Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login
Přijímám na sebe povinnost dodržovat sedm všeobecně platných noachidských přikázání,
jež dal Bůh Noachovi (Noemovi) jako závazný soubor zákonů pro celé lidstvo,
a jež byla vyjevena prostřednictvím Mošeho (Mojžíše).
Veškeré podrobnosti, jak tyto zákony uplatňovat,
byly uchovány, vysvětleny a jsou objasňovány
Moudrými Izraele z pokolení na pokolení.

Sedm základních noachidských zákonů:

  1. zákaz modloslužby* v jakékoliv podobě
  2. zákaz rouhání (klnutí)
  3. Zákaz vraždy
  4. zákaz krádeže
  5. zákaz sexuální nemravnosti
  6. zákaz jedení údu z živého zvířete
  7. příkaz zřídit spravedlivé soudy
Dodržování těchto zákonů vyvěrající z porozumění,
že tyto zákony byly původně nařízeny celému lidstvu
a později znovu vyjeveny jako součást zjevení na hoře Sinaj
a jsou tedy odkázány celému lidstvu prostřednictvím Mošeho Tóry,
přiznává nežidovi postavení spravedlivého z národů.

Následující slova by se měla pronést nahlas:

„Slibuji věrnost ha-Šem, Bohu Izraele, Stvořiteli a Vládci celého vesmíru a Jeho Tóře.
Tímto stvrzuji, že se řídím sedmi noachidskými zákony, a rovněž se tím zavazuji,
že budu pokračovat v jejich dodržování ve všech podrobnostech,
v souladu s Mošeho Ústní Tórou pod vedením rabínů.
Pochválen budiž Bože, Vládce celého vesmíru, že jsi mi dopřál života,
zaopatřoval mě a dal mi dožít se tohoto dne.“

Zákaz modloslužby* v jakékoliv podobě

* Důležitá poznámka:

K takovým podobám patří například přesvědčení, že Ježíš je Bůh či vtělení Boha. Zastáváte-li toto stanovisko, pak zatím noachidská přikázání řádně přijmout nemůžete! Židovská tradice bezpodmínečně trvá na tom, že Bůh je jeden a nikdy nepřichází v podobě člověka. Ačkoliv některé představy o Bohu mohou být překážkou, která znemožňuje řádné přijetí noachidských přikázání, samy o sobě nebrání v tom, aby takový člověk pokračoval v jejich studiu. Vyskytla-li se ve Vašem případě překážka, která znemožňuje přijetí těchto přikázání, i tak Vám přejeme mnoho úspěchu v jejich hlubším studiu (třeba právě s námi).

* Důležitá poznámka:

Zde se ještě nejedná o přijetí noachidských přikázání před bejt din (rabínským soudem)! K tomuto kroku budete moci přistoupit posléze. Nyní se jedná o předběžné přijetí noachidských přikázání, kdy vyplněním dotazníku výše stvrzujete, že na sebe přijímáte povinnost dodržovat tato přikázání.

V případě, že jste se rozhodli přijmout tato přikázání také před rabínským soudem, přijmětě, prosím, veškeré naše požehnání.

Search