Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Proč modlitba?

Kde začít?

Hledáte hmotnou, duchovní a citovou vyrovnanost?

V Bibli se píše:

Když Avimelech prosí Boha, Stvořitele celého vesmíru*,
aby uzdravil jeho lid z vážné nemoci, jelikož Bůh "uzavřel veškeré lůno v Avimelechově domě",
Bůh odpovídá:

"Nyní vrať manželku jejímu manželu (Avrahamovi), je to prorok, a když se za tebe pomodlí, budeš žít,
kdybys ji však nevrátil, zemřeš ty a všichni tvoji!" (1. Mojžíšova 20:7)

Ptáte se?!

Jak to, že modlitba dodává sílu?

V čem spočívá síla modlitby?

Co se má člověk modlit ráno?

To vše a mnohem více v našem kurzu:

Důležitá poznámka:
Bůh, Stvořitel celého vesmíru*

Myslíme tím Boha, který dává život. Upozorňujeme však, že pokud si pod tím představujete např. to, že Ježíš je Bůh či Boží vtělení, pak pro Vás tento kurz zatím není vhodný.

Search