Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

3,302 podporujících

Podpořili jste neziskovou organizaci

Brit Olam – Centrum pro judaismus a noachidismus v čele s rabínem Urim Šerkim, kteří se snaží propagovat univerzální poselství judaismu, tedy odhalovat světu skrze judaismus soubor univerzálních hodnot, které nese pro celé lidstvo. Jsme ortodoxní náboženská skupina a náš přístup vychází především z učení rabína Avrahama Jicchaka Kooka a rabína Jehudy Leona Aškenáziho (Manitoua).

Jsme přesvědčeni, že aby judaismus mohl efektivně zvěstovat poselství celému lidstvu, musí znovu probudit své univerzální hodnoty a porozumění, oblastem, kterými se judaismus nezabýval v období svého exilu a diaspory a ani v období vzniku a rozvoje Státu Izrael. Patří sem koncept Bnej Noach, který umožňuje nežidům hlásit se k židovskému náboženství; otázky týkající se vztahu duchovna k vědě a umění, hlubšího pochopení židovských vztahů s jinými náboženstvími, významu rozvoje jednotlivce a společnosti, chápání konceptu mesiáše jako univerzálního a vztahujícího se na celé lidstvo, propojení židovských ideálů s kulturami jiných národů a věcmi s tím souvisejícími. Jsme v kontaktu s 65 komunitami z více než 80 zemí.

  • Dary této charitativní organizaci lze odečíst z daní v Izraeli (§ 46), USA (501(c)(3)), Velké Británii a Kanadě.

Search