Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Cesta ke svatosti skrze obřady ve svatostánku

V minulé paraši (týdenním oddílu čtení z Tóry) s názvem Teruma („Příspěvek“) jsme četli: „Pověz synům Jisraele a vyberou pro mne příspěvek, můj příspěvek vezmete od každého, jehož jeho srdce pobízí přispět.“ (2. Mojžíšova 25:2, Sidon) Na rozdíl od tohoto pokynu, jenž se týkal výběru příspěvku na vybudování svatostánku od dobrovolných dárců, čteme v paraši Tecave („Přikaž“) naléhavější pokyn: „Ty pak přikaž synům Jisraele, …“ (2. Mojžíšova 27:20a, Sidon) Zde již není spoléháno na cedakot (dobrovolné dary), které by přinášeli jednotlivci, ale je zde příkaz povinnosti. Je totiž rozdíl mezi tím, když probíhá sbírka v podobě zlata a stříbra či modré a purpurové příze, jež zůstávají trvalou součástí svatostánku po mnoho let, a tím, co se nyní podle paraši Tecave týká spíše věci spotřební povahy. Jedná se totiž o olej do svícnu, který bude zapotřebí doplňovat každý den. Pro člověka je v případě stavby nějaké budovy přirozeným popudem k daru vidina toho, že na ni bude vývěska s jeho jménem. Ale zaplatit někomu oběd, který tu po snědení už nebude, to je jiná káva! Proto je zde nutný příkaz. Je ale tomu tak proto, že by snad paraša Tecave chtěla poukázat na nízkou úroveň připravenosti izraelského národa k tomu, aby měl trvalý podíl na svatosti? To v žádném případě! Sice příkaz pokračuje slovy: „ať pro mne vezmou čistý lisovaný olivový olej do svícnu, aby stále stoupalo světlo z lampy“ (2. Mojžíšova 27:20b, Sidon), ale je tomu tak pouze z výchovného důvodu, který má v případě bnej Jisrael (dětí Izraele) sloužit k tomu, aby usměrnil jejich přirozenou štědrost. Pokyny se stupňují, ale pěkně pozvolna. 

Vraťme se však k oné štědrosti. Tato paraša jako by dodatečně pojednávala o něčem, o čem se měla zmínit již paraša Teruma. Jde o „oltář k pálení kuřidla“ (2. Mojžíšova 30:1, Sidon). K čemu sloužilo kuřidlo? Mělo vydávat zvláštní vůni. To poukazuje na důležitost zvláštních podnětů, které lidé potřebují k tomu, aby se nechali prodchnout svatostí. S tím souvisí i oděv, který měl být zhotoven kněžím „k poctě a okrase“ (2. Mojžíšova 28:2, Sidon). V tomto případě k prodchnutí se svatostí napomáhal současný vjem vůně i oděvu. Právě to z paraši Tecave může být objevné nejen pro toho, kdo si myslí, že si vždy vystačí s pouhým myšlením, ale i pro toho, komu pomáhá, když své myšlení posiluje určitými vjemy.

More Weekly Portions

Ohleduplnost Tóry k zájmům jednotlivce i celého společenství

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah provides guidance to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Hodnota jednotlivce a zapojení do společenství

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Tears of Exile, Seeds of Hope: The Unbreakable Bond Between God and Israel
[Bechukotai]

Parashat Bechukotai discusses the covenant between God and Israel, emphasizing the importance of repentance for redemption. The Talmudic debate between Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua delves into whether redemption is contingent on teshuva. Rashi's commentary interprets the ambiguous term "או" to support both views. This dual perspective highlights the Torah's open interpretation, showing that redemption can depend on human repentance or divine promise, reflecting a complex interplay of conditions in Judaism's understanding of historical progress.

Search