Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Rosh-Hashana
Přijetí dvojího začátku: Nadčasová moudrost Roš hašana a hebrejského kalendáře

Blíží se Roš hašana, začátek hebrejského kalendářního roku. Překvapivě připadá na polovinu roku! Podle Tóry se totiž měsíc tišri, do kterého Roš hašana spadá, nazývá sedmým měsícem. Pokud je to sedmý měsíc, je to vlastně uprostřed roku!? Z toho tedy vyplývá, že rok může začínat dvakrát – na začátku prvního měsíce, zvaného nisan na jaře, a na začátku sedmého měsíce, tišri na podzim. Každý z těchto „začátků“ představuje jiné pojetí času.

 Podívejme se na podzim. V přírodě je to období chřadnutí a rozkladu, které může vést k pesimistickému pohledu na svět. Zdá se, že svět stárne a chátrá. Naproti tomu jaro je optimistickým obdobím, zdá se, že svět opět ožívá. Příroda se obnovuje a život znovu vzkvétá. Souběžně s tím můžeme pozorovat, že ve světě probíhají dva procesy: jeden neustálé obnovy a druhý neustálého rozkladu.

 Jaký je tedy hebrejský rok? Dává smysl jak době rozkladu, tak době obnovy. Rok vlastně nikdy nekončí. Začíná v nisanu, měsíci jara, a když uplyne šest měsíců, rok se znovu obnoví na Roš hašana. Protože hebrejský kalendář má dva začátky roku, jsme vždy na začátku roku a nikdy na jeho konci. Podle našeho přesvědčení je období úpadku světa zároveň součástí jeho obnovy!

 O Roš hašana se my i celý svět neustále obnovujeme. Jsme vedeni k tomu, abychom pochopili, že náš pohled na dějiny je optimistický, protože procesy, které se odehrávají na podzim – rozpad a úpadek – jsou součástí rozsáhlejšího procesu budování a obnovy.

 „Přeji Izraeli a celému světu požehnaný dobrý rok!“

More Weekly Portions

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Osmý den – dvě výkladové roviny

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonement.

Harmony in Devotion
Balancing Voluntary and Obligatory Acts in Judaism [Tzav]

Investigate the nuanced differences between Vayikra and Tzav Torah portions, analyzing the dynamic of voluntary Nedavah offerings versus commanded sacrifices in Judaism. Examine the intricate balance between maintaining pure intentions in performing Mitzvot, reflecting on the unique aspects of Olah and Shelamim sacrifices. Discover the deeper significance of the offering order in the Torah, elucidating the interplay between voluntary and obligatory actions in Jewish tradition.

Search