Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Ohleduplnost Tóry k zájmům jednotlivce i celého společenství

Paraša (týdenní oddíl čtení z Tóry) Naso („Zjisti“) se zaobírá nejrůznějšími osobními i rodinnými potížemi – jsou zde řešeny takové záležitosti jako sota (žena podezřelá z cizoložství), nazir (zasvěcenec), tuma (obřadní nečistota) či zpronevěra. Tóra nám poskytuje návod, jak by měly být takovéto nesnáze řešeny, a celkově nám nabízí nejrůznější východiska, když se věci nedějí tak, jak mají. 

Je sice důležité, když se lidé zaobírají takovými věcmi, ale pokud by se v podobných osobních záležitostech nimrali přespříliš, mohli by rychle zapomenout, že jsou součástí většího společenského celku. Člověk by měl vidět dál než jen to, co se ho bezprostředně týká. Proto nás Tóra poté, co nám poskytla návod na řešení osobních a rodinných záležitostí, nenechává v tom ustrnout, ale odvádí naši pozornost skrze Birkat kohanim (Kněžské požehnání), což je požehnání, jež je určeno pro celý Jisrael (Izrael). Povinností kněží totiž je, aby měli v patrnosti zájmy celého společenství. Kvůli požehnání celému společenství mají povinnost, aby se řídili tímto příkazem: „Takto žehnejte synům Jisraele!“ (4. Mojžíšova 6:23, Sidon) Toto požehnání se týká jak celku, tak každého jednotlivce. 

Všimněte si, že Kněžské požehnání má tři úrovně: 

„Nechť ti Hospodin žehná a chrání tě. Nechť ti Hospodin osvětlí svou tvář a je ti milostiv. Nechť k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a dá ti mír.“ (4. Mojžíšova 6:24-26, Sidon) 

První úroveň požehnání je: „Nechť ti Hospodin žehná a chrání tě.“ Toto požehnání je požehnání hmotného blahobytu. Raši k tomu poznamenává: „Nechť ti … žehná“ – ať se tvůj majetek rozhojní, „a chrání tě“ – před zloději. Je to prosté a základní požehnání, které se týká majetku, neboť se ještě nezmiňuje o Hospodinově tváři, ale pouze říká: „Nechť ti Hospodin žehná …“

Druhá úroveň požehnání je již duchovní: „Nechť ti Hospodin osvětlí svou tvář a je ti milostiv.“ Je to požehnání duchovního osvícení, které k nám přichází skrze to, když se zaobíráme Tórou. Proto je v tomto požehnání zmíněna Hospodinova tvář. 

Po dvou počátečních úrovních následuje požehnání, jež se týká nitra každého, kdo je příslušníkem lidu Jisraele: „Nechť k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a dá ti mír.“ Toto požehnání završuje požehnání pro všechny úrovně lidské duše, jež jsou v hebrejštině známé pod označením nefeš, ruach a nešama. Nefeš (živočišné „duše“) se týkají slova: „Nechť ti Hospodin žehná …“, ruach („ducha“ neboli smyslové duše) se týkají slova: „Nechť ti Hospodin osvětlí svou tvář …“ a nešamy (rozumné „duše“) se týkají slova: „Nechť k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a dá ti mír.“

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Mortality EterniFrom Mortality to Eternity: The Red Cow’s Path to Purificationty Purification

In Parshat Hukat, the red cow (para aduma) ritual symbolizes purification from the impurity of death, rooted in the sin of the Tree of Knowledge. The ritual involves mixing ashes with living water, representing the body and soul, illustrating life's restoration through resurrection. This process, despite its symbolic clarity, underscores a Divine mystery — the transition between life and death remains beyond human comprehension. The Midrash highlights the red cow's secret, emphasizing the profound and unfathomable nature of resurrection and Divine Will

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

Search