Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Nitzavim:
Volba života nad rámec, duchovní vhledy Tóry o životě, smrti a spojení s Bohem.

Ve dvojitém oddílu Tóry „Nicavim – Vajelech“, přesně uprostřed, tam je to důležité poselství Tóry. 

Říká: „Předložil jsem ti život a smrt, aby sis zvolil život.“ Na první pohled se tato věta může zdát zcela zřejmá. Říká, že kdybychom si měli vybrat mezi životem a smrtí, měli bychom si vybrat život! Každý člověk přirozeně dává přednost životu před smrtí. Tóra však naznačuje něco hlubšího. 

Pravá podstata člověka by mohla uvažovat o volbě smrti. Mnoho duchovních myslitelů po celém světě, lidí zaměřených na duchovno, naznačuje, že by pro člověka mohlo být lepší opustit tento svět a spojit se s božstvím. Někdy může existovat poněkud nezdravá tendence vnímat smrt jako mystický způsob, jak se stát zcela duchovním, a někteří lidé by mohli být ochotni zaplatit cenu za opuštění svého fyzického těla – jakousi duchovní smrt. 

Tóra nám však říká něco jiného. Říká: „Předložil jsem ti život a smrt.“ Ačkoli by se mohly objevit myšlenky, možná i ušlechtilé, které by nám radily zvolit si smrt, Tóra nás nově nabádá, abychom se s Bohem setkávali prostřednictvím života. „A ty si máš vybrat život.“ Proč? Protože díky této volbě budete žít vy a vaši potomci na Zemi. Znamená to, že se setkáte se Stvořitelem tím, že budete žít reálný život na tomto světě. 

Další základní myšlenkou těchto slov je, že člověk se může svobodně rozhodnout. Můžete si vybrat mezi dobrem a zlem, mezi životem a smrtí. Neexistuje žádná vnější síla kromě vás samotných, která by určovala, jakou cestou se vydáte. Tato svoboda volby přináší ovšem i odpovědnost. Když si vyberu, mohu něco zbořit. Ale mohu také budovat. To dává lidskému životu morální poslání a pro člověka žádoucí smysl, plynoucí z této svobodné volby – zvolit si život. 

More Weekly Portions

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Osmý den – dvě výkladové roviny

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonement.

Harmony in Devotion
Balancing Voluntary and Obligatory Acts in Judaism [Tzav]

Investigate the nuanced differences between Vayikra and Tzav Torah portions, analyzing the dynamic of voluntary Nedavah offerings versus commanded sacrifices in Judaism. Examine the intricate balance between maintaining pure intentions in performing Mitzvot, reflecting on the unique aspects of Olah and Shelamim sacrifices. Discover the deeper significance of the offering order in the Torah, elucidating the interplay between voluntary and obligatory actions in Jewish tradition.

Search