Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Re'e
Parshat Re'e - Izraelská izolace

Mezi mnoha tématy, kterými se zabývá část Re’eParshat, nás Tóra učí o „falešný prorok.'

„Falešný prorok“ označuje osobu, která se zdá být hodná proroctví. Nezdá se, že by byl blázen, slabomyslný člověk ani špatný člověk. Týká se někoho, kdo se na základě našich prvotních informací zdá být hodný proroctví. Když však promluví, jeho proroctví je v rozporu s Tórou jako Mojžíšovým zákonem. Pokud například učí uctívat jiné bohy, měnit Tóru nebo Tóru zrušit, Tóra nás učí, že navzdory všem dřívějším náznakům je tato osoba skutečně falešným prorokem.

V části tohoto týdne se dozvídáme, že takového člověka se není čeho bát. Jsme poučeni, že i když vykoná znamení nebo zázrak na důkaz svého poslání, bylo nám řečeno, abychom jeho proroctví nebrali jako falešné. Překvapivě ne proto, že by neměl žádné schopnosti. Je skutečně možné, že někdo má nejen mimořádné ‚moci‘, ale že sám Bůh pomáhá svou rukou přinášet světu dobrou zprávu, a proto mu dává určitou mimořádnou schopnost.

Navzdory ‚takzvaným‘ zázrakům se tomuto ‚falešnému prorokovi‘ nepodaří Izraelity přesvědčit. Je to proto, že celý lid Izraele stál na Sinaji Bůh zjevil Tóru. Nikdy na světě nebyl člověk, který by byl schopen uskutečnit událost, která by byla svou hodnotou nebo dopadem srovnatelná se stavem hory Sinaj..  Zde, v Parshat Re'e, nám Tóra říká, že znamení a zázraky provedené takovým prorokem, který je v rozporu s Tórou, přicházejí pouze proto, aby vyzkoušely, zda milujeme Adonai, Stvořitele, celým svým srdcem a celou svou duší. Izraelský lid je tak chráněn před jakýmkoli náboženským, mystickým nebo jiným vlivem, který by popřel nebo odporoval učení Mojžíšovy Tóry. To je to, co připisuje lidu Izraele status strážců, jejichž úlohou je zachovávat autenticitu Božího slova pro celý svět.

More Weekly Portions

Speaking Purity
The Role of Speech
In Metzora's Purification Rituals

Examining the Metzora purification ritual within Yom Kippur, the article probes into the symbolic nuances of the Holy of Holies and Azazel. It analyzes the power of speech, contrasting its holiness with impurity. Furthermore, it discusses Metzora's journey of reintegration, highlighting the Two Birds Ritual as a pivotal moment. This exploration offers insights into ancient traditions and their relevance to contemporary spiritual discourse.

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Osmý den – dvě výkladové roviny

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonement.

Search