Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Re'e
Parshat Re'e - Izraelská izolace

Mezi mnoha tématy, kterými se zabývá část Re’eParshat, nás Tóra učí o „falešný prorok.'

„Falešný prorok“ označuje osobu, která se zdá být hodná proroctví. Nezdá se, že by byl blázen, slabomyslný člověk ani špatný člověk. Týká se někoho, kdo se na základě našich prvotních informací zdá být hodný proroctví. Když však promluví, jeho proroctví je v rozporu s Tórou jako Mojžíšovým zákonem. Pokud například učí uctívat jiné bohy, měnit Tóru nebo Tóru zrušit, Tóra nás učí, že navzdory všem dřívějším náznakům je tato osoba skutečně falešným prorokem.

V části tohoto týdne se dozvídáme, že takového člověka se není čeho bát. Jsme poučeni, že i když vykoná znamení nebo zázrak na důkaz svého poslání, bylo nám řečeno, abychom jeho proroctví nebrali jako falešné. Překvapivě ne proto, že by neměl žádné schopnosti. Je skutečně možné, že někdo má nejen mimořádné ‚moci‘, ale že sám Bůh pomáhá svou rukou přinášet světu dobrou zprávu, a proto mu dává určitou mimořádnou schopnost.

Navzdory ‚takzvaným‘ zázrakům se tomuto ‚falešnému prorokovi‘ nepodaří Izraelity přesvědčit. Je to proto, že celý lid Izraele stál na Sinaji Bůh zjevil Tóru. Nikdy na světě nebyl člověk, který by byl schopen uskutečnit událost, která by byla svou hodnotou nebo dopadem srovnatelná se stavem hory Sinaj..  Zde, v Parshat Re'e, nám Tóra říká, že znamení a zázraky provedené takovým prorokem, který je v rozporu s Tórou, přicházejí pouze proto, aby vyzkoušely, zda milujeme Adonai, Stvořitele, celým svým srdcem a celou svou duší. Izraelský lid je tak chráněn před jakýmkoli náboženským, mystickým nebo jiným vlivem, který by popřel nebo odporoval učení Mojžíšovy Tóry. To je to, co připisuje lidu Izraele status strážců, jejichž úlohou je zachovávat autenticitu Božího slova pro celý svět.

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Mortality EterniFrom Mortality to Eternity: The Red Cow’s Path to Purificationty Purification

In Parshat Hukat, the red cow (para aduma) ritual symbolizes purification from the impurity of death, rooted in the sin of the Tree of Knowledge. The ritual involves mixing ashes with living water, representing the body and soul, illustrating life's restoration through resurrection. This process, despite its symbolic clarity, underscores a Divine mystery — the transition between life and death remains beyond human comprehension. The Midrash highlights the red cow's secret, emphasizing the profound and unfathomable nature of resurrection and Divine Will

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

Search