Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

What Is A Noahide?

Noahides are a community of non-Jews who follow the righteous Laws of Noah according to the teachings of the Jewish Bible.

A shared mission unites Noahides from different cultures worldwide; to live morally, create peace, and mend the world.

Letters of support from Renowned Rabbis

The attached letters are letters support for Noahides and for the Noahide World Center (Brit Olam) for their efforts in disseminating the Noahide Faith around the world. (English translations will be availablable soon)

VIEW Translation

Rabbi David Lau, Chief Ashkenazi Rabbi of Israel

VIEW Translation

Rabbi Yitzchak Yosef, “Rishon Letzion”, Sephardi Chief Rabbi of Israel

VIEW Translation

Rabbi Mordechai Eliyahu

VIEW Translation

Rabbi David Lau, Chief Ashkenazi Rabbi of Israel

View translation

hkhkh
Path
icons8-right_arrow

Deepen your relationship with God!

“ I pledge my allegiance to Hashem,
God of Israel”

Articles

Theology, Ethics, and Jewish Philosophy: Examining life's big questions.

Odhalení srdce: Když se víra setkává se skutky

„Na Jom kipur hledáme u Boha odpuštění prostřednictvím půstu, modlitby a dobročinnosti. Skutečným měřítkem naší víry je však naše chování vůči druhý

Beyond Faith and Reason: Exploring the Hidden Depths of God’s Existence

Discover the profound mysteries of existence through the works of Maimonides and Rabbi Yehuda Halevi in this captivating article. Explore Maimonides' rational inquiry into the existence of God and Rabbi Yehuda Halevi's historical testimonies, and uncover the interplay of faith and reason in their philosophies. Delve into the wisdom of the Torah as you unravel the enigmatic tapestry of divine existence, embarking on a transformative journey of heart and soul.

Weekly Portion of Torah

by Rabbi Ouri Cherki

Rosh-Hashana
Přijetí dvojího začátku: Nadčasová moudrost Roš hašana a hebrejského kalendáře

Roš hašana označuje začátek hebrejského roku a představuje dva protikladné pohledy na čas: podzimní úpadek (tišri) a jarní obnovu (aviv). Hebrejský kalendář zahrnuje obojí a symbolizuje věčnou obnovu, kdy i zmar přispívá k budování a optimismu.

Parshat Nitzavim:
Volba života nad rámec, duchovní vhledy Tóry o životě, smrti a spojení s Bohem.

V paršiot „Nicavim – Vajelech“ Tóra představuje život nebo smrt. Ačkoliv zdánlivě upřednostňuje život, hlubší zamyšlení odhaluje duchovní pohled na smrt. Tóra zdůrazňuje volbu života pro setkání s Bohem a přijetí morálního poslání.

Parshat Ki Tetze:
Odkrývání pouta: Kainův a Ábelův odkaz v micvě prvorozeného má hluboký význam

 Pronikněte do věčného příběhu Kaina a Ábela prostřednictvím micvy prvorozeného. Tento rituál, který spojuje Exodus a Šavuot, odhaluje podstatu sdílení a obnovy a upozorňuje na složité spojení mezi dávnou historií, psychologickým omlazením a obnoveným pochopením daru Tóry lidstvu.

Preliminary Noahide Self-Declaration

I agree to uphold the Seven universal Noahide Laws, which were given by God to Noah as a binding set of laws for all of humankind and were revealed by Moshe.
Details & observance of these laws have been preserved, clarified, and expounded upon by the sages of Israel from generation to generation.

Search