Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Kdo jsou noachidé?

Noachidé jsou společenství nežidů, kteří se řídí spravedlivými zákony Noema v souladu s učením židovské Bible.

Ačkoliv noachidé pocházejí z nejrůznějších kultur, všichni mají společné poslání: mravní způsob života, prosazování míru a náprava světa.

Ohlasy některých významných rabínů

Přiložené dopisy níže vyjadřují podporu všem noachidům a také Celosvětovému ústředí pro noachidy (Noahide World Center) v jejich snaze rozšiřovat noachidskou víru po celém světě. (Na překladech dopisů se zatím pracuje.)

Zobrazit překlad

Rabi Jicchak Josef, "Rišon le-Cijon", sefardský vrchní rabín v Izraeli

Zobrazit překlad

Rabi Elijahu ben Dahan

Zobrazit překlad

Mordechaj Elijahu

Zobrazit překlad

Rabi David Lau, aškenázský vrchní rabín v Izraeli

Zobrazit překlad

Dov Lior

Zobrazit překlad

Rabi Jaakov Perec

Zobrazit překlad

Rabi Šmuel Elijahu

Zobrazit překlad

Rabi Arya Steren

Zobrazit překlad

Rabi Avigdor Nabtzel
Path
icons8-right_arrow

Prohlub svůj vztah s Bohem!

"Slibuji věrnost ha-Šem, Bohu Izraele."

Články

Teologie, etika, židovská filosofie: Hledání odpovědí na ty nejpalčivější životní otázky.

Týdenní čtení Tóry

Rabi Uri Šerki

Ohleduplnost Tóry k zájmům jednotlivce i celého společenství

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah provides guidance to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Hodnota jednotlivce a zapojení do společenství

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Tears of Exile, Seeds of Hope: The Unbreakable Bond Between God and Israel
[Bechukotai]

Parashat Bechukotai discusses the covenant between God and Israel, emphasizing the importance of repentance for redemption. The Talmudic debate between Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua delves into whether redemption is contingent on teshuva. Rashi's commentary interprets the ambiguous term "או" to support both views. This dual perspective highlights the Torah's open interpretation, showing that redemption can depend on human repentance or divine promise, reflecting a complex interplay of conditions in Judaism's understanding of historical progress.

Přijetí noachidských přikázání

Přijímám na sebe povinnost dodržovat sedm všeobecně platných noachidských přikázání, jež dal Bůh Noachovi (Noemovi) jako závazný soubor zákonů pro celé lidstvo a jež byla vyjevena prostřednictvím Mošeho (Mojžíše). Veškeré podrobnosti, jak tyto zákony uplatňovat, byly uchovány, vysvětleny a jsou objasňovány Moudrými Izraele z pokolení na pokolení.

Search