Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat CHUKAT
A key to unlocking the mysteries of life's cycle and renewal

Parashat Chukat, which we read this Shabbat, is unique in offering great hope.

It tells us how we can rid ourselves of the impurity of death, a person who comes into contact with a corpse. And when we say that it is possible to rectify this, meaning that we can purify ourselves from the impurity of death, it gives us a hint that death is temporary and that there will be a world without death in the future.

Indeed, some things seem very strange. They take a cow. The cow is the largest domestic animal in human proximity in ancient times. This cow carries much more life within it than a bull. A bull will never be pregnant, but a cow is destined to carry more life within it.

It must be that same cow with a red color. Red is the color of life.

And they also take a cedar tree. Cedar is a towering tree in the Middle East.

Along with that, they also take hyssop. Hyssop is the tiniest tree in the Middle East. And they also add and take unique red worms [Kermes (dye)].

The worm is the tiniest creature in the world and is also red.

And they burn everything together.

All life, everyone. Even the life found in plants and animal life all turns into ashes. This ash symbolizes absolute death.

And we put this ash into living water. Living water is like the soul. It is an uninterrupted flow of vitality!

And when we combine what symbolizes death with this living flow, we see the possibility of believing in the resurrection of the dead.

Here we encounter the profound optimism of the Jewish people who believe in the resurrection of the dead.

And so we have also witnessed in recent generations how the Jewish people rose from the ashes and revived Israeli nationhood.

A message of Rabbi Oury Cherki - the head of the Noahide World Center 

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Rosh-Hashana
Duālie sākumi: Roš Ašana mūžīgā gudrība un ebreju kalendārs

Roš Ašana atzīmē ebreju gada sākumu, piedāvājot divus kontrastējošus laika uzskatus: sabrukumu rudenī (Tišrei) un atjaunošanos pavasarī (Nisan). Ebreju kalendārs ietver abus, simbolizējot mūžīgo atjaunošanos, kur pat sairšana veicina celtniecību un optimismu.

Parshat Nitzavim:
Izvēlēties dzīvību - Toras garīgās atziņas par dzīvību, nāvi un dievišķo saikni

Nodaļā "Nicavim-Vajeleh" Tora attēlo dzīvību vai nāvi. Lai gan šķietami priekšroka tiek dota dzīvībai, dziļākas pārdomas atklāj nāves garīgās perspektīvas. Tora uzsver izvēlēties tieši dzīvi, lai sastaptos ar dievišķo un aptvertu morālo nozīmi.

Parshat Ki Tavo:
skaidrojums par Kaina un Ābela pirmdzimtības iemantošanu.

Ledziļinieties Kaina un Ābela stāstā caur pirmdzimtības bausli. Atklājiet, kas kopīgs ir Ēģiptes iziešanas stāstam ar Toras dāvāšanu Šavuot scētkos. Šis bauslis atklāj dalīšanās un ik brīdi atjaunošanās būtību, izceļot sarežģīto saikni starp seno vēsturi, psiholoģisko atjaunošanos un jaunu izpratni par Toras dāvanu cilvēcei.

Search