Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Odhalení srdce: Když se víra setkává se skutky

Ústní Tóra nás učí, že za provinění mezi člověkem a Stvořitelem lze na Jom kipur prosit Stvořitele o odpuštění půstem, modlitbou a dobročinností. Naproti tomu však nestačí, aby za prohřešky mezi člověkem a jeho druhem člověk na Jom kipur prosil Boha o odpuštění; o odpuštění musí požádat samotného poškozeného. 

Mé chování odráží to, čemu skutečně věřím. 

Zdá se, že víra v Boha patří do vztahu člověka a Boha. Nicméne to, jak se chováme ke svým bližním a jak se chováme k ostatním lidem však patří do jiné roviny – roviny mezi člověkem a jeho druhem. 

To je ovšem chybně pochopeno! 

Zásadní verš z Tóry „Miluj bližního svého jako sebe samého, já jsem Bůh“ odhaluje zásadní souvislost mezi těmito dvěma rovinami. Dá se říci, že jde o víc než jen o „spojení“ mezi nimi; jde o totéž. 

Když se člověk nechová slušně k ostatním, věří vůbec, že jsme všichni dílem jednoho Stvořitele? 

Chování člověka jako lidské bytosti, jako živé duše, prozrazuje, čemu věří. Tomu nás také učí verš: proč se máme chovat tak, jako když „milujeme bližního svého jako sebe samého“? Jak se píše v pokračování verše, důvodem je to, že „JÁ jsem BŮH“. Toto přikázání pochází od Stvořitele, který nás stvořil a dal nám život. Také bližnímu, který je vedle nás. 

Když o tom budeme uvažovat tímto způsobem, naše chování se vůči druhým stane přirozeně etickým. 

[Posvátná souhra mezi vírou a chováním]

More Articles

Hammas zaútočil na Izrael; co bylo chybného na izraelském morálním úsudku?

„Když Kain promluvil ke svému bratru Ábelovi, stalo se, že když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil ho.“ [1. Mojžíšova 4,8]
[2] Odkud přesně Kain „povstal“?
Reb. Jochanan řekl: Abel byl silnější než Kain, což verš nemusel uvádět: „povstal“. Spíše učí, že se nacházel pod ním. On (Kain) mu řekl: „Na světě jsme my dva, co, půjdeš a řekneš to otci?“ Abel mu odpověděl: „Jdi a řekni otci. * Když mě zabiješ. On (Ábel) se nad ním (naplnil) slitováním a propustil ho. Vzápětí proti němu (Kainovi) povstal a zabil ho. Odtud se říká: Neprokazuj laskavost zlému člověku, a nepotká tě nic zlého. [Midraš Rabba 22/8]

Civilians Under Siege
Hebrew People in the Face of Terror

"Israel recently experienced an unfounded terrorist attack, deliberately targeting civilians, encompassing women, children, and the elderly. In the face of adversity, the Jewish people demonstrated their unity and strength, guided by their faith in one God. They aspire to create a world characterized by peace, harmony, and dignity. To contribute, you can help disseminate this message in your language, among your friends, and provide financial support. May blessings be sent to Israel and all those who stand in solidarity. Let us pray for peace, invoking the hope that 'He who makes peace in His heavens, may He make peace upon the people of Israel and the entire world.'"

Search