Path
Ebooks for download and Paper Books to purchase at reduced price in different languages
Ebooks for download and Paper Books to purchase at reduced price in different languages
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Přijetím noachidských přikázání!

Bůh řekl Noachovi a s ním i jeho synům:

„Hleďte, uzavírám s vámi
a s vaším semenem po vás
svou smlouvu!"

(1. Mojžíšova 9:8-9)

וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל־נֹ֔חַ וְאֶל־בָּנָי֥ו אִתּ֖וֹ לֵאמֹֽר

וַאֲנִ֕י הִֽנְנִ֥י מֵקִ֛ים אֶת־בְּרִיתִ֖י אִתְּכֶ֑ם

וְאֶת־זַרְעֲכֶ֖ם אַֽחֲרֵיכֶֽם

[בראשית פרק ח פסוקים ח-ט]

Jak přijmout noachidská přikázání?

Stvořitel celého vesmíru si ze všech stvořených bytostí vybral právě lidský druh k tomu, aby byl jedinečný, a proto je v Tóře napsáno, že Adam byl stvořen „k obrazu Božímu“. Židovská tradice učí, že Stvořitel uzavřel s lidstvem smlouvu, jejímž předmětem je především sedm přikázání známých jako „noachidské zákony“. Všichni lidé tak mají povinnost přijmout závaznou platnost těchto sedmi přikázání, které byly určeny potomkům Noacha (Noeho). Kromě přijetí platnosti těchto zákonů je navíc všichni musejí také skutečně dodržovat. Ten, kdo noachidské zákony nepřijímá a nedodržuje, je v rabínských spisech nejčastěji označován jako „goj“ nebo „cizinec“.

Dva možné způsoby přijetí:

  • 1. krok: Ten, kdo tyto zákony přijímá a dodržuje, je nazýván „potomkem Noacha“ neboli noachidou.
    Takto lze noachidská přikázání přijmout zde: Přeji si přijmout noachidská přikázání!
  • 2. krok: Ten, kdo tyto zákony přijme před rabínským soudem, v němž zasednou tři rabíni,
    tím prohlubuje své duchovního napojení na Izrael – více podrobností o této možnosti po přijetí noachidských přikázání.

Řečeno slovy Ješajahu (Izajáše):

A cizincův syn, jenž se připojil k Hospodinu, ať neříká: Hospodin mne oddělil od svého lidu, …
A synové cizince, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a milovali jeho jméno, aby mu byli otroky?
… přivedu [je] k hoře své svatyně a obveselím je v domě své modlitby. Jejich celooběti a dobrovolné oběti na mém oltáři budou přijaty,
protože můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy!
(Izajáš 56:3-7)

Ten, kdo tyto zákony přijímá, protože uznal pravdivost Mošeho (Mojžíšovy) Tóry, jak byla uchována dětmi Izraele,
je nazýván „spravedlivým nežidem“ a má podíl na budoucím světě spolu s židovským národem.

Ten, kdo tyto zákony přijímá ne proto, že by uvěřil Tóře, ale pouze jako rozumovou či mravní nutnost, je nazýván „moudrým nežidem“.

Přijmout noachidská přikázání před rabínským soudem není povinné,
přesto však alespoň zvažte i tuto možnost.
Ať už člověk učiní svůj slib před rabínským soudem nebo jen soukromě,
v očích Stvořitele tím začíná být považován za „spravedlivého“ z národů.
Z tohoto důvodu tedy nabízíme možnost přihlásit se jako noachida
pod záštitou Noahide World Center (Celosvětového ústředí pro noachidy).

Přeji si přijmout noachidská přikázání!


S veškerým požehnáním a pozdravem
Šalom ze země Izrael
„Jen buď silný a velmi odvážný …“ (Jozue 1:7)
Noahide World Center (Celosvětové ústředí pro noachidy)


Vypracováno na základě knihy:
Brit šalom – Noachidská přikázání pro běžný život,
Rabi Uri Šerki, předseda Noahide World Center (Celosvětové ústředí pro noachidy), Izrael.
Biblické citace pocházejí z překladu rabího Sidona.

Search