Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Chajej Sara: Dva životy

Jaké důležité sdělení obsahuje týdenní oddíl čtení Tóry, jenž nese název „Chajej Sara“ (Život Sáry)? Očekávali bychom, že bude pojednávat o životě Sáry. Co se však na samém začátku toho oddílu překvapivě dozvídáme? Že Sára zemřela – ano, zmiňuje se o její smrti, o tom, jak byla pohřbena a oplakávána. Pokud se tomu divíte, pak vám uniká, že moudří ve skutečnosti tento oddíl takto pojmenovali proto, aby zdůraznili, že skutečný život Sáry začíná až její smrtí.

Že je tomu tak, naznačuje věta, jež je napsána v jedinečném hebrejském jazyce a jež by se dala doslovněji přeložit takto: „A bylo života Sáry sto let a dvacet let a sedm let – roky života Sáry.“ (1. Mojžíšova 23:1) Existují však dva možné významy hebrejského slova „šnej“. Jednoduše může znamenat „roky“, jak jsme přeložili, nebo může být použito ve významu „dva“. Závěr uvedené věty je proto možné přeložit i takto: „dva životy Sáry.“ Sára má tedy dva životy – před smrtí a po smrti.

Jaký význam má tvrzení, že její život pokračuje i po smrti? Jak můžeme mluvit o životě, když byla pohřbena do země? Zjednodušeně to lze chápat tak, že takzvaný „druhý život“ se vztahuje k životu ve světě budoucím.

Neměla by nám však uniknout ještě jedna drobnost. Abraham díky Sářině smrti nyní potřebuje pozemek, na němž by ji mohl pohřbít. Aby tak náš praotec mohl učinit, musí zakoupit pozemek v izraelské zemi. V okamžiku, kdy koupí pozemek v izraelské zemi, zapouští v ní kořeny. Zapuštěním kořenů začíná naplňovat smlouvu, kterou Bůh, Stvořitel, uzavřel s ním a s jeho potomstvem o tom, že mu dá zemi Kenaán do dědictví. A to je chvíle, kdy začíná život izraelského národa.

Člověk se může ptát: Mám začít svůj život koupí hrobu, který bude časem nezbytný, nebo mám raději koupit sad či pole? Mít sad nebo pole – to by byl panečku život! Je zde však zásadní rozdíl. V případě pole nebo sadu je právo užívání takového místa podmíněné. Jejich účel a hodnota je naplněna pouze tehdy, když se o ně staráme a obhospodařujeme je. Naproti tomu místo, kde jsou pohřbeni naši předkové, je místem, kde se od zemřelých nic neočekává. Oni nemusí nic dělat – proto je pro nás takovýto pozemek věčným dědictvím.

Naše propojení s jeskyní Machpela v Hebronu, kde jsou pohřbeni naši praotcové a pramatky, je bezpodmínečným předpokladem toho, abychom mohli žít plnohodnotný život v rámci celé naší země.

Šabat Šalom!

More Weekly Portions

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Osmý den – dvě výkladové roviny

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonement.

Harmony in Devotion
Balancing Voluntary and Obligatory Acts in Judaism [Tzav]

Investigate the nuanced differences between Vayikra and Tzav Torah portions, analyzing the dynamic of voluntary Nedavah offerings versus commanded sacrifices in Judaism. Examine the intricate balance between maintaining pure intentions in performing Mitzvot, reflecting on the unique aspects of Olah and Shelamim sacrifices. Discover the deeper significance of the offering order in the Torah, elucidating the interplay between voluntary and obligatory actions in Jewish tradition.

Search