piedzimšanu tas notiek vēl jo vairāk. Dans ir dzimis, lai Jāzeps varētu piedzimt. Tas ir iemesls kāpēc Rahele, sieva, kurai vispār nav dēlu, atdod Jēkabam savu kalponi Bilhu. Arī tad, kad piedzima Gads, tas bija tāpēc, lai Leai, kurai jau bija dēlu, viņai būtu vēl dēli. 

Tāpat arī Rāhele saka, kad piedzimst Jāzeps, "Dievs ir “paņēmis manu neslavu” un nosauc viņu vārdā Jāzeps, sakot: "Lai Tas Kungs man dod vēl dēlu.” Šī ir pirmā reize vēsturē, kad pirmdzimtais gan no tēva, gan no mātes piedzimst dēļ tā, lai piedzimtu jaunākais dēls. 

No tā visa redzams Jēkaba absolūtais pārākums pār Ēsavu. Tāpēc tad, kad Rāhele dzemdē Jāzepu, Jēkabs saka Lābanam: "Atlaid mani ceļā, lai es eju uz savu vietu un uz savu zemi." 

Kāpēc Jāzepa dzimšana bija iemesls viņa aiziešanai? Paskaidrojumu kārtējo reizi sniedz Raši. Savā komentārā viņš rakstīja, ka Jēkabs ir gatavs atgriezties, lai stātos pretī savam brālim Ēsavam tagad, kad ir pierādīts uzskats, ka bioloģiski pirmdzimto var aizstāt ar vairāk pelnītu jaunāko brāli. Šīs ir Īzāka tiesības pār Ismaēlu un Jēkaba pār Ēsavu.

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Ceļojums uz svētumu un rituāli Saiešanas Templī

Izpētot Saiešanas Tempļa būtību, šajā rakstā ir izskaidrota dinamika starp ziedojumu un pavēli, uzsverot to lomu svētumā un priesterībā. Tas iedziļinās niansētajās atšķirībās starp abiem, uzsverot vīraka dziļo nozīmi Saiešanas Templī. Teksts runā par to, kā Saiešanas Tempļa kalpošana pārsniedz rituālus, ietekmējot ikdienas dzīvi un sabiedrības normas, sniedzot ieskatu seno prakšu papildinojošajā ietekmē mūsdienu garīgumā.

Iekšējā svētnīca: dziļa saikne ar dievišķo jūdaismā

Atklāj Mozus dvēseles struktūras dziļo simboliku un tās nozīmi mūsdienās, kā arī seno dzīvnieku upurēšanas praksi nozīmi Saiešanas Templī. Atklāj, kā savā dzīvē izveidot garīgu svētnīcu, balstoties uz bagātīgajām jūdaisma tradīcijām. Gūsti ieskatu par Dieva mājvietu, kas attēlota ebreju Bībelē, veicinot dziļāku izpratni par saikni ar dievišķo mūsdienu reliģiskajā praksē.

Dvēseles, pārpilnība un hierarhija Torā

Toras likumi Mišpatim nodaļā virzās pa sarežģīto kaitējuma hierarhiju, izgaismojot garīgās brīvības jēdzienu. Tas izskaidro atšķirības starp ebreju un kānaāniešu kalpiem, atklājot Toras niansēto pieeju atbrīvošanai gan no fiziskās, gan garīgās verdzības. Izpētē tiek uzsvērtas savstarpēji saistītās brīvības, kaitējuma un atmaksas tēmas, sniedzot visaptverošu izpratni par Toras mūžīgo gudrību.

Search